الگوهای کنترل ریسک


طرح مدیریت ریسک- تعریف -هدف -الگو

ریسک :یک رویداد محتمل که دارای قدرت تحریک کنندگی و بر هم زدن است و می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر روی یک پروژه داشته باشد. ممکن است وقوع هر ریسک، چند علت داشته باشد، زیرا ریسک ها به یکدیگر وابسته هستند و می توانند یک یا چند شوک در روند توسعه پروژه ایجاد کنند.

مدیریت ریسک، یک فرآیند پایدار است که طول عمر پروژه را افزایش می دهد و شامل اقداماتی از قبیل برنامه ریزی برای مدیریت ریسک، شناسایی، بررسی، نظارت و اجرای آن است. بسیاری از این اقدامات و رویه ها در طی چرخه عمر پروژه، به روز و تجدید می شوند. مدرنیزاسیون یا تجدید مدیریت ریسک، امری ضروری است زیرا باید ریسک های جدیدی که ممکن است در هر لحظه و در هر مرحله از پروژه ایجاد شوند را شناسایی کرد.

مدیریت ریسک نه تنها به دنبال بررسی احتمال رخ دادن و تأثیرات و عواقب حوادثی است که می تواند منجر به شکست پروژه شود، بلکه سعی دارد رویدادهای با تاثیر مثبت را نیز بهینه سازد. فرایند شناسایی و توصیف ریسک، قبل از آغاز پروژه شروع می شود و باید همه عواملی که ممکن است تحت تأثیر این ریسک ها قرار بگیرند را نیز بررسی کرد. هر چه پروژه تکمیل تر شود و یا سرعت انجام آن افزایش یابد، تعداد ریسک هایی که در چرخه عمر پروژه رخ می دهد نیز افزایش می یابد.

هنگامی که یک ریسک شناسایی و توصیف می شود، وظیفه بعدی مدیران این است که احتمال وقوع آن، شدت تأثیر آن بر روی طرح، دامنه یا وسعت ریسک، هزینه الگوهای کنترل ریسک سرمایه ای، کیفیت و خروجی بالقوه را مشخص کنند و سپس بر مبنای درجه بغرنج بودن ریسک و بازده مورد انتظار، ریسک ها را رده بندی کنند.

همانطور که قبلا بحث شد، حوادث ناشی از ریسک نیز بر رده بندی ریسک ها تاثیر می گذارد. رده بندی ریسک ها را می توان بر اساس احتمال تاثیرگذاری و وقوع رویداد ریسک و کم، متوسط یا بالا بودن درجه تاثیرگذاری آنها بر پروژه انجام داد. تمام ریسک هایی که شناسایی می شوند، باید مرتبا ثبت و به روزرسانی شوند و در قالب " شرح ریسک (Risk Statement)" مستندسازی شوند. این سند، «طرح مدیریت ریسک» نامیده می شود.


ریسک چیست؟

یک رویداد محتمل که دارای قدرت تحریک کنندگی و بر هم زدن است و می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر روی یک پروژه داشته باشد. ممکن است وقوع هر ریسک، چند علت داشته باشد، زیرا ریسک ها به یکدیگر وابسته هستند و می توانند یک یا چند شوک در روند توسعه پروژه ایجاد کنند.


رویدادهای ریسک و تاثیر آن ها

همه پروژه ها با چند فرضیه آغاز می شوند. بدین صورت که سرپرست پروژه معمولا چند ریسک که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی بر پروژه داشته باشند را به صورت فرضی و احتمالی در نظر می گیرند و سپس با استفاده از استراتژی های مختلف، برنامه الگوهای کنترل ریسک یا طرحی برای کاهش پیامدهای ریسک تدوین می کنند. اجازه دهید نمونه ای از این که ریسک چگونه پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد، ذکر کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت ABC دارای احتمال آسیب دیدگی توسط ریسک است. علت این ریسک، عدم کسب مجوز زیست محیطی برای انجام کار ساخت و ساز و همچنین کمبود منابع انسانی و محدود بودن تعداد پرسنل متخصص برای طراحی پروژه است. بدین ترتیب، رویداد ریسک این است که مقامات ممکن است زمان بیشتری را برای تعیین و صدور مجوز اتخاذ کنند و پرسنل تعیین شده برای این کار ممکن است در دسترس نباشند و یا کارآیی آنها برای انجام فعالیت مورد نظر، کافی نباشد.

اگر ریسک مذکور برای شرکت ABC رخ دهد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر هر یک از این حوادث رخ دهند، ممکن است پروژه از لحاظ یک یا هر سه مورد هزینه سرمایه ای، برنامه ریزی و عملکرد تحت تاثیر منفی قرار گیرد. تیم مدیریت به همراه تیم مدیریت ریسک، مطلوب ترین رویکرد، ابزارها و تکنیک ها را برای بررسی تأثیر و نظارت و پیگیری رویدادهایی که توانایی تأثیرگذاری بر نتیجه یک پروژه را دارند، انتخاب می کنند.


هدف طرح مدیریت ریسک

طرح مدیریت ریسک، پیشرفت ها، ابزارها، اقدامات و رویه های لازم برای مدیریت رویدادهایی که ممکن است تاثیر منفی بر نتیجه پروژه داشته الگوهای کنترل ریسک باشند را به طور مفصل شرح می دهد. بنابراین، شما می توانید طرح مدیریت ریسک را به عنوان یک سند کنترلی (یا الگوهای کنترل ریسک سند کنترل کننده) برای مدیریت و نظارت بر تمامی ریسک های پروژه بدانید. طرح مدیریت ریسک شامل فرایند ذیل است:
1. شناسایی ریسک: هر رویدادی که ممکن است روند برنامه ریزی شده برای پیشرفت پروژه را مختل کند، می تواند مانع اتمام موفقیت آمیز پروژه باشد. این اولین گام در تدوین طرح مدیریت ریسک است. شناسایی ریسک با هدف دسته بندی ریسک و علل آنها قبل از آغاز پروژه و در طی چرخه عمر پروژه انجام می شود.

2. ارزیابی ریسک: بعد از شناسایی ریسک، احتمال رخ دادن ریسک و تاثیر آن بر پروژه در صورت رخ دادن باید ارزیابی گردد. ارزیابی ریسک یک تحلیل "علت و اثر" است. "علت" واقعه ای است که می تواند رخ دهد، در حالی که "اثر" شوک بالقوه ای است که در صورت رخ دادن ریسک، به پروژه وارد می شود.

3. فرونشانی یا کاهش ریسک: پس از ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها، مرحله نهایی شامل کاهش ریسک است. این مرحله خود به دو گام تقسیم می شود: گام اول مستلزم شناسایی فعالیت های گوناگون و یا مراحل لازم برای کاهش احتمال تاثیر یک ریسک نامطلوب است. پس از شناسایی ریسک ها، تیم مدیریت یک برنامه احتمالی برای بررسی ریسک بالقوه تدوین می کند. عمل توسعه و تدوین یک طرح یا دنباله ای از رویکردها برای بررسی تأثیر ریسک الگوهای کنترل ریسک ها بر یک پروژه، نقشه احتمالی (contingency plan) نامیده می شود.

منبع :

https://wikifinancepedia.com/investing

ترجمه شده در موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور

تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود.

مدیریت ریسک در کسب و کارهای تولیدی

با توجه به اینکه تاکنون مباحث زیادي درخصوص فرایندهاي راه اندازي یک کسب وکار اشاره شده ، و به مقدار کمتر به مباحث مدیریت ریسک در کشور پرداخته شده است، اما به ندرت به بررسی مدیریت ریسک در فرایند پروژه هاي کسب و کارتوجه شده است. از این رو موضوع مقاله، بررسی این علم در پروژه هاي کسب وکار تولیدي می باشد. در این مقاله سعی شده است تا اولاً به تبیین مراحل اساسی راه اندازي یک کسب وکار( با تمرکز بر کسب وکارهاي تولیدي) بصورت کتابخانه، اي ثانیاً به بررسی رویکرد مدیریت ریسک و ثالثاً به شناسایی ریسک در هر یک از مراحل کسب وکار پرداخته شود،تا بتوانیم با کنترل و مدیریت ریسک ، ریسک را به طور دقیق مدل سازي کنیم ، تا از این رهگذر با تدوین و اجراي برنامه ي مدیریت ریسک در کسب و کارهاي تولیدي با اطمینان کامل و کمترین انحراف از اهداف ترسیم شده ، به نتایج مطلوب و موردنظر برسیم .

در جهان امروز توانایی مدیریت یک پروژه کسب وکار و در صحنه رقابت ماندن یکی از چالش هاي پیش روي هر الگوهای کنترل ریسک سازمانی می باشد. در صورت بی تفاوت بودن نسبت به مسائلی که یک پروژه کسب وکارمی تواند با آن روبه رو شود و با توجه به محدودبودن منابع می توان پیش بینی کرد که آن کسب وکار از صحنه ي رقابت بیرون می رود. و در نهایت با شکست روبه رو می شود.کما اینکه نتایج یک بررسی نشان می دهد که ۹۰ درصد از ۲۵۰ قلم کالا جدیدي که هر سال به بازار عرضه می شوند، کمتر از سه سال دوام آورده اند. همواره عواملی تداوم فعالیت الگوهای کنترل ریسک الگوهای کنترل ریسک هاي سازمان و یا حیات آن را به خطر می اندازند، این عوامل بایستی طی یک الگو و روش نظامند شناسایی، ارزیابی و کنترل گردند. مدیریت ریسک به خاطر طبیعت آینده نگري یک حالت پیشتازانه و مبتکرانه مدیریت است، این امر حاکی از الگوهای کنترل ریسک این است که اقدامات مدیریت ریسک، درجهت جلوگیري با آمادگی با یک رویداد است نه در واکنش نسبت به آن، پس فلسفه وجودي این علم براي پیش از غافل گیري در برابر مخاطرات است.

طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، ایران.

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشگاه لرستان، ایران.

چکیده

ریسک منابع انسانی هرگونه عامل انسانی، فرهنگی یا حاکمیتی است که به ایجاد عدم قطعیت در محیط کسب و کار منجر شده و بر عملیات سازمان تأثیر منفی می‌گذارد. از این‌ رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه عمیق به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده که داده‌های حاصل از آن با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti و با بهره‌گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است که بر اساس اصل کفایت نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از 23 مصاحبه این مهم حاصل شد. همچنین روایی ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از آزمون روایی نسبی (CVR) و پایایی آن با استفاده از آزمون کاپای کوهن (K) تایید شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و پیامدهای مدیریت ریسک منابع انسانی و در نهایت ارائه مدل نهایی مدیریت ریسک منابع انسانی است. نتایج حاکی از آن است که ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی، کاهش انگیزه منابع انسانی، تنزل شایستگی‌ها و قابلیت‌های منابع انسانی، ریسک ترک خدمت کارکنان، ریسک‌های روان‌شناختی، ریسک منسوخ شدن دانش و مهارت منابع انسانی، ریسک رفتارهای غیر اخلاقی، ریسک‌های گزینش و کارمندیابی، ریسک‌های ناشی از دیدگاه‌ها و نگرش‌های منابع انسانی به‌عنوان عوامل علی مدیریت ریسک منابع انسانی شناخته شده است.

دوره آموزشی مدیریت ریسک

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM

– اجرای پروسه سنجش اثربخشی دوره آموزشی مطابق مدل چهارسطحی کرک پاتریک شامل فعالیت های زیر:

داشتن واکنش مثبت نسبت به دوره برگزار شده شامل فضای آموزش، مدرس، جزوه و محتوای دوره

کسب نمره بالاتر از متوسط در آزمون کتبی (برای این افراد گواهینامه حضور و گذراندن دوره صادر می شود)

· مشاهده تغییر در رفتارهای فراگیران در محیط کار،

· ارزیابی مافوق مستقیم و گزارش مشاهده محسوس تغییر در نگرش و رویکرد کاری فرد

· تحول در انجام فعالیت ها، کارها و وظایف شغلی مطابق آموزه های دریافت شده

· استفاده از ادبیات و به کارگیری اصطلاحات و واژگان به کار رفته در دوره آموزشی

– محیط فیزیکی مناسب تشکیل کلاس (در تناسب با تعداد نفرات)، دارای امکانات گردش هوا،

– تجهیزات آموزشی : ویدئوپروژکتور، وایت بورد، سیستم صوتی (در صورت نیاز)، رایانه، بستر الگوهای کنترل ریسک آموزش الکترونیکی، دوربین تصویربرداری

– محتوای آموزشی : فایل ارائه کلاسی (جزوه آموزشی)

– انستیتو مدیریت ریسک IRM (سرفصل های دوره مبتنی بر الگوی ارائه شده توسط IRM می باشد)

– سخنرانی، ارائه مفاهیم و مبانی، تشریح مدل ها

– تکرار، جمع بندی، بازآموزی و پرسش های متعدد از فراگیران و جلب مشارکت آنها

– ارائه مثال، موردکاوی

– به کارگیری استدلال قیاسی و استدلال استقرایی در تشریح مدل ها و الگوهای مدیریت ریسک سازمانی

– کارگاه آموزشی، ارائه تمرین و انجام آن در کلاس، بررسی نتایج و دادن بازخورد و اصلاح کارهای انجام شده

· فایل ارائه کلاسی حاوی ۱۵۴ اسلاید

که شامل مدل های مدیریت ریسک و همچنین اسلایدهای حاوی متن برای مطالعه پس از کلاس جهت خودآموزی فراگیران می باشد.

· معرفی وب سایت های معتبر

o محدودیت در نفرات وجود ندارد.

o سرفصل های ارائه شده مطابق با نظر و بازخورد سازمان کارفرما قابل اصلاح و بازنگری می باشد.

o در روش برگزاری دوره به شیوه حضوری، در صورت رعایت پروتوکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی، محدودیتی در تعداد نفرات وجود ندارد.

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسانی از شرکت های خودروسازی سایپا، همراه اول، بانک مسکن، داده پردازی ایران، لیزینگ صنعت و معدن، رادیاتور ایران و فولاد اکسین خوزستان

آموزش مجازی دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسانی از شرکت های خودروسازی سایپا، همراه اول، بانک مسکن، داده پردازی ایران، لیزینگ صنعت و معدن، رادیاتور ایران و فولاد اکسین خوزستان

دوره آموزشی سیستم مدیریت ریسک در محل سالن کنفرانس شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره آموزشی مدیریت ریسک – سالن کنفرانس شرکت گاز استان

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ریسک - ستاد مرکزی شرکت نفت و گاز شرق تدریس توسط مدرس حسین عبدی

برگزاری دوره آموزشی – ستاد مرکزی شرکت نفت و گاز شرق

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت پایندان

تدریس دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران شرکت پایندان (هلدینگ بنیاد مستضعفان) در محل این سازمان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسان شرکت بورسی قند تربت حیدریه

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک برای مدیران و کارشناسان شرکت بورسی قند تربت حیدریه

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارکنان دپارتمان مدیریت ریسک شرکت بهسازان بانک ملت

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارکنان دپارتمان مدیریت ریسک شرکت بهسازان ملت – شرکت فن آوری اطلاعات و توسعه نرم افزارها و بانکداری الکترونیک بانک ملت

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی مدیریت ریسک شرکتی

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت صنایع غذایی رضویاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.