متقاطع یا Crossover چیست؟


مرکز کارآزمایی بالینی

مركز كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي امسال براي اولين بار دوره آموزشي يك روزه اي را براي طرح هاي مطالعاتي متقاطع طراحي كرده است. گرچه با توجه به پيشينه موجود از انواع طرح هاي مطالعاتي كارآزمايي باليني در كشور، مشاهده مي شود كه اكثريت اين طرح ها همانند ساير كشورها طرح هاي موازي مي باشند اما ما بر اين باور هستيم كه آشنايي بيشتر پژوهشگران باليني به ساير طرح ها مي تواند هزينه‏‌، زمان و كارآيي مداخلات باليني را در كشور به نحو چشمگيري ارتقا دهد. در اين دوره تلاش كرده ايم تا با زباني ساده و بصورت عملي مفاهيم اصلي اين طرح مطالعه را هم از جنبه متدلوژيك و هم از حيث جايگاه آن در مطالعات كارآزمايي مرور نماييم. شركت در اين دوره را به شما پژوهشگر باليني توصيه مي كنيم.

برای اطلاعات بیشتر می توانید پوستر این دوره آموزشی را ازاین جا دانلود نمایید: ctc-poster-crossover-workshop.pdf

اسلايد هاي اين دوره را مي توانيد از اين جا دانلود كنيد: ctc-cross_over.rar

طرح هاي مطالعات كارآزمايي باليني - طرح متقاطع

مهم ترين اهداف برگزاري اين دوره يك روزه آشنايي اوليه با مفاهيم زير مي باشد:

crossover

معنی: چلیپایی، دو رگه، معبر، همگذری، چلیپایی، متقاطع معانی دیگر: (امریکا - موسیقی) تعدیل سبک موسیقی به منظور جلب شنودگان بیشتر، عبور، گذر (از یک سو به سوی دیگر)، گذار، (راه آهن) سویچ ریل، خط عوض کن، رای دادن به کاندید حزب دیگر، (زیست شناسی) رجوع شود به: crossing-over، همگذری

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] \"مدونا\" از موسیقی راک تا فیلم ها تقاطع داشته است
[ترجمه گوگل] مدونا ساخته شده است از موسیقی راک به فیلم های متقاطع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] به او گفتم که the از هنرپیشه به خواننده برای او آسان تر از خوانندگی با بازیگر است
[ترجمه گوگل] من به او گفتم که متقاطع از بازیگر به خواننده ساده تر از خواننده به بازیگر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] بین خوانندگان رمان های تاریخی و تاریخی اختلاف نظر زیادی وجود ندارد
[ترجمه گوگل] میان خواننده های عاشقانه های مدرن و تاریخی بسیار متقارن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این آلبوم یک تقاطع جالب موسیقی جاز - جاز بود
[ترجمه گوگل] این آلبوم هیجان انگیز جاز پاپ متقاطع بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یکی از محل های اصلی موسیقی \/ محل تقاطع در یک پل زیر یک پل است
[ترجمه گوگل] یکی از اصلیترین مکانهای در حال پخش موسیقی / باشگاه در یک قوس تحت پل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] همچنین شایان ذکر است که این تقاطع در خوانندگان غیر معمول نیست
[ترجمه گوگل] به هر حال، به نظر می رسد که چنین تلاقی در خوانش غیر معمول نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] و بیشترشون قبول کردند که تقاطع احتمالا جدید بوده
[ترجمه گوگل] و بیشتر توافق کردند که احتمالا اخیرا متقاطع بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در میان خوانندگان رمان علمی تخیلی و داستان های علمی تقاطع چندانی وجود ندارد
[ترجمه گوگل] بین خوانندگان عاشقانه و علمی تخیلی بسیار متضاد نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این وظیفه آنهاست که یک تقاطع از راه به ملک تان ارائه کنند
[ترجمه گوگل] این شغل آنهاست که از جاده به اموال شما متصل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Unfortunately, the quick acceptance of the recent crossover thesis by the Western scientific establishment precluded the exploration of other possibilities.

[ترجمه ترگمان] متاسفانه پذیرش سریع of اخیر توسط موسسه علمی غرب مانع اکتشاف سایر احتمالات شد
[ترجمه گوگل] متأسفانه، پذیرش سریع پایان نامه های متقاطع اخیر توسط دانشگاه علمی غربی، کاوش امکان های دیگر را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تقاطع پشت پنل پایانه در قسمت بالای قفسه قرار دارد
[ترجمه گوگل] متقاطع پشت پشت پانل پایه در پشت کابینت نصب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Wright and Burton performed a crossover study of evening primrose oil and placebo in 99 adults and children with atopic eczema.

[ترجمه ترگمان] رایت و برتن یک مطالعه متقاطع از روغن پامچال غروب و دارونما را در ۹۹ بزرگ سال و کودکانی با eczema eczema انجام دادند
[ترجمه گوگل] رایت و برتون یک مطالعه متقاطع روغن روغن پریروزس و پلاسبو در 99 کودک بالغ و کودکان مبتلا به اگزما آتوپیک انجام دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Using his crossover dribble to create space between him and a defender and then sticking a 3-pointer.

[ترجمه ترگمان] از تقاطع خود برای ایجاد فضای بین او و یک مدافع استفاده کنید و سپس یک اشاره گر قرار دهید
[ترجمه گوگل] با استفاده از دریبل متقاطع خود را برای ایجاد فضای بین او و مدافع و سپس چسبیده 3 اشاره گر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در حالی که Neneh گیلاس، خواننده، به تقاطع شهرت نزدیک شد، هم کار متقاطع یا Crossover چیست؟ او نیز یک صندلی عقب برداشت
[ترجمه گوگل] در حالی که خواننده Neneh Cherry به شهرت متقاطع حرکت کرد، توطئه گران همکار او یک صندلی عقب را گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

بررسی روش شناسی مطالعه مورد- متقاطع (case-crossover) در اپیدمیولوژی

روش مورد – متقاطع ابتدا در اوایل دهه 90 جهت مطالعه اثرات گذرا و مواجهات کوتاه بر روی خطر حوادث حاد از جمله انفارکتوس میوکارد بکار گرفته شد. در این روش جهت برآورد خطر نسبی، فراوانی مواجهه طی یک دوره قبل از حمله بیماری (دوره خطر) با فراوانی مواجهه طی دوره یا دور ه های کنترل همان فرد بجای افراد مختلف مقایسه می گردد. یک یا چند زمان کنترل برای هر مورد جهت کنترل مخدوش شدگی به وسیله صفات ثابت و خود مخدوش شدگی میان اثرات حاد و مزمن آغاز کننده ها بکار م یرود . آنالیز این روش بر پایه مقایسه فراوانی مواجهه دوره خطر با فراوانی مواجهه دوره کنترل یا مقایسه فراوانی مواجهه دوره خطر با فراوانی معمول مواجهه فرد (عادات معمول ) انجام می گیرد. روش مورد – متقاطع در اپیدمیولوژی بیماری های قلب و عروق، آسیب ها و آلودگی هوا مکرراً استفاده شده است. این مقاله مروری شامل مطالعات مورد – متقاطع منتشر شده، برای کمک به خوانندگان جهت شناخت بیشتر مفاهیم این مطالعه و نقاط قوت و محدودیت های مطالعه مورد – متقاطع در اپیدمیولوژی آسیب ها و آلودگی هوا تنظیم شده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

آسیب های شبکه های اجتماعی

راه حل های حقوقی در مواجهه با اثرات منفی توقف نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار

بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل در امور گمرکی

جایگاه زنان در منشور حقوق شهروندی

زیر ساخت گرایی فضاهای شهری با رویکرد ایجاد محیط های امن cpted از دیدگاه آیات و روایات

پواسن دو متغیره با صفر انباشته همراه با اثر تصادفی نرمال چوله و کابرد آن در تعیین عوامل مؤثر بر تعداد واحدهای مردودی و ترم های مشروطی دانشجویان

بررسی تاثیر بازپخت بر روی ریز سختی تک بلورهای ktiopo4

الگوی پالایش نفت خام در قرن بیست و یکم

نقش عمیق فرهنگ در پیشرفت دانش ( نظری، روش شناسی و تجربی) روان شناسی

discussion of the paper “dissolution theory applied to the induction period in alite hydration” by p. juilland et al., cem. concr. res. 40 (2010) 831–844

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با نقش میانجی کیفیت رابطه مطالعه موردی: شعب بانک ملت تبریز

بررسی عملکردهای مالی، عوامل کارآفرینی و استراتژی مقابله سازمان ها متقاطع یا Crossover چیست؟ برای بقا در همه گیری کووید-19 (موردکاوی: سازمان های ایرانی)

بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی متناقض در مواجهه با خدمات

ساماندهی پیراشهر زاهدان با تاکید بر توسعه شهرهای اقماری

بررسی رابطه استرس حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و تحلیل مدیریت بحران در هنگام وقوع زلزله در مدارس ایران

بررسی اهمیت کلیدزنی در مزارع بادی و اعمال اضافه ولتاژهای مخرب بر آن و تامین استانداردهای مجاز

تحلیل هندسی پلان مسجد جامع اصفهان با تاکید بر سیر تحول کالبدی آن در دوره های مختلف

ارائه یک چارچوب جامع مبتنی بر روش فراترکیب به منظور استفاده از تکنیک های داده کاوی در مسائل مدیریت منابع انسانی

بررسی و مقایسه اعتماد به نفس با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

مطالعات مورد - همگذری ( Case Crossover Studies ) به ویژه برای مشخص کردن تأثیر زودگذر مواجهه بر روی رخداد یک بیماری حاد، مناسب است. در این طراحی، به جای آن‌که یک گروه مجزا برای کنترل انتخاب شود، هر مورد در نقش کنترل خودش ظاهر خواهد شد. برای این منظور، مواجهه فرد در یک دوره زمانی مشخص قبل از وقوع پیامد با مواجهه معمولی آنها مقایسه خواهد شد. این مطالعه خلاقانه می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به انتخاب گروه شاهد مناسب در مطالعات مورد - شاهدی را حذف نماید [1].
در یک مطالعه نسبتاً قدیمی، محقق مواجهه را داشتن " رابطه جنسی در دو ساعت قبل " از پیامد حاد یعنی " حمله قلبی " تعریف نمود. بنابراین، موارد کسانی بودند که دچار حمله قلبی شده و دو ساعت قبل از حمله، داشتن یک رابطه جنسی را نیز گزارش کرده‌اند. سپس محقق، رخداد رابطه جنسی معمول در این افراد را در یک‌سال قبل از رخداد حمله قلبی در آنها مورد بررسی قرار داد. پس از مصاحبه با سیصد مورد مبتلا، محقق به این نتیجه رسید که داشتن رابطه جنسی خطر ابتلاء به حمله قلبی را تا دو برابر افزایش داده است [2].
توجه به این نکته ضروری است که در مطالعات مورد – همگذری، انتخاب زمان مقایسه می‌تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. برای متقاطع یا Crossover چیست؟ نمونه، در یک مطالعه دیگر، محققین مواجهه را "مصرف الکل در شش ساعت قبل" از پیامد حاد یعنی "آسیب منجر به مراجعه به یک مرکز اورژانس" تعریف نمودند. بنابراین، موارد کسانی بودند که دچار آسیب منجر به مراجعه به یک مرکز اورژانس شده و شش ساعت قبل از آسیب، مصرف الکل را نیز گزارش کرده‌اند. سپس محققین، رخداد مصرف الکل در این افراد را در یک روز قبل و همین‌طور یک هفته قبل از رخداد آسیب در آنها مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی 2503 مورد، محققین به این نتیجه رسیدند که اگر مقایسه را با روز قبل انجام دهند، مصرف الکل خطر آسیب را 38/4 برابر افزایش می دهد. در حالی‌که، اگر مقایسه را با هفته قبل انجام دهند، مصرف الکل خطر آسیب را 35/5 برابر افزایش می‌دهد [3].

References
[1] Webb P, Bain C, Page A. Essential Epidemiology: An Introduction for Students and Health Professionals. Cambridge University Press. United Kingdom 2017.
[2] Maclure M. The case-crossover design: a method for studying transient متقاطع یا Crossover چیست؟ effects on the risk of acute events. Am J Epidemiol 1991; 133 (2): 144-53.
[3] Borges G, Orozco R, Monteiro M, Cherpitel C, Then EP, López VA, et al. Risk of injury after alcohol consumption from case-crossover studies in five countries from the Americas. Addiction 2013; 108 (1): 97-103.

[1] - استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
تلفن: 31315123-034، دورنگار: 31315123-034، پست الکترونیکی: [email protected] ، ارکید: 0000-0003-3070-0166

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سحن سردبير
دریافت: 1398/5/17 | پذیرش: 1398/5/17 | انتشار: 1398/5/17

مجله تخصصی

Iranian Journal of Epidemiology

روش مورد– متقاطع ابتدا در اوایل دهه 90 جهت مطالعه اثرات گذرا و مواجهات کوتاه بر روی خطر حوادث حاد از جمله انفارکتوس میوکارد بکار گرفته شد. در این روش جهت برآورد خطر نسبی، فراوانی مواجهه طی یک دوره قبل از حمله بیماری (دوره خطر) با فراوانی مواجهه طی دوره یا دوره‌های کنترل همان فرد بجای افراد مختلف مقایسه می‌گردد. یک یا چند زمان کنترل برای هر مورد جهت کنترل مخدوش شدگی به وسیله صفات ثابت و خود مخدوش‌شدگی میان اثرات حاد و مزمن آغاز کننده‌ها بکار می‌رود. آنالیز این روش بر پایه مقایسه فراوانی مواجهه دوره خطر با فراوانی مواجهه دوره کنترل یا مقایسه فراوانی مواجهه دوره خطر با فراوانی معمول مواجهه فرد (عادات معمول) انجام می‌گیرد. روش مورد – متقاطع در اپیدمیولوژی بیماری‌ها‌ی قلب و عروق، آسیب‌ها و آلودگی هوا مکرراً استفاده شده است. این مقاله مروری شامل مطالعات مورد – متقاطع منتشر شده، برای کمک به خوانندگان جهت شناخت بیشتر مفاهیم این مطالعه و نقاط قوت و محدودیت‌های مطالعه مورد – متقاطع در اپیدمیولوژی آسیب‌ها و آلودگی هوا تنظیم شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.