تحلیل نمودار Candlestick


آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

بازدهی معامله‌ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران

1 استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاران برای کسب بازده متناسب با ریسک در پی پیش‌بینی قیمت سهام هستند. یکی از روش‌های پیش‌بینی، استفاده از نمودارهای شمعی است که به‌دلیل سادگی در بین تحلیلگران رواج زیادی دارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی سودآوری این نمودارها در شرایط مختلف می‌پردازیم.
روش: بدین منظور از داده‌های مربوط به قیمت‌های روزانه سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 15سال از آبان 1382 تا آبان 1397 استفاده شده است. میزان بازدهی و درصد موفقیت سرمایه‌گذاری بر اساس 13 نمودار شمعی مختلف در دو افق زمانی 1 و 10‌روزه و در شرایط مختلف صعودی و نزولی و حالت‌های مختلف گردش معامله‌ها اندازه‌گیری شده است.
یافته‌ها: بدون مدنظر قرار دادن روند یا گردش معامله‌ها، شمعِ فروش در دوره نگهداری 1‌روزه و شمع‌های خرید در دوره نگهداری 10‌روزه، بیشترین بازدهی را (بیش از هزینه‌های معامله‌ها) به‌همراه دارند. با بررسی نمودارها در روندهای صعودی و نزولی، عملکرد نمودارها افزایش خواهد یافت. همچنین با در نظر گرفتن گردش معامله‌ها، بهترین بازدهی، مربوط به شمعِ خرید در روند صعودی و در گروه شرکت‌های با ارزش معامله‌های متوسط و دوره نگهداری 10‌روزه است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش دلیلی بر توصیه به اتخاذ دیدگاه کوتاه‌مدت در دوره‌های نزولی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، سرمایه‌گذاران می‌توانند بر مبنای افق زمانی مد نظر خود و بر اساس شرایط صعودی و نزولی و از بین شرکت‌های با گردش معامله‌های مختلف از الگوی منتخب ذکرشده برای کسب بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

 • نمودارهای شمعی
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیل تکنیکال

20.1001.1.10248153.1399.22.1.4.6

عنوان مقاله [English]

Trades Return Based on Candlestick Charts in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Moslem Peymany Foroushany 1
 • Amir Hossein Erzae 1
 • Mehdi Salehi 2
 • Ahmad Salehi 2

1 Assistant Prof., Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 M.Sc. Student, Department of Finance Engineering, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

Objective: Investors are always trying to predict stock prices in order to earn returns proportional to risk. One way to predict price is using candlestick charting which is common among analysts mainly due to its simplicity. So in this research we examine its profitability in different conditions.
Methods: For this purpose, daily stock price data of companies listed in Tehran Stock Exchange during 15 years from October 2003 to October 2018is used to calculate returns and winning rates of investment based on thirteen different candlestick charts in two horizon times of one day and ten days in different conditions of uptrends and downtrends for different turnover values.
Results: The research findings show that regardless of the trend or trading turnover, the sell candlestick, when holding for one day, and the buy candlestick, when holding for ten days, have the highest returns (more than transaction costs). By examining candlesticks in uptrends and downtrends their performance will improve. Buy candlestick in uptrends for companies with medium turnover value has the best return when holding for ten days if we consider the trading turnover value. The results of the research can also be considered as a recommendation for adopting a تحلیل نمودار Candlestick short-term outlook in the bearish periods.
Conclusion: Based on the findings, investors can use the mentioned patterns to gain returns in the Tehran Stock Exchange based on their preferred time horizon, as well as ascending and descending conditions among the companies with different trading turnover value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candlestick charts
 • Tehran stock exchange market
 • Technical analysis

مراجع

آسیما، مهدی؛ عباس زاده اصل، امیرعلی (1398). ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک. تحقیقات مالی، 21(1)، 101- 120.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ نبی‌زاده، احمد (1389). بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385-1381. تحقیقات مالی، 11(28)، 21-34.

افشاری ‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیشبینی روند سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی،20(2)، 249- 264.

امیری، مقصود؛ بیگلری کامی، مهدی (1393). پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(20)، 79-97.

بشیرخداپرستی، رامین؛ جهانگیری، خلیل؛ برومندزاده، حسین؛ صبا، مینا (1398). مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 147 -161.

پورزمانی، زهرا؛ رضوانی اقدم، محسن (1394). مقایسه کارایی استراتژی‌های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام. فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 4(16)، 27-43.

تهرانی، رضا؛ مدرس، احمد؛ تحریری، آرش (1389). ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران. تحقیقات اقتصادی, 45(3).

خنجرپناه، حسین؛ دوروش، داود؛ شوال پور، سعید؛ جبارزاده، آرمین (1397). کاربرد روش تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت سهام: رویکرد مدل‌های احتمال غیرخطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی. راهبرد مدیریت مالی، 6(3)، 59-79.

رستگار، محمد علی، دستپاک، محسن (1397). ارائه مدل معامله‌های با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت تحلیل نمودار Candlestick پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(1)، 1-16.

رستگار، محمد علی؛ آشوری، فرح (1397). بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 153- 178.

رضوانی اقدم، محسن؛ پورزمانی، زهرا (1396). مقایسه کارآمدی استراتژی‌های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره‌های صعودی و نزولی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،10(33)، 17-31.

صالح اردستانی، عباس (1394). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسانگر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت‌های دارویی. مدیریت بهداشت و درمان، 6(4)، 41-47.

غلامیان، الهام؛ داودی، سید محمدرضا (1397). پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 301-322.

فتحی، سعید؛ پرویزی، ناهید (1395). سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7(28)، 41-53.

کیمیاگری، علی ‌محمد؛ تیژری، مهتاب (1385). ارائه مدلی برای آزمون و ارتقای کارایی بازار سهام. تحقیقات مالی، 8(22).

میرزائی، حمیدرضا؛ خدامی‌پور، احمد؛ پورحیدری، امید (1395). بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص‌های تکنیکال. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 7(29)، 67-84.

نصرالهی، خدیجه؛ ثقفی، رضا؛ صمدی، سعید؛ برزانی، محمدرضا (1392). ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران؛ نشریه پژوهش‌های حسابداری و مالی، 5(3)، 59-72.

نیکوسخن، معین (1397). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود‌یافته با انتخاب وقفه‌های خودکار برای پیش‎بینی بازار سهام. تحقیقات مالی، 20(3)، 389-408.

وکیلی، سید حجت؛ عمادی، سید مرتضی؛ ابراهیمی، سیدبابک (1398). سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال. راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، 145-164.

Afsharirad, E., Alavi, S.E., Sinaei, H. (2018). Developing تحلیل نمودار Candlestick an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20(2), 249-264.
(in Persian)

Asima, M., Ali Abbaszadeh Asl, A. (2019). Developing a Hybrid Model to Estimate Expected Return Based on Genetic Algorithm. Financial Research Journal, 21(1), 101-120.
(in Persian)

Bashir Khodaparasti, R., Jahangardi, K., Boroomandzadeh, H., Saba, M. (2019). Comparison of the Efficiency of Technical Analysis Indicators in in the capital market periods of the boom and depression in the active Manufacturing companies at the Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 147-161. (in Persian)

Blume, L., Easley, D., & O'hara, M. (1994). Market statistics and technical analysis: The role of volume. The Journal of Finance, 49(1), 153-181.

Boobalan, C. (2014). Technical analysis in select stocks of Indian companies. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(4), 26-36.

Chen, S., Bao, S., & Zhou, Y. (2016). The predictive power of Japanese candlestick charting in Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 457, 148-165.

Eslami Bidgoli, GH. R., Nabizade, A. (2011). Examination of Weekend Effect and Caparison of Individual and Legal Investor's Behavior During 1381-85 in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 11(28), 21-34. (in Persian)

Fathi, S., Parvizi, N. (2016). Profitability of Technical Analysis: Combining Oscillators with Moving Average Rules. Financial Engineering and Securities Management, 7(28), 41-53. (in Persian)

Frankel, J. A., & Froot, K. (1990). Chartists, fundamentalists, and trading in the foreign exchange market. NBER Working Paper, (R1512).

Gholamian, E., davoodi, S. (2018). Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 301-322.
(in Persian)

Khanjarpanah, H., Dourvash, D., Shavvalpour, S., Jabbarzadeh, A. (2018). The Application of Technical Analysis in Stock Price Forecasting: Non-linear Probability Models and Artificial Neural Networks. Financial Management Strategy, 6(3), 59-79. (in Persian)

Kimiagari, M., Tizhari, M. (2006). A Model for Testing and Improving Stock Market Efficiency. Financial Research Journal, 8(22). (in Persian)

Ko, K.C., Lin, S.J., Su, H.J., Chang, H.H. (2014). Value investing and technical analysis in Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 14-36.

Lu, T. H. (2014). The profitability of candlestick charting in the Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 65-78.

Masry, M. (2017). The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Emerging Capital Markets (ECM¡¯s) Country: Theoretical and Empirical Study. International Journal of Economics and Finance, Canadian Center of Science and Education, 9(3), 91-107.

Mirzaei, H., Khodamipour, A., Pourheidari, O. (2016). Applying Multi objective Genetic Algorithms in Portfolio Optimization by Technical Indicators. Financial Engineering and Securities Management, 7(29), 67-84. (in Persian)

Mohamadi, A. (2017). A complete reference to technical analysis in capital markets. Tehran: Mehraban Book. (in Persian)

Nasrolahi, KH., Saghafi Killvangh, R., Samadi, S., Vaez Barzani, M. (2013). An Appraisal of the Merit of Candlestick Technical Trading Strategies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 59-72. (in Persian)

Nikusokhan, M. (2018). An Improved Hybrid Model with Automated Lag Selection to Forecast Stock Market. Financial Research Journal, 20(3), 389-408. (in Persian)

Nison, S. (1991). Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East. Penguin.

Park, C. H., & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis? Journal of Economic Surveys, 21(4), 786-826.

Poorzamani, Z., Rezvaniaghdam, M. (2015). Compare efficiency technical strategies containing exponential moving average and relative strength index with buy and hold method. Journal of Investment Knowledge, 4(16), 27-44. (in Persian)

Rastegar, M., Ashuri, F. (2018). Optimization of technical indicators’ parameters for intraday data using optics – inspired optimization (OIO): a case study of Tehran stock exchange. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 153-178. (in Persian)

Rastegar, M., Dastpak, M. (2018). Developing a High-Frequency Trading system with Dynamic Portfolio Management using Reinforcement Learning in Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20(1), 1-16. (in Persian)

Rezaeian, A., Fadaei Nejad, M. E., Joshan, E. (2016). The effect of behavioral financial factors on the value of transactions in different stock market conditions. Quantitative Researches in Management, 7(3), 27-37. (in Persian)

Rezvani Aghdam, M., Pourzamani, Z. (2017). Compare the Efficiency of Technical Analysis Strategies with Buy and Hold Rule for the Stock Purchase in Bullish and Bearish periods. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(33), 17-31. (in Persian)

Saleh Ardestani, A. (2016). Comparative Study of Eeffectiveness of Technical Analysis Indicators with Type of Trend with Accidental Oscillator in Securities Analysis Pharmaceutical Companies. Journal of healthcare management, 6(4), 41-47. (in Persian)

Stankovic, J., Markovic, I., Stojanovic, تحلیل نمودار Candlestick M. (2015). Investment Strategy Optimization Using Technical Analysis and Predictive Modeling in Emerging Markets. Procedia Economics and Finance, 19, 51-62.

Tehrani, R., Modarres, A., Tahriri, A. (2010). Evaluation of the Effect of using Technical Analysis Indexes on the Returns of Investors. Journal of Economic Research, 45(3).
(in Persian)

Treynor, J. L., & Ferguson, R. (1985). In defense of technical analysis. The Journal of Finance, 40(3), 757-773.

Vakili, S., Emadi, S., Ebrahimi, S. (2019). Automatic Portfolio Rebalancing System Design Using Volatility Prediction Models and Technical Analysis Combination. Financial Management Strategy, 7(1), 145-164. (in Persian)

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع نمودار (بخش دوم)

طوطیا: آموزش تحلیل تکنیکال از الزامات ورود به بازارهایی مانند رمز ارزهاست. در این دوره، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به زبان ساده آموزش می‌دهیم. در این مطلب، انواع نمودار را به زبان ساده آموزش می‌دهیم، با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع نمودار (بخش دوم)

کاربرد انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودارها نمایش گرافیکی اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال یا هر کالای قابل معامله‌ دیگری در طول زمان هستند. اغلب اوقات، چنین نمودارهایی حجم را نیز نشان می‌دهند. یکی از مزایای اصلی نمودارها این است که علاوه بر اینکه به تحلیلگر تکنیکال امکان می‌دهند تا به راحتی الگوها و روندها را تشخیص دهد، اطلاعات قیمت و حجم را در طول یک دوره به صورت مختصر ارائه می‌کنند. این اطلاعات حتی می‌توانند توسط تحلیلگران فاندامنتال برای بررسی نحوه واکنش بازار به رویدادهای خاص مورد استفاده قرار گیرند. نوسانات بازار را نیز می‌توان به راحتی از نمودارها دریافت. همچنین، نمودارها به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند تا در مورد نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند و اینکه در چه قیمتی معامله را متوقف کنند تا ریسک کمتری داشته باشد (کمک به گذاشتن استاپ لاس).

به طور کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به هدف معامله‌گر سه نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. قبل از اینکه به هر یک از این موارد بپردازیم، نمودارهای OHLC را بررسی می‌کنیم.

نمودار OHLC

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در دوره خاصی به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین High یا بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

تایم‌ فریم (بازه زمانی)

قبل از وارد شدن به بحث انواع نمودارها، با مفهوم تایم‌فریم یا بازه زمانی باید آشنا شوید. تایم‌فریم به معنی یک دوره زمانی است که طول زمانی معینی دارد و در زمان مشخصی شروع و پایان می‌یابد. هر تایم‌فریم با توجه به نوع نمودار می‌تواند یک نقطه، یک شمع (کندل) و یا یک میله را نشان دهد. هر تایم‌فریم کوچکترین بخش نمودار است که اطلاعاتی نظیر قیمت آغازین معامله، قیمت بسته شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد؛ البته اطلاعات بدست آمده از هر تایم‌فریم، به نوع نمودار نیز بستگی دارد. ‎با این توضیحات به سراغ انواع نمودارها می‌رویم.

نمودار

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

سه نمودار اصلی و متداول که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی (کندل استیک).همه این نمودارها با استفاده از داده‌های قیمت ایجاد می‌شوند، اما داده‌ها را به روش‌های مختلفی نمایش می‌دهند. در نتیجه، آن‌ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. در حالی که چندین نوع مختلف نمودار وجود دارد، این مقاله فقط سه مورد برتر را پوشش می‌دهد؛ زیرا این سه مورد بیشتر استفاده شده و در اکثر پلتفرم‌های معاملات جهانی به کار می‌روند.

نمودار میله ای یا Bar Chart

هر میله در نمودار میله‌ای نشان‌دهنده یک واحد زمانی است که می‌تواند بیانگر یک دقیقه، یک ساعت، یک هفته و … باشد. یعنی بعنوان مثال در یک نمودار میله‌ای که بازه زمانی آن را یک روزه انتخاب کرده‌ایم، اگر صد عدد میله در تصویر تحلیل نمودار Candlestick نمایش داده می‌شود، قیمت صد روز متوالی را با صد عدد میله مشاهده می‌کنید. در این نوع نمودار بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت شروع و پایان هر بازه زمانی نشان داده می‌شود. به این صورت که پایین‌ترین قسمت میله نمایان‌گر کمترین قیمت، بالاترین آن نشان‌دهنده بالاترین قیمت و خطوط اتصال به میله قبل و میله بعد، به ترتیب قیمت شروع و پایانی در هر بازه زمانی است.

نمودار میله ای

نمودار خطی (Line Chart)

نمودارهای خطی ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و تنها قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم ثبت می‌کنند. مثلا نمودارهای خطی در تایم‌فریم یک روزه، در هر روز تنها یک نقطه بر روی نمودار نشان می‌دهند و این نقطه آخرین قیمت معامله شده در آن روز است. با اتصال نقاط بدست آمده از هر روز، نمودار خطی در تایم‌فریم یک روزه به دست خواهد آمد.

 نمودار خطی بیت کوین

نقطه ضعف این نمودار این است که تنها قیمت نهایی را ثبت می‌کند؛ یعنی اینکه تمامی معاملات انجام شده در یک روز ارزشی ندارد و تنها آخرین قیمت آن روز در نمودار خطی ارزشمند است. اغلب معامله‌گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، برای همین نیز این قیمت اهمیت بیشتری دارد.

 نحوه تغییر قیمت استفاده شده در هر تایم‌فریم

هرچند می‌توان از قیمت‌های دیگری نظیر قیمت آغازین یا میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها نیز استفاده کرد، اما پیشنهاد می‌شود درصورتی که می‌خواهید از نمودار خطی جهت تحلیل استفاده کنید، آن را روی حالت پیش‌فرض یعنی قیمت بسته شدن قرار دهید.

نمودار شمعی یا Candlestick Chart

در این نمودارها در هر تایم ‌فریم یک شمع یا کندل (Candle) نمایش داده می‌شود. به مانند نمودارهای میله‌ای، هر تایم‌فریم می‌تواند نشان‌دهنده یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک ماه باشد. همچنین نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها را از رنگشان می‌‌توان تشخیص داد. در کندل‌های صعودی (Bullish) قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت بسته شده قرار دارد و کندل به رنگ سبز یا بی‌رنگ تحلیل نمودار Candlestick نمایش داده می‌شود.

در کندل‌های نزولی (Bearish) قیمت بسته شده پایین‌تر از قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها اغلب قرمز یا مشکی است. هر کندل در نمودارهای شمعی از دو بخش تشکیل شده است: 1- بدنه کندل (Body) و 2- سایه (Shadow) که به آن فیتیله (Wick) یا میله هم گفته می‌شود.

نمودار شمعی

حجم معاملات در نمودارها

بخش مهمی که در کنار نمودارهای شمعی یا میله‌ای باید وجو داشته باشد، نمایشگر حجم معاملات است. حجم معاملات بیانگر میزان معاملاتی است که در طول یک بازه زمانی (در هر کندل) انجام می‌پذیرد که معمولا در زیر هر کندل نمایش داده می‌شود. هر ستون اندیکاتور حجم معاملات که از سایر ستون‌ها بلندتر باشد، نشان‌دهنده این است که معاملات در آن بازه زمانی بیشتر شده است. اندیکاتور حجم معاملات (volume) یکی از صدها ابزار مورد استفاده در بررسی نمودارها است که در شکل زیر به رنگ سرمه‌ای نمایش داده شده است.

نمودار

اکنون با در دست داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده یادگیری تحلیل و تفسیر نمودار با کمک این دو ابزار کلیدی می‌شویم. به خاطر داشته باشید که نمودار تها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن‌را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر و مهارت در داشتن انتظار (و نه پیش‌بینی) جریانات بازار ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی آتی باشد.

چگونه می‌توان نمودارهای تکنیکال را تجزیه و تحلیل کرد؟

به طور خلاصه، هر نمودار کاربرد خاص خود را دارد. با این حال، استفاده از آن‌ها به تجربه تریدر، بازار مورد معامله و استراتژی‌های مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین، مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید و سپس آن استراتژی را به طور دقیق پیاده‌سازی کنید. تجزیه و تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی، ثبات در معامله‌گری را فراهم می‌کند.

سؤالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال از خودتان تحلیل نمودار Candlestick بپرسید عبارتند از:

از چه استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید؟

آیا این استراتژی، معاملات کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده است؟

پس از پاسخگویی به این سؤالات می‌توانید نوع نمودار را با استفاده از اطلاعات ارائه شده انتخاب کنید. شما در تحلیل‌های خود از کدام نوع نمودار استفاده می‌کنید؟ در صورت تمایل برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود می‌توانید از طریق کامنت با ما در ارتباط باشید.

4 تا از اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال

اگر به تازگی وارد بازار های مالی شده اید، مطمئنا از اصطلاحات رایج در این بازار بی خبر هستید. در این مقاله همراه بیستکس باشید تا با مهم ترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال بازار های مالی آشنا شده و مفهوم هر یک را به درستی فرا بگیرید.

4 تا از اصطلاحات تحلیل تکنیکال

برای آن که بتوانید به درستی بازار را تحلیل کنید و درک درستی از بازار داشته باشید، لازم است تا با اصطلاحات رایج در آن نیز آشنا باشید. در ادامه به معرفی 4 تا از رایج ترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال پرداخته ایم.

1- Candle sticks یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال

Candle sticks یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی یا Candlestick نشان‌ دهنده‌ تغییرات قیمت یک ارز یا سهام در یک بازه‌ زمانی مشخص است. یک نمودار Candlestick از دو قسمت Body و Shadow تشکیل می‌ شود. بدنه اصلی به رنگ سبز یا قرمز نشان داده شده و سایه نیز خطوطی است که از بالا و پایین بدنه بیرون زده است.

عرضه و تقاضا در بازار های مالی باعث ایجاد نوسان در قیمت ها می شود و این نوسانات الگویی کندلی به وجود می آورند. از کنار هم قرار دادن شمع ها می توان به تحلیل درستی از بازار رسید.

2- Pivot

یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال، Pivot است که به بیشترین و کم ترین نقاط قیمت که بعد از آن ها چرخشی در حرکت قیمت مشاهده می شود، گفته می شود.

3- Breakout

اصطلاح Breakout زمانی استفاده می شود که قیمت یک دارایی بالاتر از یک منطقه مقاومت یا در زیر منطقه حمایت حرکت می کند. این اصطلاح نشان دهنده پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

دو مشکل اصلی در استفاده از Breakout وجود دارد. مشکل اول این است که این قیمت اغلب فراتر از مقاومت و حمایت خواهد بود و این استراتژی در بین معامله گران شکست می خورد. سپس قیمت معکوس شده و حرکت در جهت شکست را ادامه نمی دهد. این اتفاق می تواند چندین بار قبل از وقوع یک Breakout واقعی رخ دهد.

مشکل بعدی نیز این است که سطح حمایت و مقاومت ذهنی است. همه به یک سطح حمایت و مقاومت توجه نمی کنند.

PullBack یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال

4- PullBack یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال

بیش تر از 70 درصد مواقعی که Breakout در مقاومت ها و حمایت ها به وجود می آید، PullBack اتفاق می افتد. این اصطلاح به این معناست که قیمت دوباره سعی می کند به محدوده بریک اوت تحلیل نمودار Candlestick برگشتی داشته باشد، حتی به صورت تقریبی. در ادامه پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال را بخوانید.

سوالات متداول

Pivot که یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است، به بیشترین و کم ترین نقاط قیمت که بعد از آن ها چرخشی در حرکت قیمت مشاهده می شود، گفته می شود.

عرضه و تقاضا در بازار های مالی باعث ایجاد نوسان در قیمت ها می شود و این نوسانات الگویی کندلی به وجود می آورند.

1- قیمتی که حدس می زنید، اغلب فراتر از مقاومت و حمایت است.
2- سطح حمایت و مقاومت ذهنی است.

آموزش الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

در این مطلب از سایت بورس فردا قصد داریم نحوه کار الگوهای کندل شمع ژاپنی در تحلیل تنیکال را به شما آموزش دهیم. الگوهای کندل ژاپنی در نمودارهای معاملاتی ظاهر می شوند. معامله‌گران حرفه ای معتقدند که می‌توانید از آنها برای پیش‌بینی عملکرد قیمت در آینده استفاده کنید. کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودارهای میله‌ای، اطلاعات دقیق‌تری درباره تغییرات قیمت ارائه می‌دهند. کندل های ژاپنی محبوب ترین نوع نمودار هستند زیرا چهار نقطه مهم را نشان می دهند که اطلاعات کاملی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. علاوه بر این، برخی از قابل اعتمادترین الگوها را تشکیل می دهند که جهت بازار را با دقت بالایی پیش بینی می کنند.

 • بیشتر بخوانید:توصیه های طلایی برای معامله گران فارکس

آموزش کار الگوهای کندل شمع ژاپنی

نمودارهای تحلیل تکنیکال را می توان به سه روش نشان داد:

 1. نمودار شمع ژاپنی(candle stick)
 2. نمودار میله ای (bar chart)
 3. نمودار خطی (Line chart)

معرفی کندل ها

کندل ها که از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند، اطلاعات بیشتری را نسبت به الگوهای میله ای و خطی به ما منتقل می کنند، این کندل ها می توانند صعودی و نزولی باشند که معمولا کندل های صعودی را با رنگ های سفید یا سبز و کندل های نزولی را با رنگ های سیاه یا قرمز نمایش می دهند.

 • تعریف اجزای تشکیل دهنده یک کندل صعودی

ساعات معاملاتی در بورس ایران از 9 صبح تا 12:30 ظهر است و از ساعت 8:30 تا 9 صبح نیز زمان پیش معاملاتی می باشد که در این زمان فقط می توان به ثبت سفارش پرداخت و خرید و فروش انجام نمی شود. در بازار فارکس و ارز دیجیتال محدودیت زمانی معامله و زمان پیش معاملاتی وجود ندارد.

اولین معامله ای که در دوره زمانی روزانه (DAILY) یا هر دوره زمانی دیگر انجام می شود. مثلا نمادی تحلیل نمودار Candlestick در بورس ایران ساعت 9 صبح که معاملات آغاز می شود، با قیمت 1000 تومان معامله می شود. پس قیمت OPEN این کندل 1000 تومان می باشد.

نکته 1 : رنگ کندل به صعودی و نزولی بودن آن بستگی دارد که در این قسمت کندل ها را به صورت پیش فرض تحلیل نمودار Candlestick صعودی در نظر گرفته ایم.

نکته 2: پس از آغاز معاملات و تسکیل کندل جدید، قیمت دائما در حال نوسان است و می تواند پایین تر یا بالاتر از قیمت OPEN معامله شود.

به پایین ترین قیمتی که آن نماد در هر دوره زمانی معامله می ششود، قیمت LOW کندل گفته می شود. مثلا نمادی که در قیمت 1000 تومان در دوره زمانی باز می شود، ممکن است نزول کند و قیمت 990 تومان و حتی پایین تر را به خود ببیند.

به بالاترین قیمتی که نماد در هر دوره زمانی معامله می شود، قیمت High کندل گفته می شود. مثلا بعد از این که معاملات در هر دوره زمانی آغاز می شود و سطح open کندل شکل می کیرد، به بالاترین قیمتی که در هر دوره زمانی در نمادی معامله می شود مثلا قیمت 1030 تومان قیمت high می گویند.

به قیمت آخرین معامله ای که در هر دوره زمانی در یک نماد معامله می شود، قیمت close کندل گفته می شود. به عنوان مثال در بورس ایران که تا ساعت 12:30 ظهر معاملات انجام می شود، به آخرین قیمتی که قبل از بسته شدن بازار در هر نمادی معامله می شود، قیمت close می گوییم. برای مثال در این کندل، قیمت close می تواند 1020 تومان باشد.

با توجه به مطالب گفته شده، هر کندل از یک بدنه اصلی ساخته شده است که از open تا close می باشد. به پاره خط بالای کندل، شاخ و به پاره خط پایین کندل، دُم می گوییم.

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

آموزش الگوهای کندل استیک(شمع ژاپنی)

هر کندل را می توان به صورت 4 عدد متوالی نشان داد که ترتیب آن ها بسیار مهم است. در این استاندارد حرف اول هر سطح از قیمت کندل قرارا گرفته است. قیمت ذکر شده در مثال ها را در این استاندارد یادداشت می کنیم.

نمودار کندل (candle) و هر آنچه درباره کندل باید بدانید

کندل (Candle) در زبان انگلیسی به معنی شمع است. در بازارهای مالی نیز نمودار کندل‌ یکی از انواع نمودارها است که از آن برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی خاص استفاده می‌شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شکل شمع، نام آن را Candle گذاشته‌اند.

این نوع نمودار ابتدا در سال 1700 میلادی و توسط برنج فروشان ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت؛ تا بتوانند قیمت‌های بازار و تغییرات قیمت روزانه را صدها سال قبل‌تر از به‌کارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. از این رو به آن‌ها کندل‌های ژاپنی یا نمودار شمع‌های ژاپنی نیز می‌گویند.

پایه و اساس تحلیل نمودار Candlestick نمودار کندل

هر نمودار کندل از دو بخش کلی بخش میانی (بدنی کندل) و بخش انتهایی (میله کندل) تشکیل شده است که چهار پارامتر اصلی(قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت) را در یک بازه زمانی خاص به ما نمایش می‌دهند.

بخش میانی کندل

همان‌طور که توضیح دادیم این نمودار نشان دهنده پارامترهای قیمتی در بازه زمانی خاص است. بخش میانی یا بدنه یک کندل، به ما پارامترهای قیمت آغازین (قیمت باز شدن) و قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) را نمایش می‌دهند.

بخش انتهایی کندل

بخش انتهایی کندل‌ها که با نام دیگر میله یا سایه (shadow) شناخته می‌شود نیز دو پارامتر بالاترین قیمت (بیشترین قیمت) و پایین‌ترین قیمت (کمترین قیمت) را به ما نشان می‌دهند.

تقسیم‌بندی رنگی کندل‌ها

این مودارها از لحاظ رنگ به دو بخش صعودی و نزولی تقسم‌بندی می‌شوند.

به‌صورت عمومی کندل‌های صعودی به رنگ سبز و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. یعنی اگر کندلی سبز بود، نشان از افزایش قیمت در آن بازه زمانی را دارد و اگر رنگ کندل قرمز بود به معنای کاهش و نزول قیمت در همان بازه زمانی است. این نکته را هم در نظر بگیرید که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است که این رنگ‌ها متفاوت باشد، اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ رفتاری خاصیت آن‌ها تغییر بکند.

خواندن نمودار کندل (بطور مشخص کندل ها)

اگر قیمت‌ها نزولی باشد، قیمت آغازین در بالای بدنه آن نمایش داده می‌شود و قیمت پایانی نیز پایین‌تر از قیمت آغازین و در قسمت انتهای پایین بدنه کندل نمایش داده می‌شود. به طبع اگر Candle صعودی باشد این قضیه معکوس می‌شود. یعنی قیمت آغازین در کندل‌های صعودی، در پایین بدنه آن نمایش داده می‌شوند و قیمت پایانی نیز به دلیل صعود قیمت، در بالای بدنه کندل نمایش داده می‌شود.

در بخش انتهایی کندل‌ها نیز همین رابطه برقرار است. در کندل‌های صعودی و نزولی انتهای میله (سایه) بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قسمت میله (سایه) نیز نشان‌دهنده کمترین قیمت در یک بازه زمانی است.

کندل

انواع کندل‌ها

یک کندل متناسب با قیمت‌‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. مثلا بدنه کندل بلند و میله‌ها کوتاه شوند یا کندل بدون میله باشد و یا این که بدنه کندل کوتاه و میله‌ها بلند باشد. بر همین اساس اشکال مختلفی از کندل‌ها شکل گرفته و پایه و اساس تحلیل تکنیکال کندل استیک (candlestick) نیز از همین‌جا شکل می‌گیرد که بر اساس شکل کندل‌ها و روانشناسی رفتار معامله‌گران در آن بازه زمانی، سعی در پیشبینی حرکات بعدی قیمت را در نمودار دارند.

زمان‌بندی کندل‌ها

در ابتدا توضیح دادیم که هر نمودار کندل (بطور مشخص Candle) اطلاعات قیمتی را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. ابتدای این بازه زمانی تعیین کننده پارامتر قیمت ابتدایی و انتهای این بازه زمانی نیز تعیین کننده پارامتر قیمت پایانی کندل است که هر Candle می‌تواند به بازه‌های زمانی کوچکتری هم تقسیم شود.

به‌طور مثال اگر اطلاعات قیمتی مربوط به یک روز معاملاتی را ثبت کنیم، درواقع کندل تایم روزانه را ثبت کرده‌ایم که این نمودار خودش از 8 عدد کندل چهارساعته و یا 24 کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. این کندل‌ها را می‌توانید با توجه به حجم بازار تا دقت یک دقیقه در بازارهای مختلف مشاهده کنید. پس وقتی یک کندل یک دقیقه را می‌بینید، درواقع اطلاعات قیمتی آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت را در طول زمان یک دقیقه مشاهده می‌کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس دنبال کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.