دنباله مارتینگل


حتما در یک بهترین بروکر فارکس ترید کنید تا کندلهای دقیق به شما نمایش دهد و گمراه نشوید!

ریاضیات

قضیه حد مرکزی بیان می کند که مجموع تعدادی از متغیرهای تصادفی مستقل و توزیع شده یکسان با واریانس های محدود، با افزایش تعداد متغیرها، به توزیع نرمال تمایل پیدا می کند. یک تعمیم ناشی از گندنکو و کولموگروف بیان می کند که مجموع تعدادی از متغیرهای تصادفی با توزیع دنباله قانون قدرت (دم پارتی ) کاهش می یابد.جایی که(و بنابراین داشتن واریانس بی نهایت) به یک توزیع پایدار تمایل داردبا افزایش تعداد جمع ها. [10] [11] اگرسپس مجموع به یک توزیع پایدار با پارامتر پایداری برابر با 2، یعنی یک توزیع گاوسی همگرا می شود. [12]

فرآیندهای وابسته [ ویرایش ]

CLT تحت وابستگی ضعیف [ ویرایش ]

تعمیم مفید دنباله ای از متغیرهای تصادفی مستقل و توزیع شده یکسان، یک فرآیند تصادفی مخلوط در زمان گسسته است. «اختلاط» تقریباً به این معنی است که متغیرهای تصادفی به طور زمانی دور از یکدیگر تقریباً مستقل هستند. انواع مختلفی از اختلاط در نظریه ارگودیک و نظریه احتمال استفاده می شود. اختلاط قوی (همچنین α-اختلاط نامیده می شود) را ببینیدجایی کهبه اصطلاح ضریب اختلاط قوی است .

یک فرمول ساده شده از قضیه حد مرکزی تحت اختلاط قوی عبارت است از: [13]

قضیه. فرض کنید کهثابت است و-اختلاط باو آن و . مشخص کن، سپس حد

وجود دارد و اگرسپسدر توزیع همگرا می شود.

جایی که سریال کاملاً همگرا می شود.

فرضیه نمی توان آن را حذف کرد، زیرا نرمال مجانبی ناموفق است جایی کهیک توالی ثابت دیگر هستند .

نسخه قوی تری از قضیه وجود دارد: [14] فرض جایگزین می شود ، و فرضیه جایگزین می شود

وجود چنین نتیجه گیری را تضمین می کند. برای درمان دایره‌المعارفی قضایای حدی تحت شرایط اختلاط رجوع کنید به ( برادلی 2007 ).

CLT تفاوت مارتینگل [ ویرایش ]

 • به احتمال n → ∞ ،
 • برای هر ε > 0 ، به عنوان n → ∞ ،

احتیاط: انتظار محدود [ توضیحات لازم است ] نباید با انتظار مشروط اشتباه گرفته شود

استراتژی باکارات مارتینگل – سیستم شرط بندی مارتینگل

استراتژی باکارات مارتینگل – سیستم شرط بندی مارتینگل

استراتژی باکارات مارتینگل – سیستم شرط بندی مارتینگل

آیا نیاز بـه یک استراتژی مشهور برای باکارات دارید؟ استراتژی یکنوع بازی ورق شرط اسـت برای شـما. در این جا نحوه استفاده از سیستم شرط بندی استراتژی باکارات مارتینگل را یاد خواهید گرفت .Baccarat یک بازی شانس اسـت و شـما تقریباً هیچ کنترلی بر نتایج بازی ندارید ؛ اما این بدان معنا نیست کـه شـما نمی‌توانید ساختار شرط بندی خودرا تقویت کنید.

سیستم هاي‌ شرط بندی زیادی برای شـما وجوددارد و میتوانید از یک یا گروهی از انها برای ایجاد ساختار بـه شرط بندی هاي‌ باکرات خود استفاده کنید. استراتژی باکارات مارتینگل نیز یکی از آنهاست کـه دراین مقاله از explosiongame.info بـه طور کامل توضیح داده شده اسـت .

استراتژی باکارات Martingale و همه آنچه شما باید در مورد آن بیاموزید

دانستن نحوه بازی باکارات یک روش خوب برای افزایش دانش شـما از بازی اسـت ؛ اما کارایی شرط بندی شـما را التیام نمی بخشد. اگر می‌خواهید از سیستم شرط بندی مارتینگل برای تقویت ساختار شرط بندی خود استفاده کنید ؛ این قسمت را دنبال نمایید.

استراتژی مارتینگل چیست؟

سیستم مارتینگل یک راه ساده برای بازی باکارات اسـت. نظریه پشت سیستم مارتینگل این اسـت کـه شرط خودرا تا زمان دستیابی بـه برنده دو برابر کنید. در نقطه اي کـه سرانجام ؛ دست برنده اي دارید ؛ در نهایت تمام زیان هاي‌ گذشته را مجدداً کنار می آورید. اگر کار رابا برنده شدن شروع کنید ؛ بـه طور کلی شرط اولیه کم مشابهی را ادامه می‌دهید.

با اشتیاق دو برابر شرط بندی خود با استفاده از روش مارتینگل ؛ در نهایت برنده می‌شوید. این روش بهترین کار را در زمانی انجام می‌دهد کـه هیچ محدودیتی یا محدودیت زیاد در جدول وجود نداشته باشد ؛ زیرا شـما می‌توانید شرط خودرا چندین بار قبل از برنده شدن دو برابر کنید. روش مارتینگل علاوه بر این روی بازی هایي کـه مبلغ یکسانی برای شرط پرداخت میکنند نیز کار میکند.

استراتژی مارتینگل در باکارات چگونه کار می کند؟

چارچوب مارتینگل احتمالاً مشهور ترین چارچوب شرط بندی در جهان اسـت. این بازی در روزهای گذشته توسعه داده شد ؛ جایی کـه بازی سکه ورق زدن از همه ی جا بسیار چشمگیر بود. چارچوب مارتینگل توصیه کرد کـه کوسه کارتی باید هر بار کـه شرط را از دست می‌دهد ؛ شرط خودرا دو برابر کند.

روش مارتینگل شیوع فوق العاده اي پیدا کرد و در میان افرادی کـه ان را تایید کردند ؛ یک روش قوی و قوی ظاهر شد. بنابر این چگونه روش Martingale روی میزهای Baccarat کار میکند؟ چند کار وجوددارد کـه باید انجام دهید تا بتوانید ان را عملی کنید:

واحدهای شرط بندی را تعیین کنید – یک واحد باید مبلغ اولیه اي را کـه میخواهید شرط بندی کنید ؛ نشان دهد. این مبلغ نباید بیش از 1 of از حقوق شـما باشد ؛ بنابر این اگر 1000 دلار دارید – 10 واحد شروع خوبی خواهد بود.

استراتژی باکارت مارتینگل - سیستم شرط بندی مارتینگل

استراتژی باکارات مارتینگل

مبلغی را کـه میخواهید برنده شوید درنظر بگیرید – این باید مبلغی باشد کـه باعث می‌شود درصورت برنده شدن جداول را ترک کنید.

تعیین توقف ضرر – توقف ضرر شـما نباید کل بانک شرط بندی شـما باشد ؛ زیرا برای افرادی اسـت کـه بـه شرط بندی اعتیاد دارند. همه ی چیز باهم برابر اسـت ؛ توقف ضرر داشته باشید کـه بر وضعیت ذهنی و زندگی شـما تا حد زیادی تأثیر نگذارد. درصورت عدم امکان 100 دلار ؛ ان را 100 دلار کنید – انجام اینکار ننگ نیست!

در حال حاضر شـما آماده هستید تا وارد بازی Baccarat شوید! بـه خاطر داشته باشید ؛ بـه طور مداوم روی “بازیکن” شرط بندی کنید زیرا برتری پایینی را نسبت بـه بانکدار برجسته میکند ؛ بنابر این شانس بالاتری برای برنده شدن دارد.

بـه همین ترتیب ؛ بـه طور مداوم فاصله استراتژیک را از شرط بندی هاي‌ مساوی یا عده اي از شرط بندی هاي‌ دیگر بـه جز بانکدار و بازیکن حفظ کنید. شرط بندی هاي‌ دیگر برای قماربازها درنظر گرفته شده اسـت و اگر چه سودهای خوبی را ارائه می‌دهند ؛ اما شانس برنده شدن دراین بازی ها بسیار ناخوشایند اسـت!

چگونه می توان از استراتژی باکارات مارتینگل در باکارات استفاده کرد؟

بیایید یک راهنمای کاربردی برای سیستم شرط بندی Martingale در باکارات ارائه دهیم تا بتوانید آنچه را کـه ما در مورد ان بحث می‌کنیم درک کنید. دراین مدل ؛ ما فرض میکنیم کـه شرط اصلی میز 20 دلار اسـت.

شرط اولیه ما 20 دلار خواهد بود.

اگر شکست بخوریم ؛ 40 دلار در دور دوم قرار دنباله مارتینگل میدهیم.
اگر شکست بخوریم ؛ 80 دلار در دور سوم قرار می‌دهیم.
اگر شکست بخوریم ؛ 160 دلار در دور چهارم قرار میدهیم.
ما میتوانیم فهرست خودرا ادامه دهیم اما با این فکر فکر میکنید: هر بار کـه باختید مبلغ شرط را دو برابر کنید. با این وجود ؛ درصورت برنده شدن چه اتفاقی دنباله مارتینگل میوفتد؟

در دور پنجم ؛ 320 دلار جای میدهیم و برنده می‌شویم. بازی 640 دلار بـه ما پرداخت می‌کند. دراین مرحله ؛ ما بـه طور کلی 620 دلار «20+40+80+160+320» هزینه کردیم ودر عوض 640 دلار دریافت کردیم: ما 20 دلار سود کردیم.

اکنون ؛ می‌توانید بـه شروع بازگردید ودر دور ششم با 20 دلار بازی را ادامه دهید. یا دوباره ؛ میتوانید 640 دلار برای دور 6 بگذارید: این قسمت بـه بازیکن و برنامه مالی او بستگی دارد. سیستم اصلی شرط بندی Martingale در باکارات یا سایر بازی هاي‌ کازینو مستلزم “تنظیم مجدد” جانشینی و بازگشت بـه شروع پس از پیروزی اسـت.

مزایا و معایب استراتژی باکارات مارتینگل

اگر استفاده از سیستم باکارات Martingale توضیح داده شود کـه در طولانی مدت ارزشمند اسـت ؛ اختلال زیادی وجوددارد و اگر از ان در بازی هایي کـه بازی میکنند استفاده کنند ؛ برنده خوبی خواهد بود. در این جا ما عده اي از جنبه هاي‌ مثبت و منفی استفاده از سیستم باکارات Martingale را توضیح می‌دهیم.

مزایای چارچوب شرط بندی martingale

استفاده ساده – برای افرادی کـه نیاز دارند با استفاده از یک سیستم بازی کنند و تازه وارد بازی شده اند ؛ اجرای استراتژی باکارات Martingale بسیار راحت و ساده اسـت «هرچند استفاده از این روش پیشنهاد نمیشود».

بازنده ها را بـه علاوه بیشتر باز می گردانید – در صورتی کـه بـه اندازه کافی طولانی بازی کنید ؛ در نهایت بـه یک برد میرسید تا بتوانید کل ضررهای خودرا پس بگیرید ؛ همان طور کـه مقداری پول اضافی نیز بـه همراه دارید.

معایب چارچوب شرط بندی martingale

تعداد زیادی از بازی ها دارای محدودیت میز هستند – بازی با استفاده از سیستم شرط بندی Martingale مستلزم بازی بـه اندازه کافی طولانی اسـت تا در نهایت یک برد کسب کنید. بـه هرحال ؛ بازی هاي‌ متعدد محدودیت هاي‌ جدول را بـه همراه داشت کـه باعث می‌شود قبل از پیروزی فقط ضرر داشته باشید زیرا محدودیت جدول بـه شـما اجازه نمی‌دهد مبلغ بالایی برای شرط بندی مجدد شرط بندی کنید.

تعداد زیادی از بازیکنان حامی مالی کافی ندارند – استراتژی باکارات Martingale بهتر اسـت بـه عکس هاي‌ داغ واقعی کـه میلیونها نفر برای دور انداختن دارند واگذار شود. همانگونه کـه باید بـه افزایش مجدد شرط هاي‌ از دست رفته خود ادامه دهید ؛ برای شروع باید مبلغ بسیار سنگینی در دفتر کل خود داشته باشید. اکثر بازیکنان دراین موقعیت نیستند.

شانس شـما در طولانی مدت بازی التیام نمییابد – درصورت عدم موفقیت سری هاي‌ طولانی ؛ شانس برد بزرگ را افزایش نمی‌دهد. شانس شرط بندی بیشتر با بازی شـما التیام نمییابد.

شـما بـه احتمال زیاد بازنده خواهید بود – بـه دلیل پایین بودن حسابهای بانکی ؛ مجموعه اي طولانی از ضررها و محدودیت هاي‌ میز ؛ در نهایت قبل از پیروزی نقدینگی شـما تمام می‌شود و تمام پول خودرا از دست میدهید.

انواع مارتینگل که می توانید در باکارات استفاده کنید

در حالی کـه از استراتژی باکارات مارتینگل استفاده میکنید ؛ احتمال برخورد با محدوده میز و همچنین از دست دادن مقدار زیادی پول زیاد اسـت. با این حال ؛ انواع دیگری از این چارچوب وجوددارد کـه میتوانید در باکارات استفاده کنید. در این جا هر یک از این سیستم ها توضیح داده شده اسـت.

چارچوب Anti-Martingale

چارچوب Anti-Martingale «مشهور بـه چارچوب معکوس Martingale» برخلاف Martingale اسـت. بـه جای دو برابر شدن شرط ها پس از باخت ؛ شرط ها را پس از برد دو برابر می‌کنید.

در اینجا ترتیبی برای ترسیم چارچوب Reverse Martingale آمده است:

شـما 5 دلار «حداقل» شرط بندی میکنید و برنده میشوید «بانکداری در +5».
شـما 10 دلار شرط بندی میکنید و برنده می‌شوید «حراج 15+».
شـما 20 دلار شرط بندی میکنید و برنده میشوید «حراج با 35+».
شـما 40 دلار شرط بندی میکنید و برنده می‌شوید «حراج با 75+».
شـما 80 دلار شرط بندی می‌کنید و ضرر میکنید «در 5 – حراج کنید».
شـما 5 دلار شرط بندی می‌کنید و برنده می‌شوید «با 0 حساب بانکی».
شـما 10 دلار شرط بندی می‌کنید و برنده میشوید «در 10+ بانکداری کنید».

سیستم Anti-Martingale امن تر از Martingale اسـت زیرا شـما فقط شرط ها را پس از برد افزایش می‌دهید. بنابر این ؛ در حالی کـه شرط بندی ها را دو برابر می‌کنید ؛ ضررهای هنگفتی جمع نمی‌کنید. این چارچوب برای هر شخصی کـه دوست دارد با بردهای متوالی بـه دست آورد خوب اسـت. با این حال ؛ شبیه بـه Martingale ؛ بـه طور موثر حاشیه خانه را شکست نمی‌دهد.

مسئله دیگر این اسـت کـه شـما با دو برابر شدن مکرر و مجدد کل سود خودرا در دسترس خطر قرار می‌دهید. این بـه این دلیل اسـت کـه بازیکنان متعددی برای سری بردهای خود محدودیت تعیین میکنند «بـه عنوان مثال ؛ 3 برد» و هنگامی کـه بـه این نقطه می‌رسند ؛ بار دیگر شروع میکنند.

استراتژی باکارت مارتینگل - سیستم شرط بندی مارتینگل

چارچوب Grand Martingale

چارچوب Grand Martingale از شـما انتظار دارد کـه پس از باخت ؛ شرط بندی را دو برابر کنید ؛ در عین حال ؛ یک واحد اضافی نیز اضافه کنید. این بدان معناست کـه پس از هر دور شکست ؛ سود بیشتری کسب می‌کنید. برای شروع باید یک واحد پایه ایجاد کنید «بـه عنوان مثال ؛ 10 دلار = 1 دلار». هنگامی کـه واحد اصلی خودرا دارید ؛ می‌توانید همان‌ گونه از Grand Martingale استفاده کنید.

در اینجا یک مدل است:

شـما 1 واحد شرط بندی می‌کنید و ضرر میکنید «بانکداری در – 1».
شـما 3 واحد شرط بندی می‌کنید «1+ دو برابر» و بازنده میشوید «بانکداری در – 4».
شـما 7 واحد شرط بندی می‌کنید و بازنده میشوید «بانکداری در – 11».
شـما 15 واحد شرط بندی میکنید و برنده می‌شوید «در 4+ بانکداری کنید».
بازدید مجدد شرط بعدی شـما از 1 واحد.

همان طور کـه واضح اسـت ؛ شـما دائماً شرط را دو برابر می‌کنید و 1 واحد دیگر اضافه میکنید. علاوه بر این ؛ این مزیت شـما را بـه 4 واحد پس از یک ضربات 3 دست افزایش می‌دهد. اگر در شرایط کنونی از Martingale استفاده کرده‌اید ؛ فقط 1 واحد در پایان دور باخت کسب میکنید. مزایای بزرگ‌تر با Grand Martingale خوشایند اسـت. این چارچوب خطرناک تر از Martingale اسـت و زودتر بـه جدول می‌رسد.

چارچوب Mini Martingale

چارچوب Mini Martingale مستلزم تعیین محدودیت برای تعداد دفعات شرط بندی شـما پس از باخت اسـت. بـه عنوان مثال ؛ اگر چهار دست راست خودرا از دست بدهید ؛ می‌توانید بـه نخستین شرط برگردید. موقعیت ترجیحی این اسـت کـه شـما در پایان ضررهای خودرا پیش از آنکه بیش از حد بالا برود کاهش دهید. در این جا تصویری از Mini Martingale آورده شده اسـت:

شـما 10 دلار شرط می بندید و ضرر می‌کنید «در 10 – بانکداری کنید».
شـما 20 دلار شرط بندی می‌کنید و ضرر میکنید «بانکداری در – 30».
شـما 40 دلار شرط بندی میکنید و ضرر میکنید «بانکداری در – 70».
شـما 80 دلار شرط بندی میکنید و ضرر میکنید «در 150 – بانک».
شرط بعدی شـما بـه 10 دلار اول باز می‌گردد.

نقطه ضعف بزرگ مینی مارتینگل این اسـت کـه شـما در برخی موارد باید قبل از بازگرداندن باخت ها ؛ یکبار دیگر دنباله شرط بندی خودرا شروع کنید. در مدل بالا ؛ شـما 150 دلار از دست داده اید و اکنون باید بر اساس چارچوب بـه نخستین شرط برگردید. در هر صورت ؛ خوشبختانه ؛ شـما بـه هر طریقی انچه را کـه میتواند ضررهای فاجعه بار باشد ؛ محدود می‌کنید.

علاوه بر این ؛ شـما بـه طور کلی می‌توانید سقف ضرر خودرا کمتر از انچه ممکن اسـت شـما را بـه حداکثر جدول برساند ؛ تنظیم کنید. اگر سقف شـما چهار باخت اسـت ؛ یکبار دیگر قبل از رسیدن بـه حداکثر شرط دوباره شروع میکنید ؛ کـه با 6-8 باخت همراه اسـت.

آیا سیستم باکارات Martingale کار می کند؟

آیا واقعا می‌توان همه ی چیز رابا استراتژی Martingale baccarat از بین برد؟ بـه عنوان یک ماده در واقع، بله. همه ی چیز بـه سبک و شخصیت بازی شـما بستگی دارد ؛ اما همان طور کـه احتمالاً میدانید ؛ حتی افراد ساکت زمانی کـه بازی بسیار پرانرژی اسـت و جوایز بسیار نزدیک هستند ؛ بـه بازیکنانی بسیار ناامن تبدیل میشوند.

درصورت عدم توجه بـه محدودیت ها و افزایش مداوم شرط بندی ؛ می‌توانید همه ی چیز را از دست بدهید. با استفاده از سیستم شرط بندی Martingale می‌توانید بخشی از برنامه هزینه هاي‌ خودرا باز پس بگیرید ؛ اما آوردن پول نقد نباید نخستین هدف شـما باشد.

خط پایین استراتژی باکارات مارتینگل

استراتژی باکارات Martingale میتواند بـه شـما کمک کند در کوتاه مدت برنده شوید ؛ در عین حال مانند بیشتر چارچوب هاي‌ شرط بندی باکارات ؛ ناقص اسـت. در صورتی کـه از سیستم دنباله مارتینگل شرط بندی Martingale استفاده کنید ؛ باید وارد شوید و پس از تعیین مقدار نقدی از پیش تعیین شده وارد شوید و خارج شوید ؛

زیرا در پایان ان دور شکست از راه می‌رسد و یا پول نقد شـما تمام می‌شود یا بـه محدوده جدول می‌رسید. بـه شـما ترجیح میدهید فقط برای بـه دست آوردن یک سهم 1 دلاری ؛ دست 1000 دلار یا بیشتر شرط بندی نکنید.

سعی کنید خودتان را گول نزنید کـه استراتژی باکارات Martingale اعداد پشت بازی را تغییر می‌دهد. این خانه بـه طور مداوم دارای یک برتری اسـت ؛ بنابر این درصورت استفاده از این چارچوب ؛ درصورت خاموش شدن در تاریکی ؛ بـه یاد داشته باشید کـه وقتی جلو هستید متوقف شوید.

توصیه ما بـه طور مداوم یکسان اسـت – نحوه بازی مناسب باکارات را امتحان کنید و چارچوب هاي‌ مختلف شرط بندی را امتحان کنید تا ببینید کدام یک برای شـما مناسب تر اسـت و اوقات خوبی را سپری می‌کنید.

بهترین سیستم باکارات چیست؟ بهترین سیستم باکارات چیست؟ بهترین سیستم باکارات چیست؟ بازی Baccarat از نظر استراتژی یک بازی نسبتاً ساده اسـت. این بازی فقط .

به این افسانه های شهری باکارات به اشتباه نخورید به این افسانه های شهری باکارات نخورید به این افسانه های شهری باکارات نخورید بازی Baccarat یکی از معروف ترین بازی .

استراتژی مهم باکارات – بازی های باکارات را مانند یک حرفه ای بازی کنید

استراتژی مهم باکارات – بازی های باکارات را مانند یک حرفه ای بازی کنید استراتژی مهم باکارات – بازی های باکارات را مانند یک حرفه ای بازی کنید بیایید یک چیز را روشن کنیم - .

شکستن 4 نوع محبوب باکارات و روش برنده شدن در بازی baccarat

شکستن 4 نوع محبوب باکارات و روش برنده شدن در بازی baccarat شکستن 4 نوع محبوب باکارات شکستن 4 نوع محبوب باکارات امروزه موجود اسـت.دهه ها پیش ؛ باکارات بـه میزهای بلند بالا .

بهترین برنامه های باکارات در جهان – در کازینو خود بازی کنید!

بهترین برنامه های باکارات در جهان – در کازینو خود بازی کنید! بهترین برنامه های باکارات در جهان-در کازینو خود بازی کنید! با سپاس از توسعه دهندگان نرم افزار ؛ اکنون می‌توانید بازی .

نحوه بازی آنلاین باکارات – کاملترین راهنما بازی باکارات

نحوه بازی آنلاین باکارات – کاملترین راهنما بازی باکارات نحوه بازی آنلاین باکارات - کاملترین راهنما بازی باکارات امروز میتوانید بازی کازینو مورد علاقه خودرا بدون ترک خانه از طریق .

استراتژی کندل استیک های دنباله دار

استراتژی کندل استیک های دنباله دار

کندل استیک های دنباله دار جزو مهم ترین الگوهای معاملاتی در بازارهای مالی هستند. ساده و راحت می شود آن ها را درک و پیدا کرد و دلیل اهمیت زیاد آن ها این است که اغلب اوقات بعد از اینکه در بازار مشاهده می شوند حرکت های پر قدرتی در جهت مشخص آغاز می گردد و با درصد موفقیت بالایی می توانیم به ترید کردن بپردازیم. برای یادگیری استراتژی کندل استیک های دنباله دار فارکس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

کندل استیک دنباله دار چیست؟

یک کندل استیک دنباله دار تا حدودی به طرز دید تریدر و تحلیل گر بستگی دارد، به این معنا که تریدر می بایست به خوبی تشخیص دهد که یک کندل دم نسبتا بلندی نسبت به بدنه خود دارد. دلیل اهمیت فوق العاده بالای کندل های با دم یا شادو بلند این است که شادو ها معمولا نشانه ریجکشن یا بازگشت از یک سطح مهم تکنیکالی هستند. سطحی که قیمت می خواسته در آن نفوذ کند اما به دلیل حمایت یا مقاومت قوی در آن ناحیه، نتوانسته بر فشار معامله گران غلبه کند. اینکه چرا این اتفاق در آن سطح می افتد برای ما مهم نیست و فقط اتفاق افتادن آن است که اهمیت دارد.

این کندل استیک های دنباله دار به ما نشان می دهند که قیمت احتمالا قصد برگشت از سطح مد نظر را دارند. جایی که شما می توانید با تیزهوشی از موقعیت بهره ببرید و ضمن حفظ مدیریت سرمایه، سود قابل توجهی از بازار کسب کنید. تا حدی این الگوها در بازارهای مالی موفق هستند که خیلی از تریدرها فقط بر اساس آن دست به معامله می زنند.

حتما در یک بهترین بروکر فارکس ترید کنید تا کندلهای دقیق به شما نمایش دهد و گمراه نشوید!

استراتژی کندل استیک پین بار

الگوی کندلی پین بار یکی از مهم ترین و پرسود ترین الگوهای استراتژی کندل استیک دنباله دار است. همان طور که در تصویر زیر الگوی صعودی و نزولی پین بار را مشاهده می کنید، یک پین بار مناسب دارای یک شادو یا دم بلند است که در بهترین و ایده آل ترین حالت خود، 3/4 یا 75% کل طول کندل را شکل می دهد. البته برخی از افراد حداقل مقدار 2/3 شادو نسبت به کل کندل را نیز قبول می کنند اما همانند تمام مباحث دیگر در تریدینگ، ترجیحا به حالت ایده آل اکتفا کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

استراتژی کندل استیک پین بار

در تصویر زیر یک نمونه از ترید به کمک پین بار را مشاهده می کنید.

نمونه از ترید به کمک پین بار

استراتژی کندلی پین بار دوتایی

خب اگر یک سیگنال خوب در فارکس داشته باشیم، حتما وقتی دوتا از آن در کنار هم قرار بگیرد نتیجه بسیار بهتری می گیریم! مگر غیر این است؟ اگر جایی در بازار به دو تا کندل پین بار کنار هم برخورد کردید مطمئن باشید که بی برو و برگرد بازار در حال برگشت است. البته شما حتما می دانید که استراتژی فارکس 100 درصد نداریم و زمانی که این طور پر حرارت می نویسیم نهایتا منظورمان این است که نتیجه ای بیش از 50درصد موفقیت می گیرید! به تصویر زیر که نمونه از معامله به کمک الگوی پین بار دوتایی است دقت کنید:

استراتژی کندلی پین بار دوتایی

خب، نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما استراتژی کندل استیک دنباله دار و الگوی پین بار و حالت دوتایی اش می تواند در کسب سود به شما کمک کند؟

اسرار موفقیت در معامله‌گری با سطوح فیبوناچی

به ندرت معامله‌گری حتی در بین تازه‌کارها پیدا می‌شود که اسم بیل ویلیامز، برنامه‌نویس اندیکاتور های تاثیرگذاری که تقریباً در هر پلتفرم معاملاتی وجود دارد را نشنیده باشد. علاوه بر این، بیل ویلیامز یک معامله‌گر موفق، نویسنده مطالب جالب آموزشی و استراتژی‌های معاملاتی مؤثر است. روش او “سودآوری” نامیده می‌شود. ارزش استراتژی وی حدود 5.000 تا 10.000 دلار است و در اینجا ما، شما را به صورت رایگان با آن آشنا خواهیم کرد تا بفهمید که چرا بسیاری از معامله‌گران حاضر به پرداخت این مبلغ هستند.

بیل ویلیامز برای ایجاد استراتژی معاملاتی خاص خود از هندسه فراکتال ایده گرفته است. او معتقد است که همه چیز در جهان بهم پیوسته، نامنظم، اما طبیعی است. اگر نسخه‌های نیویورک تایمز در دهه 80 را که موفقیت‌های بیل ویلیامز را پوشش داده است را بخوانید، متوجه خواهید شد که قبل از تدوین روش شخصی خود از ابزارهای تحلیلی مانند دنباله فیبوناچی، Gann fan و تحلیل موج‌های الیوت استفاده می‌کرده است.

در این مقاله به دنباله فیبوناچی خواهیم پرداخت، زیرا او ریاضیدانی است که موفق به کشف اعداد طلایی شد، که به معنای واقعی کلمه همه چیز در جهان از آن پیروی می کند. اعداد دنباله‌دار فیبوناچی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارند از جمله بازارهای مالی و پیش‌بینی ارزش دارایی‌ها. شایان ذکر است که این ابزار در انجام وظایف خود کاملاً موفقیت بوده است، اما برای استفاده موثر از آن در عمل، مهم است که با روش های اثبات شده معاملاتی در استفاده از سطح فیبوناچی آشنا شوید. استفاده از این روش ساده‌تر از حد تصور است. پیشنهاد می‌کنیم چند دقیقه بر روی این ابزار تمرکز کنید تا احتمال زیان را برای همیشه فراموش کنید.

اعداد دنباله‌دار فیبوناچی

اعداد فیبوناچی دنباله‌ای است که در آن، هر یک از مقادیر مجموع دو عدد قبلی است، به عنوان مثال:

 • 1+1 = 2
 • 1+2 = 3
 • 2+3 = 5 و الی آخر.
 • در‌نتیجه، این اعداد به دست می‌آیند: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

برای دانستن ارتباط اعداد بالا با سطوح فیبوناچی، توجه به برخی از ویژگی‌های آن مهم است:

 • نسبت عدد کوچکتر به عدد بزرگتر در دنباله عددی که قبلاً ارائه شد دقیقا 0.618 است. این مقدار در ریاضیات عدد ” Phi” یا تناسبات طلایی گفته می‌شود.
 • نسبت عدد سوم به عدد اول برابر با 0.236 است.
 • به محدوده بین 0.236 و 0..618 در معاملات، پارابولای فیبوناچی گفته می‌شود که اساس سیستم‌های معاملاتی دنباله‌دار است.

چرا معامله‌گران مبتدی از سطوح فیبوناچی استفاده نمی‌کنند؟

بیشتر مبتدیان پس از گذراندن دوره‌های آموزش تئوری، معاملات عملی خود را آغاز می‌کنند. متأسفانه بیشتر اتفاق می‌افتد که دانش یک مربی در زمینه معاملات آنلاین تنها محدود به تئوری است و تنها مطالب آموزشی “توسط کتاب‌های آموزشی” بدون تمرکز بر جنبه‌های جالب ابزارهای فردی در مورد تحلیل تکنیکال ، به دانشجویان ارائه می‌شود.

با در نظر گرفتن این رویکرد برای یادگیری، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که: مبتدیان در عمل از دنباله فیبوناچی استفاده نمی‌کنند زیرا در واقع آن‌ها آگاهی از چگونگی استفاده آن را ندارند.

پیشنهاد می‌کنیم به روش‌های اثبات شده در به کارگیری مؤثر دنباله فیبوناچی در انجام معاملات که هم‌اکنون به توضیح آن می‌پردازیم، توجه کنید.

گپ و فیبوناچی!

معاملات در زمان گپ یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها برای کسب درآمد در بازارهایی مانند فارکس است. ماهیت این روش، ورود به معامله در لحظه باز شدن بازار در جهت مخالف شکاف قیمتی است، زیرا گپ در 80٪ موارد تمایل به پر شدن دارد. البته چند مورد در استفاده از این روش وجود دارد که مانع معامله‌گران تازه‌کار در کسب سود می‌گردد:

 • بعد از تشکیل گپ قیمتی، چارت ممکن است برای مدت زمان طولانی در جهت مشابه حرکت کند. اگر در چنین شرایطی در زمان باز شدن بازار آسیا معامله را باز کنید، ممکن است حداکثر افت سرمایه مقدار قابل توجه‌ای باشد.
 • چگونه می‌توان حد سود را هنگام باز کردن معامله تعیین و ضررهای احتمالی را محدود کرد؟
 • چگونه می‌توان بعد از بسته شدن گپ، یک طرح معاملاتی تهیه کرد؟

پاسخ به این سؤالات را می‌توان با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی بدست آورد.

هنگامی‌که شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، شبکه فیبوناچی باید کشیده شود تا سطح 23.6 مطابق با قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه و سطح 61.8 مطابق با آخرین قیمت بسته شدن بازار در شب جمعه باشد. این شرایط تنها در صورتی که گپ رو به پایین باز شود معتبر است. بدین معنا که قیمت باز شدن بازار در روز دوشنبه، پایین‌تر از بسته شدن آن در جمعه شب بوده باشد.

اگر در لحظه باز شدن بازار، قیمت بیشتر بود، باید شبکه فیبوناچی کشیده شود تا سطح 61.8 مطابق با نقطه شروع بازار روز دوشنبه و سطح 23.6 بر روی آخرین کندل عصر جمعه قرار گیرد. تمام محاسبات بر روی چارت‌های یک ساعته در نظر گرفته می‌شود. هر جفت ارزی را می‌توان از این روش تحلیل کرد اما بهترین جفت ارزها شامل EUR/USD ،GBP/USD ،AUD/USD ، GBP/JPY هستند.

تصویر بالا نمونه ای از طراحی صحیح شبکه فیبوناچی را در چارت قیمت هنگام تشکیل گپ نشان می‌دهد. قیمت جفت ارز GBP/USD در زمان باز‌شدن بازار نسبت به روز جمعه کمتر بوده، به این معنی که شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید‌، سطح 61.8 کاملاً مطابق با نقطه آخرین کندل بازار آمریکا، و سطح 23.6 قیمت در لحظه باز‌شدن بازار را نشان می‌دهد.

هنگامی‌که جفت ارز EUR/USD را در زمان تشکیل گپ بررسی می‌کنید، ممکن است بازار مدتی در جهت قبلی خود حرکت کند، که اگر معامله در زمان مناسبی باز نشود می‌تواند زیان فراوانی را به همراه داشته باشد. استفاده از شبکه فیبوناچی به شما امکان می‌دهد که نقاط دقیق ورود را تعیین کنید. اگر چارت سطح 23.6 را بشکند، شما باید صبر کنید تا سطح 0.0 دیده شود و در صورت بازگشت قیمت از آن، وارد معامله شوید شوید. اگر کندل اول دوشنبه شب بالای سطح 23.6 بسته شد، می‌توانید از شکاف قیمتی، معامله‌ای را در جهت مخالف باز کنید.

توجه داشته باشید! در اولین 10 تا 15 دقیقه پس از افتتاح بازار، باز کردن معامله به دلیل افزایش اسپرد منطقی نخواهد بود. بررسی سود بالقوه بسیار حائز اهمیت است. در این روش اگر حد سود پایین باشد و شکاف قیمتی کم باشد، با وجود اسپرد بالا ورود به معامله به‌صرفه نخواهد بود.
اکنون مهم است که به مثالی از معامله انجام شده در زمان گپ و با استفاده از شبکه فیبوناچی توجه کنید:

پیشنهاد می‌کنیم برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتان، فقط پس از عبور چارت از سطح 38.2 وارد معامله شوید. در این شرایط می‌توانید از دستور معاملات شرطی استفاده کنید. سطح 61.8 فیبوناچی نشان‌دهنده حد سود شما خواهد بود.

هنگامی‌که قیمت سطح 61.8 را بشکند و با عبور از آن تایید شود، زمان مناسبی برای باز کردن معامله جدید با حد سود 100.0 خواهد بود. در تصویر بالا، کندل سطح 61.8 را شکسته اما کندل بعدی به مرز پارابولا بازگشته است. با این حرکت یک مقاومت ایجاد کرده و سطح تایید شده است.

پارابولا فیبوناچی

یکی دیگر از روش‌های نسبتاً ساده اما مؤثر، استفاده از شبکه فیبوناچی در معاملات فارکس است. برای شروع، شما باید یکی از چارت‌های قیمت که دارای روند هستند را در زمان‌بندی 4 ساعته انتخاب کنید و در یک روند صعودی شبکه را از حداقل تا حداکثر قیمت هفته معاملاتی قبل بکشید و برای روند نزولی هم سطوح فیبوناچی را از حداکثر به حداقل بکشید. نتیجه باید چیزی شبیه به تصویر پایین باشد:

همان‌طور که می‌بینید، روند نزولی در طول هفته قبل شکل گرفته است، بنابراین شبکه نیاز به کشش از بالا به پایین دارد. تنها از شروع هفته مجاز به باز کردن معامله‌ خواهید بود.

در تصویر بالا، بالاترین و پایین‌ترین سطح هفته قبل با یک نشانگر نارنجی مشخص شده است. به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود که تنها با عبور قیمت از پارابولا فیبوناچی (بین 23.6 تا 61.8) وارد معامله شوند. معامله‌گران باتجربه‌تر ممکن است معاملات خود را در داخل پارابولا نیز انجام دهند. در این حالت ، سطوح 38.2 و 61.8 محدوده‌ی میانی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی اگر چارت سطح 23.6 را رد کند، 99% احتمال وجود دارد.

توجه داشته باشید که در زمان استفاده از این روش، استفاده از استراتژی مارتینگل یا میانگین‌گیری قابل قبول نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

سطوح فیبوناچی در معاملات آنلاین فقط یک ابزار رایگان معاملاتی نیست. این یک ابزار تحلیلی منحصر به فرد و بسیار مؤثر است که استفاده صحیح از آن در دستیابی به نتیجه مالی مورد انتظار شما را یاری خواهد کرد. شایان ذکر است که در این روش تعداد معاملات زیان‌ده حدود 10 تا 15٪ بوده، در حالی که نسبت سود بالقوه به ضرر احتمالی 1: 1 است.

آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته

آموزش استراتژی معاملاتی

آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته توسط اساتید مجرب و حرفه ای در زمینه بورس با روش های حرفه ای مارتینگل، توسط سایت ها به صورت آنلاین و اینترنتی آغاز شده است.
هر بازاری برای خود مراحل مختلفی دارد. شما باید از مرحله صفر تا صد را طی کنید تا بتوانید به مرحله پیشرفته استراتژی های معاملاتی دست یابید.
اما این امر تنها با آموزش دیدن میسر خواهد شد. چرا که اگر در بازار بورس شما نظم و استراتژی مدون و مکتوب نداشته باشید به نتیجه ای نخواهید رسید.
زیرا نوسانات در بازار بورس بسیار بوده و شناخت چنین بازاری نیاز به آموزش های پیشرفته دارد.

آموزش استراتژی معاملاتی

آموزش استراتژی معاملاتی چیست؟

اگر شما هم در بازار بورس وارد شده باشید، می دانید که موفقیت در چند معامله را نمی توان گفت که فرد در این زمینه حرفه ای شده است،
زیرا در این بازار فردی را حرفه ای و پیشرفته می دانند که با استفاده از استراتژی های پیشرفته به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کند.
یکی از استراتژی های مهمی که یک معامله گر باید داشته باشد، صبر هوشمندانه و ورود با دانشی که ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال و یا یکی از آن ها باشد.

انواع روش های استراتژی معاملاتی پیشرفته

استراتژی در بازار بورس بسیار است و برای موفقیت در هر حوزه ای، باید روش های آن را آموخت.
که در این بخش به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.

 • استراتژی تجارت سه گانه
 • استراتژی تجارت تصادفی
 • استراتژی تجارت RSI
 • استراتژی دنباله دار مکدی
 • استراتژی دنباله دار
 • استراتژی معاملاتی شکست خط روند
 • استراتژی سوئینگ
 • استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
 • استراتژی معاملاتی ADX
 • استراتژی معاملاتی وج
 • استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
 • استراتژی مارتینگل
 • و…

هر کدام از این روش ها در حوزه های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش استراتژی معاملاتی

معامله کننده های حرفه ای چگونه سود می کنند؟

معامله کننده های حرفه ای با به کارگیری استراتژی های پیشرفته و برعکس عمل کردن افراد مبتدی می توانند به سود برسند.
یعنی وقتی افراد مبتدی درجا می زنند، این افراد وارد معامله می شوند.
البته تنها این موارد نیست. بلکه استفاده از روش های زیر نیز، یک معامله گر حرفه ای را به سود می رساند.

 • به کارگیری استراتژی های پیشرفته
 • مدیریت سرمایه
 • مدیریت ریسک
 • آگاه بودن از نوسانات بازار
 • طرح معامله گری
 • آموزش به صورت حرفه ای
 • و…

آموزش استراتژی معاملاتی

سایت آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته

اگر در زمینه آموزش استراتژی های بورس به اینترنت مراجعه کنید، حتما سایت های بسیاری را خواهید دید که در این زمینه آموزش های بسیاری را دارند.
اما برای اینکه بهترین شرکت جهت آموزش را پیدا کرده و بهترین آموزش های اجرایی را فراگیرید، حتما با کارشناسان و متخصصین این مجموعه در ارتباط باشید.
چرا که بهترین روش های بورس از ابتدایی ترین مراحل تا مراحل پیشرفته در این مرکز آموزش داده می شود.

عماد سازگار

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

سایت عماد سازگار شما را به شرکت در بهترین دوره های آموزش استراتژی بازارجهانی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.