معاملات موقعیتی


تمایل معامله گران دلار برای قرار گرفتن در موقعیت خرید

اگر قرار باشد اسکناس آمریکایی از فاز صعودی خارج شود، باید به زیر محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان برگردد. با این وجود ارزش دلار در شهرهای مرزی رفتار صعودی داشته است و همین موضوع تمایل معامله گران در ابتدای روز برای قرار گرفتن در موقعیت خرید را ممکن است بالا ببرد.

برخی معامله گران ارزی توئیت مدیر جدید روابط عمومی بانک مرکزی را دست مایه تحلیل کرده اند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشته حجم اختصاص ارز در فروردین ۱۴۰۱ حدود ۵ برابر تخصیص فروردین ۱۴۰۰ بوده است. به گفته او ، نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای واردات انواع کالاها اختصاص یافته است.این در حالی است که مجموع کل ارز تخصیص یافته برای فروردین سال قبل کمی بیش از ۲ میلیارد دلار بود.

معامله گران سئوال می کنند چرا با وجود افزایش حجم عرضه ارز برای واردات کالا، دلار در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶ درصد افزایش قیمت داشته و نه تنها از کانال ۲۶ هزار تومانی عبور کرده که به مرز ۲۸ هزار تومانی نزدیک شده است؟ پاسخ به این سئوال به زودی داده می شود اما این نکته ای کلیدی را باید در نظر گرفت در ادبیات بانک مرکزی اختصاص با تخصیص متفاوت است و نباید مقایسه شود. با عین حال تحلیل گران افزایش قیمت دلار در شرایط افزایش عرضه ارز را به ورود معامله گران احتیاطی و تقاضای سفته بازی نسبت می دهند و اعتقاد دارند این موضوع نشان از تغییر انتظارات بازیگران ارزی دارد.

در معاملات پشت خطی انتهای هفته نیز دلار بیشتر تمایل به افزایش قیمت نشان می داد و توانست در مقاطعی حتی بالای محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شود. به باور تحلیل گران در صورتی که دلار در روز جاری بالای خط ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند، به سوی محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد.

اگر قرار باشد اسکناس آمریکایی از فاز صعودی خارج شود، باید به زیر محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان برگردد. با این وجود ارزش دلار در شهرهای مرزی رفتار صعودی داشته است و همین موضوع تمایل معامله گران در ابتدای روز برای قرار گرفتن در موقعیت خرید را ممکن است بالا ببرد.

بررسی رابطه اثر حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت های تعهدی باز بر بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی مقاله

این پژوهش، به بررسی رابطه حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت های تعهدی باز با بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران می پردازد که در قالب یک مدل مفهومی صورت پذیرفته است. در این پژوهش حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیت های تعهدی باز، به عنوان متغیر مستقل و بازده معاملات به عنوان متغیر وابسته می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع معاملات موقعیتی و کاربرد آن، قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ایران می باشد . در این پژوهش تعداد نمونه های انتخاب شده 15 قرارداد بوده است. داده های این پژوهش با استفاده از کلیه قراردادهای آتی پذیرفته شده موجود سکه بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) در تحویل های ماهانه سال 1393 (شش ماه) و سال 1392 (دوازده ماه) صورت پذیرفته است که به صورت روزانه جمع آوری شده است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد و جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. همچنین از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در تاثیر متغیر زمان تا سررسید بر بازده معاملات آتی، رابطه معناداری مشاهده شده است، و در دو مورد دیگر تاثیر حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز، بر بازده معاملات آتی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

خلاصه ماشینی:

با توجه به این که تنها قرارداد آتی فعال در ایران سکه بهارآزادی و زیـره مـیباشـد؛ ارتبـاط بـازده معاملات قراردادهای آتی سکه بهارآزادی به عنوان تنها قرارداد آتی فعال در ایـران، بـا معاملات موقعیتی حجـم معـاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید مورد مطالعه قرار میگیرد و اندازه هر قرارداد ١٠ سکه بـا تحویل در تمام ماههای سال در اتاق پایاپای بورس یا محلی که توسط بورس تعین میگردد مـیباشـد. پراتاپ چندرا پاتی١(٢٠٠٨) رابطه نوسان قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز (به عنوان شاخصی از عمق بازار)، را در بازار آتی شاخص سهام هند که در بـورس سـهام نیفتـی٢ مـورد معامله قرار میگیرد، مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری و نمونه آماری جامعه آماری این پژوهش ، معاملات آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) در بورس کالای ایران که بصورت روزانه جمع آوری شده است میباشد. فرضیات پژوهش همانگونه که از عنوان پژوهش مشخص است هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حجم معاملات، زمان تا سررسید و تعداد موقعیت های تعهدی باز با بازده معاملات آتی سکه بهار آزادی است . فرضیه سوم: بین تعداد موقعیت های تعهدی باز با بازده معاملات قراردادهای آتی رابطه معناداری وجود دارد. صالح پور، زهرا-دانشجوی کارشناسی ارشد؛ محمدحسین قایمی-استاد راهنما؛ محمدرضا منجذب - استاد مشاور، (١٣٩١)، پایاننامه بررسی رابطه قیمت با حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه در بورس کالای ایران ( با روش سری زمانی)، دانشکده علوم اقتصادی.

کوینکس|چرا با افزایش مقدار موقعیت خود، مارجین نگهداری معامله افزایش می یابد؟

در معاملات فیوچرز تعجبی ندارد که مارجین، رایج ترین اصطلاحی است که شنیده باشید، زیرا ارتباط نزدیکی با اندازه موقعیت شما و لیکوئيد شدن شما دارد. مهمترین مفاهیم در مورد مارجین عبارتند از مارجین اولیه(Initial Margin) و مارجین نگهداری(Maintenance Margin)؛ اولی به مقدار دارایی مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت اشاره دارد، در حالی که مورد دومی به حداقل میزان دارایی مورد نیاز برای باز نگه داشتن موقعیت شما و لیکوئيد نشدن شما اشاره دارد.


اینکه کی لیکوئید شدن دارایی های ما آغاز خواهد شد را با نرخ مارجین نگهداری می سنجیم؛ هنگامی که نرخ مارجین شما کمتر از نرخ مارجین نگهداری لازم برای موقعیت فعلی شما + هزینه لیکوئيدی باشد، انحلال اجباری به طور خودکار آغاز می شود.
در حالت مارجین ایزوله:
نرخ مارجین= مارجین اولیه+افزایش مارجین-کاهش مارجین+PNL محقق نشده)/مقدار ارزش معامله
Margin Rate = (Initial Margin + Increased Margin - Decreased Margin + Unrealized PNL)/Open Value
در حالت کراس مارجین:
نرخ مارجین= مارجین موجود+مارجین اولیه+افزایش مارجین-کاهش مارجین+PNL محقق نشده)/مقدار ارزش معامله
Margin Rate = (Available Margin + Initial Margin + Increased Margin - Decreased Margin + Unrealized PNL)/Open Value.
از طریق فرمول های ارائه شده در بالا می توانید در مورد نرخ مارجین مطلع شوید؛ حال سؤال این است که چطور نرخ مارجین نگهداری را بررسی کنیم؟
از طریق اطلاعات بازارفیوچرز موجود در وب‌سایت کوینکس(

چنین سیستمی برای جلوگیری از شوک نقدینگی بازار در نتیجه انحلال اجباری موقعیت های بزرگ طراحی شده است. دلیل این امر این است: هنگامی که یک موقعیت بزرگ لیکوئید می شود، یک سفارش بزرگ در بازار ظاهر می شود و ممکن است با قیمت انحلال تسویه نشود، زیرا ممکن است پلتفرم به دلیل نقدینگی ناکافی بازار، برای تطبیق آن با سایر سفارشات مشکل داشته باشد.


اگر چنین موقعیتی در نهایت به قیمتی کمتر از قیمت انحلال فروخته شود، زیان مربوطه ممکن است از مارجینی که قبلاً اضافه شده بود بیشتر شود، که زیان ورشکستگی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. اگرچه چنین زیان هایی توسط صندوق بیمه کوینکس(

) پوشش داده می شود، اما ضررهای ناشی از ورشکستگی موقعیت های بزرگ با اهرم بالا ممکن است بیشتر از بودجه باشد. اگر صندوق بیمه نتواند خسارت ورشکستگی را پوشش دهد، انحلال اجباری موقعیت توسط Auto-Deleveraging (ADL) پردازش می شود و موقعیت سایر کاربران کوینکس ممکن است کاهش یابد.
برای محافظت بهتر از منافع کاربران و جلوگیری از ADL در نتیجه انحلال اجباری موقعیت های بزرگ، کوینکس یک سیستم لایه بندی شده نرخ مارجین نگهداری را معرفی کرده است. اهرم بر اساس سطوح مختلف موقعیت شما تعیین می شود، تا این اطمینان خاطر را ایجاد کند که زیان ورشکستگی (در صورت وجود) با مارجین شما در صورت انحلال اجباری پوشش داده می‌شود.


به عنوان مثال، اگر موقعیت قرارداد BTCUSDT شما 10 بیت کوین ارزش داشته باشد، سطح موقعیت شما بین 0 تا 20 بیت کوین قرار می گیرد، که به این معنی است که حداکثر مقدار اهرم و ماجرین نگهداری به ترتیب 100 برابر و 0.50 درصد خواهد بود. اگر موقعیت قرارداد BTCUSDT شما بالاتر از 20 بیت کوین تا 50 بیت کوین ارزش دارد، حداکثر مقدار اهرم و مارجین نگهداری به ترتیب 20 برابر و 2.00 درصد خواهد بود.
سیستم لایه‌بندی نرخ مارجین نگهداری، یک رویکرد مؤثر برای کنترل ریسک برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ ورشکستگی است. با چنین سیستمی، ADL کمتر راه اندازی می شود، که بهتر از منافع همه کاربران محافظت می کند. در همین حال، تحت این سیستم ، نرخ مارجین نگهداری قراردادهای مختلف نیز متفاوت است. به این ترتیب، قبل از شروع یک موقعیت، می توانید ارقام مربوطه را در صفحه فیوچرز(

چک لیست معامله گری – گام هایی برای معامله گری موفق

چک لیست معامله گری - گام هایی برای معامله گری موفق

آیا دوست دارید یک معامله گر شوید؟ ما باور نداریم که این امر (معامله گر شدن) فقط از طریق خرید کتاب الکترونیکی یا سپری کردن یک سمینار آخر هفته میسر شود. جاده معامله گری، جاده ای طولانی، سخت، پرپیچ و خم، همراه با دست اندازهای بسیار، تغییر جهتهای کاذب و بن بستهاست. متأسفم، اما این یک واقعیت است. آنجا جام مقدسِ محلول معامله گری وجود ندارد.

اوج عملکرد در ورزش به سالها در معرض ورزش قرار گرفتن نیاز دارد، معامله گری موفق از خلال سالها در معرض بازارها قرار گرفتن، بدست می آید، این امر به پیشرفت مستمر توانایی معامله گر در خواندن تغییرات تمایلات بازار و واکنش نشان دادن بدون ترس، منجر می شود.

کاربرد منظم گامهای زیر، آغاز عظیمی خواهد بود برای اینکه معاملات موقعیتی شما یک معامله گر شوید. لطفاً آن را چاپ کنید و بلافاصله از مرحله اول شروع کنید. و گویی شما سفر می کنید سفری طولانی به سمت سوددهی، و فراموش نکنید که از این فرایند و اعجاز پیچیدگی چالشهای آن و بینش روانشناختی شخصی ای که شما در طول راه خواهید ساخت لذت ببرید.

معاملات آتی

درسال 1848 میلادی در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند. به تدریج فروشندگان و خریداران شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده با قیمت توافق شده بفروشد.

آذرماه ١٣٨۴ را می توان به عنوان سرآغاز جشن بلوغ بازار سرمایه ایران قلمداد کرد. در آن تاریخ طبق تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جدید بازار سرمایه که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم شد، معاملات اوراق مشتقه مانند قراردادهای آتی کالا در بورس شکل قانونی پیدا نمود و مراجع تقلید نیز قبل از دولت و مجلس مجوز لازم را تنفیذ نموده بودند.معاملات موقعیتی

آتی کالا

قرارداد آتی توافقنامه ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص. در این قرارداد خریدار متعهد می گردد کالای مورد نظر را در تاریخ تعیین شده تحویل گرفته و مبلغ مشخصی را بابت هر واحد از آن پرداخت نماید و فروشنده نیز متعهد میگردد درتاریخ موردنظر درازای دریافت وجه مشخصی کالای مورد نظر را تحویل نماید. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب معاملات موقعیتی با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند. هم اکنون زعفران رشته ای بریده ممتاز ،زعفران رشته ای درجه یک ، زیره سبز و پسته داراییهای پایه پذیرفته شده به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی بورس کالا می باشد.

از مزایای قراردادهای آتی امکان پوشش ریسک (hedging) با هزینه کم، امکان سود آوری در بازار نزولی ( short sell)، امکان ورود در بازارهای بزرگتر با سرمایه کم (leverage)، آربیتراژ می باشد.

نرخ تسویه درپایان روز معاملاتی کشف میگردد و با توجه به آن به روزرسانی حسابها صورت میپذیرد و سود و زیان کلیه قراردادهای باز توسط اتاق پایاپای بورس محاسبه و در حساب مشتریان اعمال می گردد. قیمت تسویه روزانه هم اکنون بر اساس میانگین قیمت 30% پایانی حجم معاملات منتهی به پایان آخرین جلسه معاملاتی و قیمت تسویه لحظه ای براساس میانگین قیمت 30% پایانی حجم معاملات منتهی به هر لحظه محاسبه خواهد شد.

در صورتیکه پس از کشف نرخ تسویه و اعمال آن در صورتحساب مشتریان، موجودی حساب از حداقل سپرده تعیین شده توسط بورس کمتر گردد اخطار افزایش وجه تضمین برای مشتریان ارسال می گردد. مشتریان فرصت دارند تا یک ساعت پس از شروع معاملات روز بعد نسبت به افزایش موجودی خود اقدام نمایند.در صورت عدم واریز وجه در زمان اعلام کارگزار از سوی مشتری، کارگزار موظف است با اخذ موقعیت معکوس نسبت به بستن معامله باز مشتری اقدام نماید.

بیشتر قراردادهای آتی، منجر به تحویل فیزیکی کالا نمیشود علتش آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرا رسیدن زمان تحویل کالا، اقدام به بستن قرارداد یا Offsetting می نمایند. تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک ”موقعیت تعهدی“ جدید معکوس در مقابل ”موقعیت تعهدی باز“ مشتری صورت می پذیرد.

تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب کارگزاری سهم آشنا با همراه داشتن اصل مدارک هویتی و تکمیل فرم ها اقدام به اخذ کد معاملاتی قرارداد آتی نمایند. و همچنین در صورت داشتن شرایط لازم بعد از اخذ مجوز دسترسی به سامانه برخط معاملات قراردادهای آتی، کد کاربری و کلمه عبور برای استفاده از خدمات آنلاین برای مشتریان محترم صادر میگردد .

گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای موردتایید بورس صادر می گردد. بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. از کاربردهای مهم قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی، ابزار تحویل در قراردهای آتی می باشد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که کد معاملات اوراق بهادار دارند، می‌توانند اقدام به معامله گواهی سپرده کالایی هر کالایی نمایند. برای تحویل گرفتن کالا از انبار (در صورت داشتن گواهی سپرده در کد بورسی) باید مدارک لازم شامل معرفی نامه برای انبار از کارگزاری دریافت شود و با ارائه مدارک به انبار و واریز هزینه های انباردار کالا به خریدار تحویل داده می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.