سامانه جامع تجارت ایران


توجه: مدارک تک برگی بصورت jpeg و بیش از یک برگ بصورت Pdf در سامانه بارگذاری شود.

شماره پشتیبان سامانه جامع تجارت 75492000-021 داخلی 11

توضیح: متقاضیان پس از تایید در سامانه جامع تجارت و ارسال اطلاعات ثبت شده به سامانه کارت بازرگانی هوشمند (( cscs.ir )) جهت مصاحبه حضوری واحراز اهلیت , بازدید دفتر , کلاس آموزش , ارائه مدارک مثبته و بارگذاری شده در سامانه به اتاق بازرگانی مراجعه نمایید تا مراحل بعدی انجام شود.

معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی

(شرایط احراز اهلیت):

((عطف به نامه شماره 3761-مورخ 10/2/1393 سازمان توسعه تجارت ایران))

  1. داشتن حداقل سه سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
  2. ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد , نظیر یکی از موارد ذیل:

2/1- ارائه تائیدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاههای اقتصادی و تجاری معتبر (اشخاص حقیقی و حقوقی )با ارائه گواهی مربوطه مانند:

الف)حکم کار گزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل , عضو هیات مدیره , مدیریت بازرگانی یا فروش

ب)حکم کار گزینی و یا ارئه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبط

2/2- ارائه 3 سال تسویه حساب مالیاتی مرتبط با بازرگانی

2/3- ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.

2/4- ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت , معدن و تجارت و سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.

راههای ارتباطی با واحد صدور کارت بازرگانی اتاق گرگان:

راهنمای ثبت درخواست مجوز های ترخیص در سامانه جامع تجارت ایران

راهنمای ثبت درخواست مجوز های ترخیص در سامانه جامع تجارت ایران

در فرآیند ترخیص کالا میبایست تمامی مجوزهای لازم از دستگاه های مجوزدهنده دریافت شود. برای این منظور شما میبایست درخواست مجوز ترخیص خود را در سامانه جامع ثبت نمایید. در این راهنما به معرفی گام به گام مراحل ثبت درخواست مجوز ترخیص خواهیم پرداخت

ثبت درخواست مجوز ترخیص

پس از انتخاب گزینه «عملیات گمرکی» و «واردات» از منوی کنار، گزینه «مدیریت مجوزهای ترخیص» را مطابق شکل انتخاب کنید.

1

سپس دکمه «افزودن درخواست مجوز جدید» را بزنید.

2

در گام بعدی مطابق شکل میبایست شماره سریال اظهارنامه خود را وارد نمایید و سپس دکمه «استعالم اظهارنامه» را بزنید.) فرمت صحیح شماره سریال اظهارنامه به عنوان نمونه: 123456-99000 )

3

پس از آن که استعالم اظهارنامه از گمرک با موفقیت انجام شد، درخواست مجوز ترخیص برای اظهارنامه وارد شده با وضعیت «ثبت اولیه» مطابق شکل ایجاد میشود.

4

در صورتیکه اظهارنامه با شماره سریال وارد شده متعلق به شما نباشد خطایی با پیغام «اظهارنامه با شماره سریال وارد شده متعلق به شما نیست» مطابق شکل نمایش داده میشود.

5

همچنین درصورتی که پیش تر برای شماره سریال اظهارنامه وارد شده، درخواست صدور مجوزی ثبت شده باشد خطایی با پیغام «درخواست مجوزی برای این اظهارنامه وجود دارد» مطابق شکل نمایش داده میشود.

6

پس از ایجاد درخواست با وضعیت «ثبت اولیه» دکمه استعلام ضوابط را مطابق شکل بزنید.

7

نتیجه ی استعلام ضوابط

با انجام شدن استعلام ضوابط مربوط به کالاهای اظهارنامه و با توجه به نتیجه آن، وضعیت درخواست مجوز به یکی از حالتهای «رد شده در استعلام ضوابط» ، «بدون نیاز به صدور مجوز» و «نیازمند دریافت مجوز از سازمان های مجوز دهنده» تغییر میکند.
در هر مرحله با انتخاب دکمه «جزئیات» در ستون عملیات میتوانید اطلاعات اصلی درخواست، اطلاعات اصلی اظهارنامه، اطلاعات اصلی فاکتور، اطلاعات مالی بانکی، اطلاعات حمل و اطلاعات کالایی اظهارنامه به همراه گزینه های ممکن برای ادامه فرایند صدور مجوز ترخیص را مشاهده نمایید.

8

در صورتی که هر یک از ردیف های کالای درخواست، بر اساس لیست فیلد های تکمیلی نیازمند ثبت اطلاعات باشد این امکان از طریق بخش «اطلاعات تکمیلی» موجود در جدول اطلاعات کالایی در صفحه جزئیات مطابق شکل برای شما فراهم شده.

9

توجه: لازم به ذکر است ثبت اطلاعات تکمیلی در حال حاضر الزامی نمیباشد و میتوان بعد از ثبت درخواست گزینه استعلام ضوابط را انتخاب نمود.

1. وضعیت رد شده در استعلام ضوابط

در این وضعیت در ستون عملیات گزینه های «جزئیات»، «اعلام نتیجه به گمرک» و «ویرایش» را مشاهده خواهید کرد.

10

با انتخاب گزینه «اعالم نتیجه به گمرک» نتیجه فرایند استعلام ضوابط که «رد شده در استعالم ضوابط» است به گمرک ارسال خواهد شد.

2 .وضعیت بدون نیاز به صدور مجوز

در این وضعیت در ستون عملیات گزینه های «جزئیات»، «اعالم نتیجه به گمرک» و «ویرایش» را مشاهده خواهید کرد.

11

با انتخاب گزینه «اعالم نتیجه به گمرک» نتیجه فرایند استعلام ضوابط که «سامانه جامع تجارت ایران بدون نیاز به صدور مجوز» است به گمرک ارسال خواهد شد.

3 .نیازمند دریافت مجوز از سازمانهای مجوز دهنده

در این وضعیت در ستون عملیات گزینه های «جزئیات»، «ارسال درخواست مجوز» و «ویرایش» را مشاهده خواهید کرد.

12

با انتخاب گزینه «ارسال درخواست مجوز»، درخواست شما به سازمان مجوز دهنده ارسال میشود و وضعیت درخواست شما به «ارسال درخواست به سازمان های مجوز دهنده» تغییر پیدا میکند.

13

در این وضعیت تنها گزینه «جزئیات» در ستون عملیات قابل مشاهده است که با کلیا بر روی آن وارد صفحه جزئیات خواهید شد و در جدول کالاها از بخش «مجوزها» با کلید بر روی (+) میتوانید وضعیت درخواست، وضعیت ارسال، نتیجه درخوا ست، تاریخ صدور، تاریخ اعتبار، توضیحات و فایل راهنمای سازمان مجوزدهنده را مشاهده کنید.

14

15

حالت های وضعیت درخواست:

فعال: هنگامی که سامانه جامع تجارت ایران درخواست شما تعلیق یا منقضی نباشد حالت فعال دارد و به منظور این است که درخواست مجوز شما در گردش می باشد.
تعلیق: هنگامی که به دلیل تغییر در ضوابط ترخیص کالا و یا ابطال اظهارنامه گمرکی درخواست شما از گردش خارج شود و دیگر هیچ عملیاتی بر روی آن صورت نگیرد، وضعیت آن تعلیق میشود.
منقضی: هنگامی که تاریخ اعتبار مجوز شما به اتمام رسیده باشد در حالت منقضی قرار میگیرد.

حالت های وضعیت ارسال:

ارسال نشده: هنگامی که درخواست شما برای سازمان مجوزدهنده ارسال نشده باشد. این وضعیت در زمانی رخ میدهد که سامانه جامع تجارت ایران دکمه ارسال درخواست مجوز را کلیک نکرده باشید.
ارسال شده: هنگامی که دکمه ارسال درخوا ست مجوز را کلیک کنید درخوا ست مجوز به سازمانهای مجوز دهنده ارسال خواهد شد و وضعیت درخواست به ارسال شده تغییر میکند.
دریافت نتیجه: هنگامی که نتیجه مجوز تو سط سازمان مجوز دهنده مشخص شود وضعیت ارسال به دریافت نتیجه تغییر میکند.

حالت های نتیجه درخواست:

تایید: هنگامی که سازمان مجوز دهنده مجوز لازم جهت ترخیص کالا را صادر نماید.
رد: هنگامی که سازمان مجوز دهنده از ترخیص کالا جلوگیری نماید.
خارج از حدود اختیار: هنگامی که صدور مجوز برای ترخیص کالا در حیطه اختیارات سازمان مورد نظر نباشد.

وضعیت درخواست پس از اعلام نظر سازمان مجوزدهنده:

1. رد درخواست توسط سازمان مجوز دهنده:
هنگامی که نتیجه درخواست، حداقل به ازای یا کالا و یا سازمان رد باشد وضعیت درخواست به «رد درخواست توسط سازمان مجوز دهنده» تغییر پیدا میکند.
2. تایید شده:
هنگامی که وضعیت ارسال تمامی درخواست های مجوز به ازای تمامی کالا ها «دریافت نتیجه» باشد و نتیجه درخواست، حداقل به ازای یا کالا و یا سازمان «تایید» باشد و هیچ ردی با وضعیت «رد» نداشته باشد، وضعیت درخواست مجوز شما به «تایید شده» تغییر پیدا میکند.
هنگامی که وضعیت درخواست «تایید شده» باشد در بخش عملیات دکمه های «جزئیات» و «اعالم نتیجه به گمرک» نمایش داده میشود و شما میتوانید با کلیک بر روی «اعالم نتیجه به گمرک» نتیجه درخواست مجوز ترخیص خود را به گمرک ارسال کنید.

16

3. ابطال اظهار نامه: هرگاه اظهارنامه شما ابطال شود، وضعیت درخواست به «ابطال اظهارنامه» تغییر میکند و وضعیت درخواست تمامی مجوزها به حالت تعلیق درمیاید.

اعلام نتیجه به گمرک و ثبت اعلامیه تامین ارز:

در تمامی وضعیت هایی که دکمه «اعالم نتیجه به گمرک» فعال است شما میتوانید با انتخاب آن و پس از وارد نمودن شماره شناسه اعلامیه تامین ارز (کد ساتا) 14 رقمی مرتبط با اظهارنامه و زدن دکمه ثبت آخرین وضعیت درخواست صدور مجوز خود به اطلاع گمرک برسانید.

17

توجه شود در حالتی که منشا ارز در یکی از وضعیت های «منتظر اظهار شناسه رهگیری»، «در حال بررسی شناسه رهگیری» و یا «منتظر اصلاح شناسه رهگیری» باشد خطایی با پیغام «با توجه به وضعیت منشا ارز امکان ارسال نتیجه به گمرک نیست.» نمایش داده میشود.
پس از ثبت شماره شناسه اعلامیه تامین ارز، وضعیت درخواست صدور مجوز شما به «ارسال شده به گمرک» تغییر میکند.

18

هنگامی که وضعیت درخواست شما «ارسال شده به گمرک باشد» تنها با انتخاب دکمه «جزئیات» میتوانید جزئیات درخواست مجوز ترخیص و اظهارنامه خود را مشاهده نمایید.

همچنین میتوانید دیگر راهنما و بخشنامه های گمرکی را در صفحه بخشنامه های گمرکی ایران مشاهده نمایید.

خدمات شرکت آریان آسمان در امر واردات و صادرات کالا

شرکت آریان آسمان ماردین با انواع خدمات متنوع در زمینه ی ترخیص و واردات کالا در زمینه های مختلف از کشورهای آسیایی و اروپایی و آمریکایی ، گستره ی وسیعی از فعالیتهای حمل بار وارداتی را در اختیار واردکنندگان محترم میگذارد. همچنین این شرکت با توجه به تجربه چندین ساله مدیران و پرسنل اجرایی، تا کنون همکاری و تعامل مناسبی با صادرکنندگان در صنایع مختلف برقرار نموده و آمادگی ارائه نرخ های ویژه و هر گونه خدمات در زمینه صادرات کالا از ایران ، فریت بار و تسهیل امور و تشریفات گمرکی را دارد.
این شرکت با قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت آماده ی هرگونه خدمات حمل و بازرگانی بصورت هوایی و زمینی و دریایی از تمام نقاط جهان به ایران میباشد. علاوه بر حمل هوایی کالاهای وارداتی از کشورهای مورد نظر شما به ایران ، عملیات تحویل کالا در مبداء ؛ انتقال به گمرک فرودگاه مبداء ؛ انجام تشریفات صادرات در مبداء ؛ پکینگ و بسته بندی ؛ پیک آپ تا محل بارگیری ؛ تشریفات گمرکی ؛ تحویل اسناد ؛ ترخیص کالا و همچنین رزرو و صدور بارنامه نیز جزء سرویسهای این شرکت میباشد. همچنین پس از ورود کالا به گمرکات کشور از جمله فرودگاه بین المللی امام خمینی ، مراحل ترخیص و انتقال تا آدرس گیرندگان نیز به وسیله تیم ترخیص این شرکت، انجام شدنی بوده و مشتریان را قادر به دریافت سرویس Door to Door میکند.

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شد

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شده و ۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام مورد نظر مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

سید رضا فاطمی امین

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های دولت الکترونیک و تأکید رئیس‌جمهور از ابتدای دولت سیزدهم بر نهایی سازی و تکمیل این سامانه بوده است.

وی با اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، گفت: ۷۰ اقدام باید تا پایان سال برای نهایی سازی و تکمیل این سامانه انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از دستگاه‌هایی که باید به این سامانه متصل می‌شد، گمرک بوده است، ادامه داد: اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت آغاز شده است و ۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام مورد نظر مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

فاطمی امینی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه اکنون به سامانه جامع متصل شده‌اند، تصریح کرد: راهداری، گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشت اکنون به سامانه متصل هستند.

وی با بیان اینکه پنج میلیون درخواست روزانه توسط تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی درون این سامانه دریافت می‌شود، اضافه کرد: ۶۰۰ هزار استعلام از بیرون وزارت صمت و ۸۰۰ هزار استعلام در داخل وزارت صمت روزانه سامانه جامع تجارت ایران در بستر این سامانه انجام می‌شود.

وزیر صمت افزود: سامانه جامع تجارت نمونه بارز و پیشرفته حکمرانی و تحول گسترده در محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات و اعمال حاکمیت است.

فاطمی امین تنظیم بازار، کنترل قاچاق و کنترل کالای تقلبی را از کارکردهای این سامانه دانست و گفت: سامانه همتا از زیرمجموعه هاو نمونه های این سامانه در حوزه موبایل است.

وی ادامه داد: تا پیش از راه اندازی این سامانه(همتا) ۹۰ درصد موبایل کشور قاچاق بوده است که با راه‌اندازی همتا تا ۱۴ هزارمیلیارد تومان درآمد سالانه گمرکی برای دولت ایجاد شد.

وزیر صمت بیان کرد: با استفاده از سامانه جامع تجارت کارت‌های بازرگانی جعلی حذف می شود، دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و این سامانه نوید بخش اقتصادی پویا در اوایل سال آینده خواهد بود.

سامانه جامع تجارت ایران با حضور شریعتمداری و آذری جهرمی رونمایی شد

سامانه جامع تجارت ایران با حضور دو عضو کابینه رونمایی شد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت و آذری جهرمی در این مراسم حضور داشتند.

به گزارش تکراتو، سامانه جامع تجارت ایران یکی از زیرساخت‌های مهم رصد آنلاین تجارت خارجی کشور است، دقایقی پیش با حضور دو عضو کابینه دوازدهم رونمایی شد. آنها هم اکنون در حال بازدید از سامانه مذکور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران هستند.

آرون گروپس

سامانه جامع تجارت ایران با هدف ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی و داخلی منجر به ارتقای تعامل پذیری دستگاه‌ها و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشور می‌شود و با بلوغ این سامانه انتظار می‌رود که سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجاری کشور محقق شود.

در این نمایشگاه، سامانه‌های زیر با هدف کاهش مفاسد اقتصادی و تسریع و تسهیل در فرآیند تجارت داخلی و خارجی کشور رونمایی و وارد فاز اجرایی خواهند شد:

  • سامانه جامع تجارت
  • سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری‌کالا
  • سامانه شناسه کالا
  • سامانه اعتبار سنجی ‌و رتبه بندی اعتباری

سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

یکی از ۴ سامانه‌ای که امروز رونمایی شد، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا بود. در این سامانه با واقع نمایی، میزان موجودی انواع کالا و امکان مدیریت و تنظیم بازار با دقت بالاتر فراهم است.

رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران

سامانه شناسه کالا

سامانه شناسه کالا نیز با ایجاد یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات کالایی، تناقضات آماری بین دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در سیستمی شدن تصمیم گیری‌ها، کاهش خطاهای انسانی و تسریع فرایندهای مربوط به کنترل کالا تاثیر بسزایی خواهد داشت.

سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری با هدف کاهش مفاسد اقتصادی، راه اندازی شد .این سامانه با اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته جهت ایجاد سهولت برای بازرگان با سابقه مثبت است و باعث ایجاد انگیزش برای اصلاح رفتار تجاری و ایجاد سابقه واعتبار مثبت می‌شود.

سخنرانی شریعتمداری در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران

محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران اعلام کرد که روزانه بیش از 2هزار ثبت سفارش برای واردات کالا و همین تعداد حواله تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام می‌شود و همچنین بیش از 100 هزار بارنامه و هزاران بیمه نامه و چندین هزار فاکتور فروش و صدها هزار اطلاعات دیگر اقتصادی در کشور تولید می‌شود که بدون استفاده از سامانه‌های اطلاعات برخط، امکان تضمین سلامت آنها وجود ندارد.

رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران با حضور مسئولین

مقاومت بعضی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه‌های جامع الکترونیکی

وزیر ارتباطات نیز در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران بیان نمود که برخی دستگاه‌ها برای اتصال سامانه‌های اطلاعاتی خود به سامانه‌های جامع الکترونیکی مقاومت می‌کنند، درحالی که بزرگ ترین جرم که عامل بسیاری از جرم‌های دیگر است همین نگهداشت اطلاعات و عدم اتصال دستگاه‌ها به سامانه‌ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود. برخی از دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی که از مهم ترین ارکان مبارزه با قاچاق است از اتصال به زیرسامانه‌ها به دلایل مختلف خودداری می‌کنند.

وی تاکید کرد که باید زمینه‌های فسادزا در کشور با اتصال سامانه‌ها برطرف شوند.

آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فاز اول سامانه جامع تجارت به زودی راه اندازی می شود

رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: گمرک سامانه جامع تجارت را به گروگان گرفته و با وجود وعده تکمیل این سامانه بعد از امضای تفاهمنامه وزیر اقتصاد و صمت اما هنوز فاز اول آن هم اجرا نشده است.

فاز اول سامانه جامع تجارت به زودی راه اندازی می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، در میز اقتصاد امروز حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل نود مجلس، میثم حسینی‌لر سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران و محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت درباره علت تاخیر در تکمیل این سامانه گفت و گو کردند.

سوال: فعالیت سامانه جامع تجارت از چه زمانی آغاز شد و بنای ایجاد آن چه بود؟

شجاعی: مردم ما به شکل ملموس کمبود و بیشبود کالا را دیده‌اند و دلیل آن بی اطلاعی از نیاز واقعی کشور است. قاچاق هم یکی از مشکلات مهم کشور است و سامانه جامع تجارت ما به عنوان ابزار اصلی مبارزه با قاچاق هنوز به دلیل عدم اتصال گمرک تکمیل نشده است. گمرک سامانه جامع تجارت را به گروگان گرفته است و علی رغم پیگیری‌های ما قرار بود با امضا تفاهمنامه وزیر اقتصاد و صمت این سامانه تکمیل شود، اما هنوز حتی فاز اول این سامانه هم به اجرا در نیامده است.

سوال: چرا تا این لحظه سامانه جامع تجارت تکمیل نشده است؟

حسینی لر: تفاهمنامه‌ای بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت امضا شد که در دو فاز گمرک را موظف به اتصال به سامانه جامع تجارت کرد. فاز اول باید در اسفند و فاز دوم در مرداد به اجرا می‌رسید. تا الان کلی گویی‌هایی درباره انجام نشدن این تکالیف گفته شده است. در فاز اول باید دسترسی برای سامانه جامع تجارت فراهم می‌شد که محقق شده است.

در مورد ردیف دو و سه یک ماتریسی داریم که سطر و ستون آن قوانین گمرک است. این تقاطع‌ها باید به صورت وب سرویس برای سامانه جامع تجارت انجام می‌شد که محقق شده است، اما نواقصی دارد. پایگاه داده‌های استانی به گمرک ارسال شده و سامانه جامع تجارت ایران سپس به سامانه جامع تجارت ارائه می‌شود که تاخیری را به همراه دارد و این تاخیر از معماری کهنه سامانه گمرک ناشی می‌شود.

شجاعی در پاسخ به حسینی لر گفت: این بهانه‌های فنی نمی‌تواند دلیلی برای این تاخیر باشد چرا که دو وزیر و معاونانشان اعلام کردند، با انجام شدن تمام بررسی‌های فنی است. ملاحظات فنی وجود داشت که اجرای این سامانه به امسال کشید.

سوال: تا این لحظه اتصال سامانه‌ها تا چه میزان محقق شده است؟

شیرازیان: قانون ستاد مبارزه با قاچاق وظیفه ایجاد سامانه‌ای یکپاره برای نظارت بر تجارت را بر عهده ما گذاشته است؛ اطلاعاتی وجود دارد که انتظار داریم گمرک ملاک عمل قرار دهد و اطلاعاتی وجود دارد که انتظار داریم در اختیار ما قرار بگیرد. متاسفانه گمرک مستقلا سامانه‌ای را به موازات سامانه جامع انبار‌های وزارت صمت راه اندازی کرده که برخلاف قانون است.

سوال: برای پیگیری تکمیل این سامانه چه اقدامی از سوی مجلس صورت گرفته است؟

شجاعی: پیمانکاری طرف قرارداد بوده که بنا بود سامانه گمرک را تکمیل کند و حدود ۱۰ سال از بسته شدن این قرار داد گذشته است. قرارداد بد بسته شده و اشکالاتی دارد از جمله این که مالکیت سامانه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. اعدادی که پیمانکار دریافت کرده اعداد بزرگی بوده است، چند ده میلیارد دریافت کرده و چند ده میلیارد هنوز مطالبه می‌کند.

هفته آینده جلسه‌ای با دستگاه قضا خواهیم داشت. دو وزیر صمت و اقتصاد هم هفته آینده به در کمیسیون اصل ۹۹ پاسخگوی این مشکلات خواهند بود. پیمانکار برای انجام یک کار ۲۵ میلیارد تومان مطالبه کرده است در حالی که هزینه انجام آن توسط دانشگاهیان کمتر می شد.

سوال: گمرک چه اقدامی برای تکمیل این سامانه انجام داده است؟

حسینی لر: ما حدود ۹۰ درصد در انجام تکالیف فاز اول و دستورات معاون اول پیش رفتیم، اما در پیاده سازی مشکلاتی داشتیم. ما دسترسی به کد نرم‌افزاری نداریم؛ اکثر این مطالبات فرایند‌های نیازمند به کد نرم افزاری است و دسترسی به آن نداریم. در این شرایط باید مبالغ را با پیمانکار پرداخت کنیم یا کد را دریافت کنیم. با پیمانکار توافق کردیم که این کد را در اختیار ما قرار دهد و اگر این اقدام انجام شود در حدود ۲ ماه کار انجام می شود.

از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم این موضوع را از چشم گمرک نبینند.

شیرازیان: ما موضوع صحبتمان سامانه گمرک و پیمانکار آن است؛ سامانه جامع تجارت کاملا دولتی است و مشکلی در تعامل با پیمانکار نداریم. مشکلاتی در فرایند پرداخت‌ها داشتیم که در حدود یک هفته برطرف شد. سرور سامانه و مدیریت مرکز داده توسط هر دستگاهی می‌تواند برونسپاری شود، اما مالیکت آن هیچ وقت واگذار نشده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.