نکات کلیدی نمودار میله‌ایمساله مهم اين است که روند بايد خيلي ساده گوياي همه چيز باشد. در اين مثال نمودار خطي خيلي بهتر از نمودار ميله اي عمل خواهد کرد، اما اگر قرار است نمودار روند 20 مدل را به جاي 3 مدل نشان دهد ديگر اين گونه نکات کلیدی نمودار میله‌ای نخواهد بود. زياد فرقي نمي کند، اگر مي توانيد از نمودار خطي براي نمايش داده استفاده کنيد اغلب مي توانيد از نمودار ميله اي هم براي همان داده ها استفاده کنيد.
اما برعکس اين حرف هميشه درست نيست. هنگاميکه متغير محور x گسسته است (مثل محصولات مختلف نکات کلیدی نمودار میله‌ای و يا حوزه هاي مختلف فروش)، شما تنها مي توانيد از نمودار ميله اي استفاده کنيد.
بطور کلي نمودارهاي خطي براي نمايش داده هاي پيوسته مورد استفاده قرار مي گيرند. درحاليکه نمودارهاي ميله اي براي نمايش داده هاي گسسته مورد استفاده قرار مي گيرند.
همچنين داده ها را مي توان در نمودار ميله اي به شکل افقي هم نمايش داد(شکل7). هنگاميکه به فضاي بيشتري براي توصيف متغير اندازه گيري شده نياز داريد اين روش بسيار ارجح است. توضيحات مي‌‌‌توانند در کنار نمودار نوشته شوند به جاي اينکه خيلي فشرده در زير جدول آورده شوند.

نحوه نوشتن یک نمودار(bar chart) در آزمون رایتینگ تسک 1

بار چارت

در این مقاله آموزشی سعی داریم تا در مورد نحوه نوشتن نمودارهای میله ای در تسک 1 آزمون رایتینگ آیلتس، نکاتی را به شما زبان آموزان محترمی که قصد شرکت در آزمون آیلتس دارید ارائه دهیم. در ابتدا می خواهیم نگاهی به هر پاراگراف بیاندازیم و در ادامه به شما نشان می دهیم که چه اطلاعاتی نیاز دارید تا در هر پاراگراف بنویسید . مطالعه این مقاله می تواند به تقویت رایتینگ زبان انگلیسی شما زبان آموزان عزیز در نوشتن bar chart در تسک 1 آزمون رایتینگ آیلتس کمک کند.

به نمودار میله ای زیر توجه کنید:

بار چارت

این نمودار ، مخارج دو کشور را بر کالاهای مصرفی در سال 2010 نشان می دهد .

آیلتس همیشه برای شما چارت را توصیف می کند و شما زبان آموزان محترم آزمون آنلاین آیلتس به این اطلاعات کلیدی برای فهم نمودار میله ای خود نیاز دارید .

حال اگر به نمودار میله ای نگاه کنیم ، می توانیم در محور عمودی یا همان vertical axis ، مقادیر مختلفی از پول که دو کشور خرج کردند را ببینیم. در راستای پایین یعنی نمودار افقی (horizontal axis) ، انواع مختلفی از کالا های مصرفی همانند cars ، computers ، books و . را داریم . اگر نگاه بیشتری بیندازیم ، می توانیم دو کشور را فرانسه به رنگ آبی و انگلیس به رنگ قرمز ببینیم .

Body paragraph A

Body paragraph B

اولین پاراگرافی که شما نیاز دارید بنویسید ، پاراگراف مقدمه است . پس باید عبارت توصیف شده در نمودار را پارافریز کنید (یعنی با کلمات انتخابی خود و استفاده از مترادف ها، عبارت بیان شده در نمودار را بدون تکرار توصیف کنید) و در قسمت مقدمه قرار دهید.

به پارافریز زیر توجه کنید:

The chart illustrates the amount of money spent on 5 consumer goods(cars, computers, books, perfume, and cameras) in France and the U.K. in 2010.

توجه داشته باشید که برای پارافریز کردن دقیقا همان کلمه ای که برای توصیف نمودار از آن استفاده شده است را بنویسید: به طور مثال اگر صحبت از چارت است فقط کلمه چارت را بنویسید، اگر از گراف استفاده شده فقط خود کلمه گراف را به کار ببرید. اگر از واژه table استفاده شده فقط همان کلمه را بنویسید. شما نباید این کلمات را به جای هم استفاده کنید و لازم نیست هر کلمه ای را پارافریز کنید. این نکته به شما کمک می کند تا به نمره 9 در رایتینگ آیلتس برسید.

پس ما دو کلمه اول را نگه می داریم و بعد به فعل نگاه می کنیم . در عبارت متن از فعل show استفاده شده است، می توان از افعال illustrate و یا gives information about استفاده کنیم. در عبارت از واژه expenditure استفاده شده و می توان آن را به شکل the amount of money spent پارافریز کرد.

اما در مورد کلمه consumer goods ، چون کلمه ای کلیدی است نباید آن را پارافریز کنیم. در اینجا ما از عدد 5 استفاده کردیم تا دقیقا به تعداد آیتم ها اشاره کنیم. در نوشتن پاراگراف مقدمه، نوشتن جزئیات لازم است. ما این آیتم ها را به طور جداگانه داخل پرانتز قید کردیم. گذاشتن پرانتز برای نوشتن جزئیات داخل آن در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس بسیار مهم است. البته توجه داشته باشید که اگر تعداد آیتم ها خیلی زیاد نباشد مجاز به انجام این کار هستید. اگر مثلا به 8 نمونه در نمودار اشاره شد صرفا همان عدد 8 را بدون نوشتن جزئیات قید کنید.

حال نوبت نوشتم اسم دو کشور است. به تاریخ قید شده در چارت توجه کنید. چرا که شما زبان آموز عزیز باید بدانید از چه زمانی در نوشتار خود برای رایتینگ استفاده کنید .

در قسمت آخر به اطلاعاتی که در قسمت چپ چارت( pounds sterling ) نوشته شده است دقت کنید:

ما این عبارت را به شرح زیر پارافریز می کنیم:

Units are measured in pounds sterling.

این جمله ی بسیار خوبی برای بالا بردن نمره رایتینگ شما در آزمون آیلتس محسوب می شود، چرا که از ساختار مجهول استفاده کرده است. پس اگر در نمودار صحبت از واحدهای پولی شد حتما این واحدها را در پاراگراف مقدمه قید کنید.

توجه کنید که پاراگراف مقدمه، بعضا یک جمله و یا دو جمله است . اما بیشتر نیست . این راحت ترین پاراگراف است که می توان در قسمت 1 رایتینگ آیلتس نوشت .

پاراگراف overview

پاراگراف overview مهم ترین پاراگراف در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس است . در این پاراگراف ، شما همه اطلاعات کلیدی را جمع آوری خواهید کرد و در یک جمله کلی کنار هم قرار می دهید . ممتحن آزمون آیلتس به دنبال جمله ی overview می گردد . اگر این جمله را نداشته باشید ، نمره این بخش شما بیشتر از 5 نخواهد بود . این قسمت، 25 درصد از نمره های شما را شامل می شود . اگر جمله overview را داشته باشید ، حداکثر نمره شما 6 خواهد بود . اگر این جمله خوب و واضح باشد ، نمره شما 7 می شود . پس نمره شما با توجه به این جمله افزایش می یابد . پس اهمیت زیادی دارد .

قبل از این که به شما بگویم چطور این جمله را بنویسید ، بیایید ببینیم نکات کلیدی چه نکاتی هستند . اگر به نمودار نگاه کنید ، می بینید که قرمز ، کشور انگلیس و آبی ، کشور فرانسه را نشان می دهد . قطعا این نکات کلیدی همه درباره ی فراز و نشیب های داخل نمودار شما هستند . پس اگر نگاه کنیم ، رنگ قرمز انگلیس است و می بینیم که بیشتر خرج ها برای ماشین بوده است . همچنین فرانسه که آبی رنگ است هم این گونه است . پس فرانسه و انگلیس هر دو بیشتر پول خود را برای ماشین ها خرج می کنند . اگر به انتهای دیگر نگاه کنیم ، نقاط کف را می بینیم که برای انگلیس ، کمترین حجم پول برای عطر ها خرج شده است . درباره ی فرانسه ، کمترین خرج برای دوربین ها شده است . پس این کلمه ها کلمات کلیدی هستند .

حال به سراغ کلید واژه دیگر می گردیم. آیا رنگ قرمز بیشتری می بینید یا رنگ آبی ؟ نکات کلیدی نمودار میله‌ای پس کدام کشور بیشترین پول را برای کالا های مصرفی خرج کرده است ؟ می بینید که بیشترین رنگ روی نمودار قرمز می باشد . پس انگلیس پول بیشتری نسبت به فرانسه خرج کرده است .

پس بیایید جمله overview را بنویسیم .

Overall, the expenditure of the UK was higher than that of France. Both French and British spent the most money on cars while in the UK the least amount of money was spends on perfume compared to cameras in France.

ما رایتینگ خود را با واژه overall شروع کردیم. چون می خواهیم به خواننده یا ممتحن آزمون آیلتس نشان دهیم که این یک overview است . این تکنیک خوبی برای نوشتن overview است، زیرا ممتحن به راحتی می تواند جمله overview را پیدا کرده و در نتیجه به ما کمک می کند تا نمره بهتری بگیریم . همچنین می توانید ببینید که از صفات مقایسه استفاده می کنیم . overview همیشه یا معمولا باید از جملات مقایسه ای استفاده کند: همانند higher than .

به سراغ قسمت بعدی می رویم . این جمله تقریبا جمله ی بلندی است و با دو رابط به هم متصل شده است : while و compared to . در ضمن ما اسم کشورها را نیز عوض کردیم و از ملیت آنها استفاده کردیم.

در ادامه مشاهده می کنید که از صفات برتری the most و the least استفاده کردیم. پس توجه به این سه نکته کلیدی را فراموش نکنید:

 • این که کدام یک از آن یکی بیشتر بوده است ؟ overall
 • این که کدام یک بیشترین پول را خرج کرده است ؟ the most money
 • و این که کدام یک کم ترین هزینه را خرج کرده است ؟ the least money

شما زبان آموزان عزیز معمولا باید به دنبال 2 یا 3 یا 4 ویژگی کلیدی بگردید . تعداد این کلیدها به نوع اطلاعات رایتینگ بستگی دارد.

نوشتن Body Paragraph

نوع سازمان دهی پاراگراف ها و مرتب نوشتن آنها در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس بسیار مهم است. یک راه برای مرتب سازی پاراگراف های اصلی، این است که پاراگراف های اصلی را به قسمت های جزئی تقسیم کنید. شما نمی توانید فقط یک پاراگراف اصلی داشته باشید. رایتینگ شما به خاطر مرتب سازی و نحوه استفاده از پاراگراف ها سنجیده می شود . این حدود 25 درصد از نمره های شما را شامل می شود . پس اگر فقط یک پاراگراف اصلی داشته باشید ، بسیار سخت می شود که در مورد هماهنگی ها به نتیجه خوبی رسید .

روشی برای سازمان دهی پاراگراف ها

در اینجا دو روش برای سازمان دهی پاراگراف به شما نشان می دهیم:

روش اول:

Body Paragraph A: cars, perfume, cameras

Body نکات کلیدی نمودار میله‌ای Paragraph B: computers, books

تقسیم بندی پاراگراف A بدین صورت است که این آیتم ها کمترین و بیشترین مصرف را داشته اند.

روش دوم:

Body Paragraph A: cars, books, cameras

Body Paragraph B: computers, perfume

در پاراگراف A ، این سه آیتم بیشترین مصرف را در UK داشته اند، در حالی که در پاراگرف B ، این دو آیتم بیشترین مصرف را در فرانسه داشته اند. پس طبقه بندی بر حسب بیشترین مقادیر مصرفی بر حسب کشور مورد نظر انجام شد.

به نمونه پاراگراف زیر برحسب طبقه بندی نوع دوم توجه کنید:

In terms of cars, the UK spent $450,000 on this as opposed to exactly $400,000 in France. The expenditure on books in the UK was higher than in France(about $400,000 and $300,000 respectively).

در شروع پاراگراف، از عبارت in terms of استفاده کردیم که دقیقا به خواننده نشان دهیم که هدف ما مقایسه car است. برای اینکه میزان مصرف را نشان دهید می توانید از کلمه around یا about استفاده کنید، چون این عدد در محور عمودی به شکل تقریبی نوشته شده است و عدد دقیق را به ما نشان نمی دهد.

می نکات کلیدی نمودار میله‌ای رسیم به کلمه ی as supposed to (در مقایسه با) که این رابط خیلی خوبی است که اطلاعات بین فرانسه و انگلیس را به هم متصل می کند . 450 هزار انگلیس در مقایسه با 400 هزار پوند در فرانسه . در اینجا از کلمه exactly استفاده کردیم، چرا که دقیقا عدد 400 هزار پوند را نشان می دهد.

سپس به سراغ books می رویم . در این قسمت از نمودار می بینیم که مخارج کتاب در انگلیس بیشتر از فرانسه بوده است . پس مقایسه ی دیگری این جا داریم . وقتی مقایسه ای مانند این دارید ، نیاز دارید از اعداد استفاده کنید . نمی توانید از اعداد چشم پوشی کنید . اگر جملات پاراگراف شما با اعداد و داده های مرتبط کامل نشوند ، نمره شما در این بخش حدود 5 می شود . پس همیشه به دنبال supporting sentence ها باشید.

اما در مورد کلمه respectively ، از این لغت برای نشان دادن ترتیب استفاده می کنیم و اطلاعات مربوطه را در داخل پرانتز قید کردیم. در اینجا انگلیس اول بود پس عدد اول برای انگلیس است. پس مطمئن شوید که اطلاعات دیگر را صحیح نوشتید . همچنین اگر می خواهید از این روش استفاده کنید ، اعداد زیادی را ننویسید چون برای ممتحن آزمون آیلتس خیلی سخت می شود تا همه را چک کند . او حتما اعداد را چک می کند تا ببیند آیا درست هستند یا خیر .

نکته دیگر که باید بدان توجه داشته باشید این است که ما به جای نوشتن pound sterling از علامت آن استفاده کردیم. پس استفاده از symbol ها همانند واحد پول یا درصد در رایتینگ تسک 1، یکی از دیگر از نکات کلیدی برای بالا بردن نمره شما محسوب می شود.

نکته بسیار جالب این است که وقتی ممتحن در حال شمارش تعداد کلمه هایی است که شما نوشته اید ، این دو کلمه یعنی پول و علامت واحد را یک کلمه در نظر می گیرد . چون یک علامت در کنار یک عدد است .

دوستان عزیز المپ امیدواریم توانسته باشیم نکات مفیدی را در نوشتن bar chart در آزمون رایتینگ تسک 1 در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم.

نمودارهاي ميله اي

يکي ديگر از نمودارهايي که رابطه بين سريهاي مختلف را نشان مي دهد نمودار ميله اي است. در اين نوع نمودار ارتفاع ميله ها فراواني يا متغير اندازه گيري شده است: هرچه ميله بلندتر مقدار متغير نيز بيشتر است.
مثال:
شرکت ABC سه مدل متفاوت از محصولات خود را مي فروشد، آلفا، پلاتينيوم و دلوکس. با ترسيم فروش هر مدل در يک دوره سه ساله، تحليل روند فروش هر محصول طي اين مدت ساده مي گردد.در شکل 5 مي‌بينيد که با وجود اينکه دلوکس بيشترين فروش را داشته است، طي 3 سال ميزان فروش آن کاهش يافته است در حاليکه فروش 2 محصول ديگر در حال افزايش است. شايد دلوکس منسوخ شده و نياز به جايگزيني با يک مدل جديد دارد؟ و شايد هم بيشتر از بقيه از رقابت هاي سفت و سخت بازار متاثر شده است؟


البته شما مي توانيد اين داده ها را در نمودار خطي سري هاي متعدد نمايش دهيد (شکل6)


مساله مهم اين است که روند بايد خيلي ساده گوياي همه چيز باشد. در اين مثال نمودار خطي خيلي بهتر از نمودار ميله اي عمل خواهد کرد، اما اگر قرار است نمودار روند 20 مدل را به جاي 3 مدل نشان دهد ديگر اين گونه نخواهد بود. زياد فرقي نمي کند، اگر مي توانيد از نمودار خطي براي نمايش داده استفاده کنيد اغلب مي توانيد از نمودار ميله اي هم براي همان داده ها استفاده کنيد.
اما برعکس اين حرف هميشه درست نيست. هنگاميکه متغير محور x گسسته است (مثل محصولات مختلف و يا حوزه هاي مختلف فروش)، شما تنها مي توانيد از نمودار ميله اي استفاده کنيد.
بطور کلي نمودارهاي خطي براي نمايش داده هاي پيوسته مورد استفاده قرار مي گيرند. درحاليکه نمودارهاي ميله اي براي نمايش داده هاي گسسته مورد استفاده قرار مي گيرند.
همچنين داده ها را مي توان در نمودار ميله اي به شکل افقي هم نمايش داد(شکل7). هنگاميکه به فضاي بيشتري نکات کلیدی نمودار میله‌ای براي توصيف متغير اندازه گيري شده نياز داريد اين روش بسيار ارجح است. توضيحات مي‌‌‌توانند در کنار نمودار نوشته شوند به جاي اينکه خيلي فشرده در زير جدول آورده شوند.


نکته: نمودار ميله اي مشابه هيستوگرام نيست. در نمودار هيستوگرام عرض ميله بسته به برد متغير محور x، متفاوت خواهد بود. (براي مثال40-20، 20-11، 10-3، 2-0) و ستون نشان دهنده فراواني داده است. در نمودار ميله اي تنها ارتفاع ميله مهم است.

تحلیل بورس اوراق بهادار

تحلیل بورس اوراق بهادار

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمودار میله ای» ثبت شده است

نمودارها

کانال تلگرام خرید و فروش سهام و توضیحاتی پیرامون روند آنها:

انواع نمودار

کانال تگرام بورس دارای اخبار مهم و توضیحاتی پیرامون روند سهام: telegram.me/stockexchanges

برای اینکه رفتار قیمت را مورد بررسی قرار بدهیم ابتدا باید با انواع نمودار آشنا شویم :

ساده ترین نوع نمودار است که از اتصال قیمتهای نهایی و متوالی تشکیل میشود .اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا از این نمودار برای تجزیه و تحلیل خود استفاده میکنند . در زیر تصویر نمودار خطی سهام را مشاهد میکنید:

2- نمودار میله ای :

چنانچه به غیر از قیمت پایانی کلیه تغییرات قیمت از جمله باز شدن ,بالاترین ,کمترین را توسطه یک خط عمودی در صفحه نمودار ترسیم کنیم در واقع یک نمودار میله ای ترسیم کرده ایم . در تصویر زیر نمودار میله ای همان سهام نشان داده شده است .کاملا واضح است که نمودار میله ای اطلاعاتی بیشتری را در اختیار معامله گران قرار میدهد .

شمایی از یک نمودار میله ای :

قیمت آغازین بصورت یک زائده در سمت چپ میله و قیمت پایانی به همین صورت در سمت راست نمایش داده میشود .

اما نوع دیگر از نمودارها که از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران برخوردار است نمودار شمعی نام دارد که توسط ژاپنی ها از سال ٠٠۶١ توسط برنج کاران ژاپنی برای پیشبینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت اما این روش توسط استیو نیسون در سال ١٩٩٠ در غرب مطرح گردید . قیمت در این شمعها بصورتی نمایش داده میشود که فیتیله های پایین معرف کمترین قیمت و فیتیله های بالا معرف بیشترین قیمت و بخش مستطیلی آن معرف اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن قیمت میباشد . چنانچه بدنه شمع تو پر باشد معرف کاهش قیمت است پس بالای بدنه شمع قیمت باز شدن است و پایین آن قیمت پایانی و چنانچه شمع تو خالی باشد معرف افزایش قیمت است در این صورت پایین شمع قیمت آغازیین و بالای بدنه قیمت پایانی را نشان خواهد داد . الگوهای شمعی بسیار کاربردی و مفید میباشند که در آینده مفصل در این خصوص بحث خواهیم کرد . از نظر زمانی دقیقا مانند نمودار میله ای هستند .

نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت زامیاد میباشد که به صورت کندل استیک در بازه زمانی یک روزه نمایش داده شده است.

نحوه ایجاد و ویرایش انواع نمودارها در نرم افزار powerpoint (گام به گام)

Powerpoint-min

یک نمودار ابزاری است که می توانید از آن برای ارتباط گرافیکی داده ها استفاده کنید. اتصال یک نمودار در یک تصویر به مخاطب شما اجازه می دهد تا بتواند مفاهیم پشت اعداد را درک کند که سبب می شود به سادگی بتوانید مقایسات و گرایشات را مشاهده کنید. در این پست نحوه ایجاد و ویرایش انواع نمودارها در نرم افزار پاورپوینت ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ را آموزش می دهیم.

انواع نمودارها

پاورپوینت، بسیاری از انواع گوناگون نمودار دارد و به شما اجازه می دهد تا بتوانید مدلی را انتخاب نمایید که به بهترین نحوی با داده های شما هماهنگ و متناسب می باشد. برای استفاده از نمودارها به شکلی کارآمد، نیازمند درک و شناخت این مسئله هستید که چگونه از نمودارهای متفاوت استفاده گردد.

اسلاید ۱: پاورپوینت، بسیاری از انواع نمودارها را دارد که هر کدام از آن ها، از مزایای ویژه خود برخوردار می باشند. بر روی پیکان ها کلیک نمایید تا برخی از انواع متفاوت نمودارهای در دسترس در پاورپوینت را مشاهده کنید.

توی این پک فوق العاده،پاورپوینت رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! پاورپوینت کارهایی میتونه انجام بده که باهاشون همه رو انگشت به دهان میذاری!

نمودار ستونی نمودار صفحه ای نمودار سطحی نمودار میله ای نمودار دایره اینمودار خطی

مثالی از نمودار ستونی

نکته مهم! اگر می خواهید نموداری با اطلاعات دقیق در اکسل جایگذاری کنید، باید حتما آنها را در قالب فایل اکسل داشته باشید!

Screenshot of PowerPoint 2013

از سربرگ Insert گزینه Chart را انتخاب کنید.

یک کادر ارتباط مشاهده می شود. از طبقه‌بندی سمت چپ استفاده نمایید و نمودارهایی را مطالعه کنید که در صفحه سمت راست مشاهده می شود. نمودار مطلوب را انتخاب نموده و در ادامه OK کنید.

مرحله اول در انتخاب نمودار

یک نمودار در یک پنجره جدید مشاهده می شود.

screenshot-of-powerpoint-2013-17

داده ها را به اکسل وارد نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

در صورت نیاز، حاشیه پایین و سمت راست خط آبی را بکشید تا محدوده کافی برای ردیف ها و ستون ها افزایش یا کاهش یابد. تنها داده هایی که به خوبی پیاده شده‌اند در نمودار نشان داده می شود.

Screenshot of PowerPoint 2013

هنگامی که این عمل انجام شد، بر روی X کلیک کنید تا پنجره بسته شود.

نمودار تکمیل می گردد.

Screenshot of PowerPoint 2013

می توانید داده های نمودار را در هر زمانی با انتخاب نمودار و کلیک کردن بر روی دستور Edit Data در تب Design ، ویرایش و ادیت نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

همچنین می توانید بر روی دستور جایگذاری نمودار در نگهدارنده مکان برای جایگذاری نمودار جدید کلیک کنید.

Screenshot of PowerPoint 2013

همچنین می توانید یک نمودار اکسل موجود را در پاورپوینت خود قرار دهید. این مورد هنگامی مفید است که می دانید نیازمند به‌روزرسانی داده ها در فایل اکسل بوده و می خواهید که نمودار به صورت اتوماتیک، داده های اکسل تغییر کرده را به‌روزرسانی کند.

اصلاح نمودارها و ابزار نمودار – بسیاری از روش های دیگر برای هماهنگ سازی و سازماندهی نمودارها وجود دارند. برای مثال، پاورپوینت به شما اجازه می دهد تا نوع نمودار را تغییر داده، مجدداً داده های نمودار را سازماندهی نموده و حتی طرح و سبک نمودار را تغییر دهید.

برای تغییر نوع نمودار – در صورتی که دریابید که داده های شما، به خوبی با نمودار مشخص متناسب نیستند، به سادگی می توانید به یک نوع نمودار جدید وارد شوید. در مثال شما، می توانید نمودار خود را از یک نمودار خطی به یک نمودار ستونی تغییر دهیم. نموداری که قصد تغییر آن را دارید انتخاب نمایید. جدول طرح در سمت راست روبان مشاهده می شود. بر مبنای تب طراحی بر روی دستور تغییر نوع نمودار کلیک نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

یک کادر دیالوگ آشکار می گردد.

Screenshot of PowerPoint 2013

نوع نمودار مطلوب را انتخاب نموده و در ادامه OK کنید.

Screenshot of PowerPoint 2013

نوع نمودار جدید مشاهده می گردد.

Screenshot of PowerPoint 2013

برای سوئیچ کردن داده های ردیفی و ستونی –برخی مواقع هدف شما تغییر روشی است که نمودارها از طریق آن داده ها را گروه‌بندی می کنند. برای مثال، در نمودار زیر، داده های مرتبط با فروش کتاب بر مبنای ژانر گروه‌بندی شده‌اند و ستون ها برای هر سال ارائه شده‌اند. اگرچه نمی‌توانیم ردیف ها و ستون ها را به نحوی تغییر دهیم که نمودار داده ها را بر مبنای سال گروه بندی نموده و ستون ها برای هر ژانر نشان داده شود. در هر دوی این موارد، نمودار شامل داده های مشابه است و تنها به صورت متفاوتی سازماندهی شده است.

Screenshot of PowerPoint 2013

نموداری را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نمایید. تب Design مشاهده می شود. از این تب، دستور Edit نکات کلیدی نمودار میله‌ای Data را در گروه Data انتخاب نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

مجدداً بر روی نمودار کلیک کنید و در ادامه، دستور Switch Row/Column را در گروه Data انتخاب نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

ردیف ها و ستون ها تغییر می نمایند.

Screenshot of PowerPoint 2013

نکته مهم !! به کمک این بسته های آموزش نرم افزار پاورپوینت را بصورت حرفه ای و در کمتر از ۲ هفته بدون نیاز به کلاس یاد بگیرید !

به این مسئله اشاره می کنیم که هنگامی که داده های عددی در ستون اول صفحه وارد گردیدند، تغییر ستون ها و ردیف ها می تواند سبب بروز نتایج غیر منتظره‌ای گردد. یک راه‌حل، اضافه کردن یک آپوستروف، قبل از هر عدد می باشد که نشان می دهد قسمت های کامپیوتر می تواند آن را به عنوان یک متن به جای یک مقدار عددی ارائه و لحاظ نماید. برای مثال، سال ۲۰۱۳ به صورت ۲۰۱۳’ وارد می گردد.

یک علامت آپوستروف قبل از داده عددی در ستون اول وارد کنید.

یک علامت آپوستروف قبل از داده عددی در ستون اول وارد کنید.

برای تغییر طرح نمودار

طرح نمودار از پیش تعیین شده به شما اجازه می دهد تا بتوانید عناصر نمودار را اصلاح نمایید که شامل عنوان نمودار، حاشیه ها و لیبل داده ها می باشد تا به این ترتیب نمودار شما به شکل ساده‌تری قابل خواندن باشد. نموداری که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید. تب دیزاین مشاهده می گردد.

از تب Design ، بر روی دستور Quick layout کلیک نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

طرح از پیش تعریف شده مطلوب را از فهرستی که مشاهده می گردد انتخاب کنید.

نمودار می تواند به‌روزرسانی شود و طرح جدید را نشان دهد.

Screenshot of PowerPoint 2013

برای تغییر عنصر نمودار (مانند عنوان نمودار)، بر روی آن کلیک نموده و تایپ کردن را آغاز نمایید.

Screenshot of PowerPoint 2013

برای تغییر نوع نمودار: سبک نمودار به شما اجازه می دهد تا به سرعت، طرح را اصلاح نموده و نمودار خود را بشناسید. نموداری که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید. تب Design مشاهده می گردد. بر مبنای تب Design ، بر روی پیکان حذف موارد بیشتر در گروه Chart Styles کلیک کنید.

Screenshot of PowerPoint 2013

انتخاب نمایید. نمودار می تواند در سبک انتخابی مشاهده شود.

Screenshot of PowerPoint 2013

همچنین می توانید از کلیدهای میانبر تعیین شکل نمودار برای افزودن سریع عناصر نمودار استفاده نمایید و سبک نمودار را تغییر داده و داده های نمودار را فیلتر سازید.

Screenshot of PowerPoint 2013

در این مطلب نحوه ویرایش و ایجاد انواع نمودارها در نرم افزار پاورپوینت را به زبان آسان و به سرعت آموختید. اگر هرسوالی در این زمینه دارید، در بخش نظرات مطرح کنید در حد امکان پاسخ خواهیم داد.

مطالب بسیار کاربردی

 • آموزش کامل پاورپوینت فقط با کمک ۷ درس ساده (کاملا رایگان +جزوه PDF)
 • ۱۱تا از کاربردی ترین کلیدهای میان بر پاورپوینت که همه باید بلد باشند
 • آموزش گام به گام ساخت پاورپوینت برای ارائه (بصورت تصویری و با مثال)
 • ۳۰ ترفند کاربردی برای ارائه بدون دردسر با پاورپوینت
 • روش کار با متن ها و انیمیشن های متن در پاورپوینت (راهنمای کامل)
 • دانلود رایگان ۱۰ پس زمینه فوق العاده زیبای آبی رنگ برای ارائه پاورپوینت
 • آموزش تصویری درج انیمیشن/ افکت برای اسلایدها یا متن های پاورپوینت
 • ساده ترین روش درج کردن صوت/صدا/آهنگ به پاورپوینت و نکات مهم
 • آسان ترین روش تبدیل pdf به powerpoint و برعکس
 • روش آسان فارسی کردن اعداد انگلیسی در پاورپوینت
 • آموزش کار با اسلایدهای پاورپوینت (سطح متوسط-پیشرفته)
 • آموزش دادن افکت، انیمیشن و متحرک کردن اسلایدهای پاورپوینت (تصویری)
 • نحوه ایجاد و ویرایش انواع نمودارها در نرم افزار powerpoint (گام به گام)

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با 5 دقیقه در روز، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، تقویت حافظه، آموزش تصویری. یادگیری زبان کلید یادگیری هر مهارتی در قرن 21 !

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

بنام خدا، سلام و درود به کاربران عزیز وبسایت کلاسِ پاورپوینت ، امروز یک الگو اینفوگرافیک بسیار زیبا و حرفه‌ای برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم. الگوی اینفوگرافیک نمودار میله ای که معمولاً برای بیان نکات مهم و کلیدی به شکل نمودارهایی جهت مقایسه و یا بیان مقادیر استفاده می شود.

چقدر برای مخاطبارائهموفقیت خود ارزش قائل هستید؟

گالری تصاویر الگوهای اینفوگرافیک

برای معرفی کامل این قالب اینفوگرافیک و همچنین آشنایی کامل شما کاربران با تمام اسلایدهای این قالب، در بخش زیر یک گالری از اسلایدهای آن قرار داده‌ایم که می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید.

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

اینفوگرافیک نمودار میله ای

کلاسِ پاورپوینت

ویژگی های این قالب

امکانات نامحدود در قالب های ارائه شده توسط کلاسِ پاورپوینت!

تعداد اسلاید
32

امکان تغییر رنگ
دارد

قابلیت ویرایش
دارد

سایز صفحه
16*9

نوع فایل
PPTX

امکان ایجاد انیمیشن
دارد

ویدئو پیش نمایش این قالب

ویدئو پیشنمایش قالب

اینفوگرافیک چیست؟

اینفوگرافیک یک نوع نمایش اطلاعات در قالب گرافیکی است که به خوانندگان کمک می کند مفاهیم را راحت تر درک کنند. اینفوگرافی یکی از روش های مرسوم تولید محتوا در دنیا است و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده، ذهن انسان می تواند مفاهیمی که از طریق عکس ارائه می شوند را سریع تر متوجه شود. بنابراین بهتر است از قابلیت هایی که اینفوگرافی در اختیار ما می گذارد استفاده کنیم.
اینفوگرافی مانند یک نقشه است، یک نقشه مملو از اطلاعات؛ اما چرا نام نقشه بر روی آن گذاشته نمی شود؟ زیرا دست آورد های بیشتری نسبت به یک نقشه برای به ما ارئه می کند. اگر می خواهید مفاهیم پیچیده را به صورت خلاصه برای خواننده بگویید و در کمترین زمان در ذهن او ثبت شوید بهترین فرمت ارائه؛ اینفوگرافیک است.

کلاسِ پاورپوینت اولین انتخاب

همواره بهترین ها را برایتان مهیا می کنیم…

اهمیت یک اینفوگرافیک جذاب و حرفه ای در چیست؟

اینفوگرافیک ها قانع کننده و چشم گیر هستند. اینفوگرافیک ها برای گردآوری مقدار زیادی از داده ها در یک قالب ساده برای دنبال کردن مناسب هستند. آنچه اطلاعات را قانع کننده تر می کند، توانایی درک آن است. اینفوگرافیک ها مخاطبان را در فهم مفاهیم نیز کمک می کنند
اینفوگرافیک ها ثابت می کنند که شما متخصص هستید. هرگاه داده ها و گرافیک را کنار یکدیگر قرار دهیم ترکیب فوق العاده ای به ما می دهد. زمانی که دانش خود را از طریق یک اینفوگرافیک حرفه ای به اشتراک می گذاریم، نه تنها خود را به عنوان متخصص معرفی کرده ایم، بلکه اعتبار برند خود را نیز افزایش می دهیم.
اینفوگرافیک ها به راحتی خوانده، درک و در ذهن ثبت می شوند. با استفاده از اینفوگرافیک، خوانندگان شما می توانند اطلاعات را به سرعت در ذهن خود پردازش کنند، پیامی را که شما مد نظرتان است را درک کنند و مدت زیادی پس از دیدن تصویر آن را به یاد بیاورند.

مجموعه ای از فونت های فارسی

تعدادی از بهترین فونت‌های فارسی برای استفاده در پاورپوینت را برای شما خوبان آماده کرده ایم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.