فرصت معاملاتی نامحدود


انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر میزان معاملات آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام شده است. به همین منظور از داده های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سررسید، دومین سررسید و سومین سررسید نزدیکاستفاده شده است. نتایج نشان داد بین تغییرات وجه تضمین و حجم معاملات برای هر سه سررسید رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. درحالی که بین تغییرات وجه تضمین و موقعیت های تعهدی باز رابطه معنی داری مشاهده نشد؛بنابراینیافته های پژوهش نشان می دهد در بازار آتی سکه طلای ایران، تغییرات وجه تضمین نمی تواند از طریق افزایش هزینه های فرصت و معاملاتی، حجم معاملات را کاهش دهد. درنتیجه چنانچه هدف از افزایش وجه تضمین، کاهش حجم معاملات و یا اثرگذاری بر موقعیت های تعهدی باز باشد، بنابر یافته های این پژوهش، نمی تواند به عنوان ابزار مناسبی عمل کند.

روش قیمت دهی سبد: ابزارهای معاملاتی نامحدود

روش قیمت دهی سبد (GeWorko) - یک روش نوآورانه برای مطالعۀ بازارهای مالی و تحلیل نوسانات شان می باشد و در حقیقت مبتنی بر مفهموم فارکس است که طبق آن یک دارائی مالی در برابر دارائی ای دیگر قیمت گذاری می شود. طبق این روش این مفهوم برای سبدها بسط داده می شود که شامل بخش های پایه و مظنه هستند. به عبارت بهتر، ترکیبی از دارائی ها توسط ترکیبی دیگر قیمت گذاری می شود.

شما فقط نزد IFCM Group می توانید از انواع دارائی های موجود، ابزارهای مالی جدید ایجاد کرده و آنها را معامله کنید.

United States Patent

مزایای روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method)

از ابزارهای ترکیبی شخصی که توسط این روش ایجاد شده اند برای تحلیل بازارهای مالی، مطالعۀ ارتباطات پیچیده بین دارائی ها و ترکیبات شان در نمودارهای تاریخی استفاده می شود. ضمن اینکه معامله گران بلافاصله فرصت معاملۀ ابزارهای ایجاد شده را به دست می آورند.

 • ابزارهای منحصر به فرد خودتان را ایجاد و معامله کنید. ابزارهایی که در برابر نوسان بازارها برای یک مدت زمان طولانی باثبات هستند
 • سبد معاملاتی را ایجاد و معامله کنید (شامل موقعیت های معاملاتی خرید-long- و فروش -short-) و تحلیل های گرافیکی برای شان انجام دهید
 • توزان سبد را ساده کنید: تحلیل و توازن سبد در پلتفرم معاملاتی ادغام شده است
 • تاریخچۀ عمیق قیمت ابزارهای ایجاد شده را بطور کامل یا مرتبط با هر سبد یا دارائی دیگر تحلیل کنید
 • هم سبدهای ساده و هم سبدهای پیچیده شامل ده ها دارائی مالی ایجاد کنید
 • یک سبد (سبد پایه) را به واحدهای سبد دیگر (سبد مظنه) قیمت گذاری کنید

+30,000 ابزار و شاخص جدید

ابزارها و شاخص ها

 • از استراتژی های معاملاتی متفاوت مانند معاملۀ جفتی/معاملۀ اسپرد، معاملۀ آربیتراژی و غیره استفاده کنید
 • فرصتی ایده آل برای مشاهدۀ روندهای بازار از زاویه ای متفاوت. بازارهای مختلف، بخش هایش یا ارتبطات بازارهای جهان را با ابزار تحلیلی قدرتمند را تحلیل کنید
 • مقیاس پذیری، انعطاف پذیری و جهان شمولی که افق های جدیدی برای تحلیل و معامله باز می کنند

همۀ کاربران پلتفرم تحلیلی-معاملاتی NetTradeX به یک فن آوری منحصر به فرد دسترسی دارند که فرصت ایجاد ابزارهای ترکیبی فردی (PCI) منحصر به فرد را فراهم می کند.

 • 1 EUR / DJI
 • 2 XAU / AUD
 • 3 CORN / SOYB
 • 4 APPLE+GOOGLE / DJI
 • .
 • .
 • .
 • n AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD

پرسش های متداول کاربران روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method)

روش قیمت دهی سبد (GeWorko) روشی است برای ایجاد و معاملۀ دسته بندی جدید از ابزارهای ترکیبی که در ترمینال NetTradeX تحت عنوان ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) شناخته می شوند. این ابزار ترکیبی از ابزارهای مالی موجود ایجاد می شود. مفهوم دسته بندی جدید از ابزارها کاملاً مبتنی بر معاملۀ فارکس است که در آن ابزارهای معاملاتی از بخش های پایه و مظنه تشکیل شده اند.

هرچند این دسته بندی جدید ابزارها بر مبنای این مفهوم دارای یک تمایز قابل توجهی هستند که عبارت است از اینکه بجای دارائی های واحد در بخش های پایه و مظنه، این ابزارهای جدید از سبدهای پایه و مظنه تشکیل شده اند. این سبدها می توانند شامل ابزارهایی برگفته از دسته بندی های کاملاً متفاوت باشند که عبارتند از ارز، سهام بازارهای مختلف، شاخص ها، کالاها و بسیاری دیگر. این به آن معنا است که هر بخش می تواند نه تنها شامل یک دارائی باشد بلکه می تواند از بخش های مالی گوناگون تشکیل شده باشد. ضمن اینکه، هر دارائی از یک وزن مختص به خود در مجموع ساختار ابزار برخودار می باشد، با اینحال سرمایه گذاران ممکن است ترجیح دهند ابزارهایی را ایجاد کنند که در هر دو بخش شان فقط دارای یک ارز هستند که در آن صورت PCI را شبیه به یک جفت ارز معمولی (با یک نرخ متقاطع جدید) می کند.

توضیح فیزیکی PCI=P1/P2 این است که نرخ مبادله ای یک سبد مالی به واحدهای سبد دیگر بیان می شود.

هدف اصلی این روش تحلیل بازارهای مالی، مطالعۀ ارتباطات پیچیده بین دارائی ها و ترکیبات شان می باشد. این روش برای تحلیل تکنیکی سبدهای دارائی پیچیده، مطالعۀ رفتار سبدها، یک فن آوری راحت بر مبنای دادۀ تاریخی ارائه می دهد. ارائۀ یک وزن اختصاصی به هر دارائی در مجموع ساختار، شامل امکان باز کردن معاملات خرید و فروش (موقعیت های لانگ و شورت) در سبد و استفاده از صدها دسته بندی دارائی متفاوت باعث می شوند که این روش کاملاً منعطف باشد و امکان اجرای عملی آن در پلتفرم معاملاتی NetTradeX میسر گردد.

این مدل به معامله گر اجازه می دهد که بوسیلۀ ابزارهای ترکیبی شخصی ایده های معاملاتی و استراتژی هایش را پیاده سازد و بتواند بر اساس دادۀ تاریخی بلندمدت رفتار این ابزار را بررسی کرده و نسبت بهینۀ تحمل ریسک و سود پیش بینی شده را پیدا کند.

کاربرد روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) در عمل این اجازه را به شما می دهد که نه تنها به سرعت ایده های تان را به سیستم تحلیل-معاملاتی تبدیل و آنها را بر اساس دادۀ تاریخی تخمین بزنید، بلکه همچنین این اجازه را به شما می دهد که بتوانید ابزارهای شخصی ای که ایجاد کرده اید را معامله کنید. شما می توانید جزئیات مربوط به انجام معامله را در صفحۀ ابزارهای ترکیبی پیدا کنید. در واقع، دیگر محدودیتی در تعداد ابزارهای مالی موجود برای معامله گر وجود ندارد و وی می تواند با داشتن فرصت ایجاد ابزارهای شخصی، ایده های معاملاتی شخصی اش را بازتاب دهد و یک تاریخچۀ گرافیکی در اختیار داشته باشد. این روش اجازه می دهد که بتوانید دو سبد دارائی را به یک ابزار معاملاتی جدید تبدیل کنید اما در عین حال تنوع بسیار زیادی از چنین ترکیباتی وجود دارد. در نتیجه بطور عملی تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی جدید برای تحلیل و معامله برای معامله گر وجود خواهند داشت.

ممکن است معامله گری سوال کند که با وجود اینکه همینک یک ابزار برای معامله در اختیار دارم چرا باید امکان ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارها را داشته باشم. پاسخ کوتاه این است که توانایی ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارها، فرصت های نامحدودی به معامله گر می دهد تا بتواند تحلیل انجام دهد و استراتژی های معاملاتی مختص به خودش را اجرا کند. البته این روش برای معامله گران حرفه ای مناسب تر است، معامله گرانی که از استراتژی های اختصاصی شان استفاده می کنند و بجای توصیه های دیگران به دنبال یک موقعیت محنصر به فرد هستند.

هرچند این رابط کاربری، بسیار کاربرپسند است بطوریکه همه می توانند از آن برای انجام معامله استفاده کنند. البته قویاً توصیه می شود که ابتدا از حساب های مجازی (حساب های تمرینی) نزد IFC Markets استفاده شود. افتتاح این حساب ها رایگان است و نیاز به واریز وجه ندارد و برای آنهایی که نمی خواهند بدون فهم فن آوری جدید دست به خطر بزنند شروع خوبی به شمار می رود.

ما پیشنهاد نمی دهیم و همچنین چنین انتظاری هم نداریم که همۀ معامله گرها باید ابزارهای ترکیبی داشته باشند یا آنها را معامله کنند بلکه منظور ما معرفی فرصت هایی است که مزایایی رقابتی برای معامله گران فراهم می کنند. ارجحیت معامله گرها با یکدیگر فرق دارد و به همین دلیل است که روش ها و ابزارهایی که توسط شرکت ارائه می شوند کاملاً منعطف و جهان شمول هستند که در نهایت منطبق با نیازها و انتظارهای یک به یک معامله گران خواهد بود.

اهمیت دارد که یک ادعای بسیار قوی مرتبط با "تحلیل و معاملۀ تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی" روشن شود.

به عنوان مثال، فرض می کنیم که 10 ترکیب متفاوت از دارائی ها (از دسته بندی های ابزار مختلف، مانند جفت ارزها، سهام، کالاها، شاخص ها و غیره) در اختیار داریم و 100 امکان وزن مختلف برای هر مؤلفه وجود دارد. ترکیب های احتمالی سبدهای ایجاد شده برابر است با 10 100 . این به عنوان رقم Googol شناخته می شود. اکنون تصور کنید که دربارۀ 100 ابزار صحبت کردیم. در این صورت چه ترکیب هایی خواهیم داشت؟ فراموش نکنیم که ما این ترکیب ها را هم در بخش پایه و هم در بخش مظنۀ ابزار داریم لذا می توانیم به وضوح مشاهده کنیم که از ترکیب های نامحدود دارائی ها سخن می گوییم - 100 100 .

روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) در پلتفرم معاملاتی حرفه ای NetTradeX گنجانده شده است. این نه تنها اجازۀ ایجاد تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی برای تحلیل روندهای بازار را می دهد بلکه اجازه می دهد تا بتوانید ابزارهای ترکیبی ایجاد شده را در نمودار ابزار با یک کلیک معامله کنید.

هیچ محدودیتی در ایجاد ابزارها وجود ندارد و این صرفاً فرصت معاملاتی نامحدود به تمایل و ارجحیت های معامله گران بستگی دارد. ضمن اینکه معامله گران دارای یک ابزار قدرتمند و تحلیل ریاضی از ابزارهای تازه ایجاد شده هستند که امکان تحلیل عمیق بخش های خاصی از بازار یا همۀ بازار را فراهم می کند.

روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) توسط IFCM Group ایجاد شده است که صاحب امتیاز اصلی این روش می باشد؛ به همین دلیل معامله گران فقط می فرصت معاملاتی نامحدود توانند از این روش نزد شرکت های گروه IFCM Group استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این روش فقط در پلتفرم معاملاتی حرفه ای NetTradeX در دسترس است

مهم: اگرچه شرکت IFC Markets پلتفرم MetaTrader را برای معاملۀ متداول فارکس، سهام، کالا، شاخص ها ارائه می دهد، اما روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) و بکارگیری آن در پلتفرم MetaTrader ممکن نیست که به دلیل محدودیت طراحی و معماری پلتفرم MetaTrader است.

مفهوم روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) شبیه به نرخ مبادله ای ارز است که در آن ارزش ارز پایه به واحدهای ارز مظنه بیان می شود، اما در این روش ترکیب هایی از دارائی ها یا دو سبد، جایگزین ارزهای پایه و مظنه می شوند. مجموع ارزش های همۀ دارائی در هر سبد، با در نظر گرفتن ضرایب وزن، ارزشی کاملاً مبتنی به دلار به آن می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش سبد در بخش پایه با بخش مظنه، یک نسبت را محاسبه می کند که همان "قیمت" ابزار ترکیبی جدید است و می تواند به عنوان ارزش سبد در بخش پایه در نظر گرفته شود که به واحدهای بخش مظنه بیان می شود. در اینجا فرض بر این است که همۀ دارائی های استفاده شده دارای یک ارزش هستند که به دلار آمریکا بیان شده اند (یا اینکه فقط به USD تبدیل شده است).

برای بکارگیری عملی روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) فن آوری ای تحت عنوان ابزار ترکیبی شخصی (PCI) ایجاد شده است. این فن آوری در پلتفرم معاملاتی NetTradeX بکار گرفته می شود که یک رابط راحت برای ایجاد، ویرایش و بازتاب در نمودارها و معاملۀ PCI محسوب می شود.

در خلال ایجاد یک ابزار شخصی بوسیلۀ ترکیب دارائی ها، سبدهای B (پایه) و Q (مظنه) ایجاد می شوند:

PCI که توسط روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) ایجاد شده است را می توان توسط معادلۀ زیر نشان داد:

به منظور محاسبۀ ارزش PCI در یک زمان معین در زمان T لازم است که محاسبه طبق فرمول زیر صورت گیرد

- ارزش هر واحد از دارائی i در سبد B در زمان T، که به USD بیان می شود
- ارزش هر واحد از دارائی j در سبد Q در زمان T، که به USD بیان می شود

مطالعه و بررسی نشان داده است که کاربرد روش قیمت دهی سبد (Portfolio Quoting Method) منحصراً برای استراتژی های سرمایه گذاری و ایده های متنوع مفید است. ما در ادامه فقط به بیان چند مثال امکان پذیر از کاربردش می پردازیم (از ساده تا پیچیده).

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن حرکت فرصت معاملاتی نامحدود قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام ، کالا یا نمودار دارایی های دیگر را تشکیل می دهد.

همانطور که می دانید علاوه بر دانش کافی در خصوص ترید لازم است تا از ابزار های مخصوص ترید مانند سرور مجازی نیز استفاده کنید. برای کسب سود از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنیم تا سرعت و قدرت اینترنت بالاتری را داشته باشیم.

در مطالب قبلی شما را با بررسی انواع فیشینگ آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در خصوص تجزیه و تحلیل فنی سهام در اختیارتان قرار دهیم.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً برای تصمیم گیری در مورد معاملات قیمت و روند شکل گیری و روندهای برآمده از آن متکی هستند. تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق از پرایس اکشن است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع از تصمیمات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها ، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر باز ، بالا ، پایین و نزدیک در زمینه جلسات بالا یا پایین ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

دیگر از سازه های کندل وجود دارند که از قیمت خارج می شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین ساختارها فرصت معاملاتی نامحدود می توانند برای انواع دیگر نمودارها ، از جمله نمودارهای نقطه ای و شکل ، نمودارهای جعبه ای و غیره اعمال شوند.

علاوه بر تشکیلات بصری روی نمودار ، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف این است که نظم را در حرکت بعضاً به ظاهر تصادفی قیمت بیابیم. به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار پرایس اکشن شکل می گیرد ، ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روند گاوی چندین بار تلاش کرده اند تا شکست بخورند و هر بار شتاب بیشتری گرفته اند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن عموماً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن استفاده می کنند. معامله گران نوسان و معامله گران روند بیشترین تمایل را به عمل می آورند و از تجزیه و تحلیل اساسی خودداری می کنند و تمرکز تنها بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تجمیع است. حتی این معامله گران باید به عوامل اضافی فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و دوره های زمانی مورد استفاده برای تعیین سطوح همگی بر احتمال دقیق بودن تفاسیر آنها تأثیر دارد.

محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یکسان به نتایج متفاوتی برسند. ممکن است یک معامله گر روند نزولی را ببیند و دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک دور برگشت بالقوه در کوتاه مدت را نشان می دهد. البته ، دوره زمانی مورد فرصت معاملاتی نامحدود استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران به عنوان سهام می بینند می تواند روندهای نزولی زیادی را در طول روز داشته باشد ، در حالی که روند صعودی یک ماه را در یک ماه حفظ می کند. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که پیش بینی های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می شود ، حدسی است. هر چه ابزارهای بیشتری برای پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن استفاده کنید ، بهتر است. با این حال ، در نهایت ، پرایس اکشن گذشته یک اوراق بهادار هیچ تضمینی برای پرایس اکشن در آینده نیست. معاملات با احتمال زیاد هنوز معاملات سفته بازی هستند ، به این معنی که معامله گران برای دسترسی به پاداش های احتمالی ریسک می کنند.

منظور تریدر ها از پرایس اکشن چیست؟

معامله گران با نظارت بر الگوها و شاخص ها اقدام به ارزیابی قیمت سهام می کنند تا به نظم در حرکت ظاهراً تصادفی قیمت دست یابند. به طور کلی ، یک معامله گر از نمودارهای کندل برای تجسم بهتر و ایجاد چارچوب حرکت قیمت استفاده می کند. این یک هنر ذهنی است ؛ دو معامله گر ممکن است عملکرد یکسان قیمت را مطالعه کرده و در مورد آنچه الگو نشان می دهد به نتایج کاملاً متفاوتی برسند. این یکی از دلایلی است که بهترین قیمت را تنها بخشی از استراتژی معاملات کلی می دانند.

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات کاملاً بر اساس پرایس اکشن دارایی انجام می شود. این یک تاکتیک است که اغلب توسط معامله گران سازمانی استفاده می شود. به طور کلی ، این معامله گران از اهرم برای انجام معاملات بزرگ بر اساس حرکت کوچک قیمت پایه استفاده می کنند. ماهیت کوتاه مدت این معاملات باعث می شود استراتژی های دیگر مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی کمتر موثر باشند.

پرایس اکشن

پیش بینی پرایس اکشن

صدها شاخص برای کمک به پیش بینی جهت دارایی های آینده طراحی شده است. اینها شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص جریان پول (MFI) است. آنها از داده های معاملاتی تاریخی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند.

معامله گران کوتاه مدت این اطلاعات را با نمودارهایی مانند نمودار کندل ترسیم می کنند. الگوهای رایج نمودار شامل مثلث صعودی ، الگوی سر و شانه ها و مثلث متقارن است. الگوها به همراه حجم و دیگر داده های خام بازار ، بخش جدایی ناپذیر معاملات پرایس اکشن هستند. این یک استراتژی دشوار است ، بخشی هنر و بخشی علم ، که حتی معامله گران باتجربه با آن دست و پنجه نرم می کنند.

مزیت های پرایس اکشن

آیا می دانید پرایس اکشن چه مزیت هایی دارد؟

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن ، چشم انداز مربوط به بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد.

اصول تجزیه و تحلیل پرایس اکشن چیزی نیست که با گذشت زمان از بین برود یا با استفاده گسترده از آن بی ربط شود. یکی از بهترین دلایل برای شروع به کارگیری قیمت به عنوان روش اصلی معاملات این است که تجزیه و تحلیل تنظیمات عملکرد قیمت به شما راهی می دهد تا از حرکت در بازار معنا پیدا کنید. این به شما امکان می دهد داده های قیمت را در زمینه ای قرار دهید که منطقی به نظر برسد. معامله گران غالباً از شاخص هایی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ها استفاده می کنند ، این مانند این است که اگر احساس بیماری می کنید به مکانیک بروید ، فقط منطقی نیست که به یک شاخص قیمت عقب افتاده نگاه کنید تا حرکت قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. تنظیماتی که می توانند انتظارات بهتری نسبت به قیمت بعدی داشته باشند.

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن یک استراتژی آزمایش شده در زمان است.

معاملات مبتنی بر تنظیمات ویژه قیمت برای چندین دهه توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار گرفته است. وقتی یاد می گیرید با استفاده از تجزیه و تحلیل قیمت اقدام به معامله کنید ، می توانید مطمئن باشید که روش شما مناسب است زیرا به شما می آموزد که عملکردهای اصلی هر بازار را رمزگشایی کنید. حرکت قیمت بسیاری از معامله گران درگیر استفاده از ترکیبات مختلف شاخص های تأخیر می شوند ، این روشها اغلب به دلیل ناکارآمدی آنها برای سازگاری با شرایط در حال تغییر بازار ، به مدت طولانی توسط بسیاری از معامله گران دیگر استفاده نمی شود. تجزیه و تحلیل پرایس همیشه مرتبط است و به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا به شما در هر شرایطی جهت گیری بازار را نشان دهد.

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در شرایط روند یا محدوده عالی عمل می کند.

یکی از نکات مهم در مورد تجزیه و تحلیل پرایس اکشن این است که سیگنال های مرتبط و سودآور را در بازارهای روند رو به رشد و محدوده ارائه می دهد. بسیاری از روشهای معاملاتی در بازارهای پر روند خوب عمل می کنند اما در محدوده معاملاتی کار نمی کنند یا برعکس. یک روش معاملاتی استثنایی و انعطاف پذیر ، سیگنال های سودآوری مداوم را در هر شرایط بازار ارائه می دهد.

تنظیمات پرایس اکشن اغلب در بازار فارکس اتفاق می افتد و هنگامی که آموزش دیدید که دقیقاً بدانید به دنبال چه چیزی باشید ، تشخیص آن آسان است. نیازی نیست بنشینید و سعی کنید بفهمید سه شاخص مختلف به شما چه می گویند. شما به سادگی منتظر بمانید تا تنظیم قیمت مورد نظر شما انجام شود و سپس قیمت خود را اجرا کنید. بازار فارکس دارای حساب های نمایشی گسترده ای است که می توانید قبل از شروع به کار ، تنظیمات عملکرد قیمت را تمرین کنید.

عوامل تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در همه متغیرهای بازار

تجزیه و تحلیل حرکت قیمت از طریق تنظیمات پرایس اکشن در واقع تنها روشی است که برای ایجاد برنامه معاملاتی خود نیاز دارید. اغلب اوقات معامله گران با تلاش برای مبادله اخبار همراه با روش نشانگر چندگانه پیچیده خود دچار مشکل می شوند. زیبایی تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در فرصت معاملاتی نامحدود این است که به شما ارائه تصویری از تنها چیزی که در مورد اخبار مربوط می شود ، می دهد. یعنی واکنش معامله گران به اخبار. قیمت اغلب بر خلاف انتظار مردم بر اساس یک خبر خاص است. اگر می دانید چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل کنید ، احتمالاً قبل از انتشار اخبار به احتمال زیاد به بازار راهنمایی شده بودید. پرایس اکشنی ذهنیت شما را با درج همه متغیرهای بازار ساده کرده و راهی آسان برای درک آنها ارائه می دهد.

ورودی های مشخص

هنگامی که چند تنظیم قیمت قوی را یاد می گیرید ، قبل از ورود به یک معامله دقیقاً می دانید که در بازار به دنبال چه چیزی هستید. مانند سایر روشها هیچ حدسی وجود ندارد. یا تنظیمات شما موجود است یا نیست. بسیاری از روش های معاملات فارکس دارای مناطق خاکستری بزرگی هستند که باعث می شود معامله گران تعجب کنند که آیا باید وارد بازار شوند یا خیر. این اغلب منجر به بیش از حد یا کمتر از معاملات ، از بین رفتن حساب های معاملاتی و از دست دادن فرصت ها می شود. وقتی یاد می گیرید با استفاده از قیمت اقدام به معامله کنید ، اینطور خواهد بود که می توانید برای اولین بار بازار را به وضوح مشاهده کنید ، دیگر روش های مه آلود که باعث می شود سرتان درد نکند.

امکان استفاده سودآور از بازه های زمانی بالاتر را می دهد.

یکی دیگر از ویژگیهای جالب در مورد تنظیمات پرایس اکشن این است که آنها معمولاً هرچه بیشتر در چارچوب زمانی که معامله می کنید ، قوی تر و معتبرتر می شوند. این به شما امکان می دهد کمتر دفعات معامله کنید اما با دقت بیشتری. چندین ساعت نشستن جلوی صفحه کامپیوتر و تماشای نمودار ۵ دقیقه ای می تواند برای حساب تجاری شما بسیار دیوانه کننده باشد و به شدت مضر باشد. بسیاری از معامله گران با این فکر می کنند که با معاملات بیشتر یا در بازه های زمانی کمتر به نوعی مزیتی برای خود قائل می شوند. همه اینها در نهایت باعث می شود که پول خود را از دست بدهید و وقت گرانبهای خود را که می توانید با دوستان و خانواده خود بگذرانید از دست بدهید. هنگامی که می دانید چگونه از تنظیمات عملکرد قیمت به طور موثر استفاده کنید ، می توانید نمودارهای روزانه را کاملاً معامله کنید و روزانه حدود ۳۰ دقیقه را صرف تجزیه و تحلیل بازار فارکس برای تنظیمات تجاری کنید. هنگامی که برنامه معاملاتی کاملاً مشخص و سوددهی را در رابطه با قیمت ایجاد کردید ، صرف زمان بیشتر برای مشاهده نمودارها و بازه های زمانی کوتاه فقط به شما آسیب می رساند.

چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟

چگونه بدون آنکه معامله کننده حرفه‌ای باشیم، به معاملات ارز دیجیتال بپردازیم؟

انجام معاملات ارز دیجیتال

معاملات (Trade) بازار ارز دیجیتال علیرغم تمام افت و خیزهایی که دارد، همچنان برای معامله‌گران سودآور است. در واقع، نوسان این بازار دقیقا همان چیزی است که آن را به یکی از سودآورترین بازارهای حال حاضر تبدیل می‌کند. چندین رویکرد در معاملات ارز دیجیتال وجود دارد و معامله‌گران با تجربه می‌دانند که چطور از این رویکردها استفاده کنند.

اما برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که برای اولین بار می‌خواهند معاملات خود را انجام دهند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا بازار ارز دیجیتال آنقدر مهربان هست که از این افراد استقبال کند؟ فرصت‌های بسیار زیادی برای کسب سود وجود دارد، اما این فرصت‌ها فقط در دسترس کسانی است که چیزهای جدید را امتحان کنند.

در این مقاله به یکی از روش‌های موجود برای تمام معامله‌گران با هر سطح تجربه و مهارتی که دارند می‌پردازیم: ربات‌های تریدر.

انجام معاملات ارز دیجیتال به صورت دستی چگونه است؟

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

طبق گفته‌های صاحب نظران حوزه معاملات نظیر الکساندر الدر و جسی لیورمور، «انجام معاملات ، هنر تسلط بر احساسات خود است.»

کنترل احساسات بخش بسیار مهمی است؛ اما سخت‌ترین بخش، شناخت و درک دقیق کاری است که انجام می‌دهید.

معامله به معنای صبر کردن برای فرصت خرید و فروش است. انجام معاملات اساسا درباره انتظار کشیدن است و نه چیزی بیشتر، و به همان میزان که به نظر می‌آید، کسل کننده است. اگر می‌خواهید سود کنید، باید فرصت‌های معاملاتی در دارایی‌های مختلف را پیدا کنید و تا زمانی که بازار فعال و باز است، نزدیک پایانه معاملاتی خود بایستید.

انجام معاملات یک شغل تمام وقت است و نیازمند این است که تمام روز و حتی بعضی شب‌ها به نمودارها خیره شوید.

اکثر معامله‌گران از یک سیستم معاملاتی پیروی می‌کنند: مجموعه قوانینی که سیگنال‌های خرید و فروش را بدون هیچ ابهام یا عوامل شخصی، قاعده‌مند می‌کند.

این سیگنال‌ها توسط انواع اندیکاتور تکنیکال تعیین می‌شوند. سیگنال نباید این قوانین را نقض کند، در غیر این صورت، معامله‌گر با انجام معاملات بد، سرمایه خود را از دست خواهد داد و به نوعی می‌توان گفت که زود وارد و دیر خارج می‌شود. به همین دلیل است که داشتن برنامه معاملات برای تعیین دارایی مورد نظر برای خرید و قیمت‌های خرید و فروش امری ضروری است.

هر استراتژی معاملاتی فعالی، باید بر اساس اندیکاتورهای معاملات و محاسبات دقیق قیمت، حجم معاملات یا قراردادها و تعهدات باشد. شغل معامله‌گر بسیار فنی است و تنها کاری که شما باید انجام دهید، این است که الگویی پیدا کنید که با استراتژی معاملات شما مطابقت داشته باشد. این کار برای اکثر افراد کسل کننده است و به سال‌ها تمرین و ضررهای زیادی نیاز دارد. نگاهی مختصر به الگوهای رایج اقدامات معاملاتی می‌اندازیم.

بررسی دقیق‌تر فرآیند معاملات

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

برای شروع معامله، باید قدم‌های مشخصی بردارید. در ادامه، این مراحل را با ذکر توضیح بیان می‌کنیم.

این مراحل برای تحلیل قیمت برای معاملات شما بسیار حیاتی هستند و اگر رعایت نشوند، می‌توان گفت که شما معاملات خود را کاملا بر اساس شانس باز می‌کنید و معاملات شانسی، هرگز آینده خوبی ندارند؛ در بازارهای مالی، همه چیز بر اساس حساب و کتاب انجام می‌شود. یادگیری این حساب و کتاب، برای برخی افراد چند ماه طول می‌کشد و برای برخی دیگر شاید سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

۱. دارایی مورد نظر را پیدا کنید

یک ارز دیجیتال که به نظر شما از لحاظ قیمت و سودآوری جالب است را پیدا کنید.

در این خصوص اصطلاح مخصوصی به اسم نسبت ریسک به ریوارد (نسبت زیان به سود) وجود دارد؛ این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار پول می‌توانید در معاملات از دست بدهید. معامله خوب هنگامی انجام می‌شود که مقدار سود بیشتر از ضرر آن باشد.

برای مثال، اگر یک ارز دیجیتال را ۱۰۰ دلار خریده باشید و اندیکاتورهای آن نشان دهد که قیمت آن ۱.۵ برابر افزایش یا ۰.۷۵ برابر کاهش می‌یابد، بدان معنا است که می‌توانید ۵۰ دلار سود یا ۲۵ دلار ضرر کنید. نسبت فوق، یک به دو است و پاداش آن بیشتر است. اگر پاداش کمتر از ضرر باشد نباید این معامله را انجام دهید.

۲. تخمین احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر

پس از انجام تحقیقات، باید احتمال دستیابی به نتیجه مورد نظر خود را تخمین بزنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد مثبت است، اما میزان سود یک معامله ۱۰۰ دلاری ۲۰ درصد است، بدان معنا است که با نسبت یک به دو، در هر ۱۰ معامله، ۱۰۰ دلار از دست می‌دهید.

این تخمین بسیار مهم است؛ مخصوصا در مواردی که شما می‌خواهید معاملات بلند مدت باز کنید. در این نوع معاملات، حد سود و حد ضرر باید کاملا مشخص باشند. چرا که شما هر روز نمی‌توانید و نباید نمودار را نگاه کنید.

۳. تعیین سقف سفارش

اگر هر دو مورد احتمال و نسبت مناسب بود، می‌توانید معامله را شروع کنید؛ قیمت سفارش را تعیین ‌کنید و انتخاب کنید که می‌خواهید فروش یا خرید استقراضی را انجام دهید.

خرید استقراضی، خریدی است که با هدف فروش با قیمت بیشتر از خرید انجام می‌شود. فروش استقراضی نیز قرض گرفتن دارایی از صرافی یا کارگزاری، فروش و سپس بازخرید آن هنگام رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر است.

سفارش با هر قیمتی و بلافاصله قابل انجام است. همچنین شما می‌توانید محدودیت سفارش تعیین کنید و سپس سفارش با رسیدن قیمت به مقدار مورد نظر، انجام خواهد شد.

تعداد محدودیت‌های سفارش، فقط محدود به حجم حساب معاملاتی است و تا زمانی که پول داشته باشید، می‌توانید معامله انجام دهید.

۴. تعیین حد ضرر برای معاملات

پس از ورود به معامله و تعیین سفارش خود، باید به تعیین حد ضرر سفارش‌ها نیز فکر کنید. در مواردی که معاملات طبق انتظار شما پیش نروند، حد ضرر با محدود کردن ضررهای بالقوه، از حساب شما محافظت می‌کند. تعیین این مورد اجباری نیست، اما اگر حد ضرر قرار دهید، در بسیاری از موارد به نفع شما خواهد بود.

گذاشتن حد ضرر، بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. بعضی افراد حد ضرر برای معاملات خود قرار نمی‌دهند؛ اما یادتان باشد که این کار به شدت خطرناک است.

۵. تا قیمت مورد نظر خود صبر کنید (چند ساعت، چند روز یا چند هفته)

هنگامی که قیمت به مقدار مورد نظر شما رسید، وقت آن رسیده است که در صورت خرید استقراضی، ارز دیجیتال خود را بفروشید یا در صورت فروش استقراضی، ارز دیجیتال مورد نظر را بخرید. باید یک سفارش دیگر نیز بدهید و به خودتان بستگی دارد که سفارش محدود انجام دهید یا سفارش معمولی.

برای خرید یا فروش ارز دیجیتال خود به هیچ عنوان عجله نکنید. چرا که در صورت عجله، ممکن است معاملات شما اشتباه از آب در آید و یا در بهترین حالت، سود شما کمتر از چیزی می‌شود که انتظار دارید.

صبر کنید و صبر کنید؛ اما معاملات خود را درست باز کنید. مطمئن باشید که ارزشش را دارد!

۶. سود کسب کنید و از اول شروع کنید

پس از کسب سود، زمان آن می‌رسد که به دنبال معاملات دیگر باشید. چرخه زندگی یک معامله‌گر این گونه است.

نکته: اگر در اوایل کار ترید ارز دیجیتال هستید، پس از هر ضرری که کردید، مدتی معاملات انجام ندهید و فقط به دنبال دلیل ضرر خود بگردید؛ شاید زود معامله باز کرده‌اید، شاید زود خارج شده‌اید، شاید تحلیل را اشتباه انجام داده‌اید، شاید اندیکاتورهایی که برای استراتژی خود انتخاب کرده‌اید، سیگنال درست نداده‌اند، شاید این اندیکاتورها درست هستند، اما عددهای آنها با معاملات شما همخوانی ندارد و هزار و یک دلیل.

پس از پیدا کردن مشکل، سعی کنید آن را برطرف کنید. پس از چند روز آزمون و خطای مجدد برای استراتژی جدید، متوجه خواهید شد که بازدهی آن چگونه است. اگر مثبت بود که آن را ادامه دهید تا یک اشتباه دیگر پیدا کنید و دوباره سعی کنید آن را اصلاح کنید.

اگر نخواهید سال‌ها صرف آموختن معاملات کنید، چه راه دیگری دارید؟

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

راهکار ساده برای کسانی که نمی‌خواهند زمان خود را صرف نشستن جلوی رایانه کنند، خودکار کردن این فرآیند با استفاده از ربات‌های معاملاتی است.

این نرم افزارهای کوچک، با پیروی از استراتژی از قبل مشخص شده، فرآیند انجام معامله را به طور خودکار طی می‌کنند. این ربات‌ها بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال، معاملات خوب را پیدا می‌کنند و سپس خودشان ارز دیجیتال را خرید و فروش کرده و برای شما سود کسب می‌کنند. حتی اگر روش مناسب انجام معامله را هم ندانید، ایجاد یک ربات و کسب سود آسان است.

ربات‌های معاملاتی بسیار زیادی نظیر CryptoHopper، 3Commas، CryptoTrader و Shrimpy وجود دارند؛ اما طبق تحقیقات ما ربات TradeSanta آسان‌ترین رابط کاربری را دارد و برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است.

این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا پس از انجام تنظیمات اولیه، معاملات را شروع کنند. استفاده از این ربات آسان و سریع است.

خودکار کردن معاملات

معاملات ارز دیجیتال ترید حد ضرر ربات تریدر صرافی سرمایه گذاری ریسک سود

ربات TradeSanta یک نرم افزار بر بستر فضای ابری است. نیازی نیست که این نرم افزار را بر روی رایانه خود نصب کنید؛ می‌توانید از طریق گوشی موبایل یا هر دستگاه دیگری به استفاده از این نرم افزار بپردازید.

این ربات از طریق API صرافی، به صرافی مورد نظر متصل شده و بر اساس تنظیمات موجود، شروع به انجام معاملات می‌کند. TradeSanta از ابزاری نظیر سیگنال‌های معاملاتی همراه با فیلترهای مختلف استفاده می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را پیدا کند.

فیلترهای موجود در TradeSanta برای شخصی‌سازی این ربات طبق نیازهای شماست؛ شما پارامترها را تنظیم می‌کنید و استراتژی خرید یا فروش و همچنین جفت‌های معاملاتی را انتخاب می‌کنید. این ربات همچنین به شما امکان می‌دهد تا مقدار سفارش‌های اضافی را نیز انتخاب کنید.

ربات TradeSanta خستگی احساس نمی‌کند، از نظر احساسی تحت تاثیر شرایط بد بازار قرار نمی‌گیرد و بدون توقف کار می‌کند؛ همچنین واکنش آن از انسان بسیار سریع‌تر است و هنگامی که شرایط ضروری فعال شود، تمام سفارش‌ها را بلافاصله اجرا می‌کند.

می‌توانید این ربات را به صرافی‌های محبوبی نظیر HitBTC، بایننس، بیتفینکس، بیترکس اضافه کنید و بسیاری از صرافی‌های دیگر نظیر بیتمکس، OKEx و هیوبی نیز به زودی به این فهرست اضافه می‌شوند. دانستن این نکته بسیار مهم است که ربات معاملاتی، دسترسی مستقیم به سرمایه شما ندارد و فقط سفارش‌های خرید و فروش را به صرافی ارسال می‌کند.

این ربات در سه نسخه مختلف عرضه می‌شود که شامل نسخه رایگان و نسخه‌های پولی هستند. نسخه رایگان به شما امکان ایجاد ۵ ربات را می‌دهد. نسخه پولی نیز ربات‌های بیشتری ارائه می‌دهد و اگر حساب‌های زیادی داشته باشید، این ویژگی برای شما مفید خواهد بود. هیچ هزینه اضافی به جز کارمزد صرافی‌ها برای سفارش‌گذاری وجود ندارد.

 • نسخه رایگان: ارائه ۲ ربات
 • نسخه پایه: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهانه ۱۴ دلار
 • نسخه HitBtc Promo: ارائه ۴۹ ربات و هزینه ماهیانه ۲۱ دلار. (این بسته مخصوص صرافی HitBtc است و برای معاملات در این صرافی با استفاده از این ربات، هیچ کارمزدی از شما دریافت نمی‌شود).
 • نسخه پیشرفته: تعداد ربات نامحدود و هزینه ماهانه ۷۰ دلار

به خود شما بستگی دارد که آیا می‌خواهید معاملات را خودتان انجام دهید یا به ربات TradeSanta بسپارید. با این حال، با استفاده از ربات‌های معاملاتی، نه تنها سود کسب می‌کنید بلکه در وقتتان نیز صرفه‌جویی می‌شود.

معامله‌گران، روزانه بیش از پنج ساعت به انجام معاملات اختصاص می‌دهند. بازار ارز دیجیتال دائما فعال است؛ همیشه احتمال دارد که موقعیت مهمی را از دست بدهید. از طرف دیگر ربات‌های معاملاتی همیشه فعال هستند و بدون توقف می‌توانند معامله را انجام دهند.

فارغ از تجربه معاملاتی یا زمانی که دارید، ربات‌ها می‌توانند به شما کمک کنند. این ربات‌ها می‌توانند هر روز برای شما سودآوری داشته باشند و حتی نیازی نیست که نگران عملکرد آنها باشید. امتحان کردن این ربات‌ها به مهارت یا هزینه‌ای نیاز ندارد. شاید به دنبال آن چیزی که بودید دست یافته‌اید.

تمام مطالب این مقاله صرفا برای کسب اطلاعات بیشتر شما بود و هیچکدام از این مطالب نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ربات‌های ترید، همیشه قابل اعتماد نیستند و ممکن است پس از مدتی استفاده و سودآوری، شروع به ضرردهی کنند.

فرصت معاملاتی نامحدود

تحليل تکنيکال لینا linear با نماد lina

ارز Linear یک پروتکل DeFi سازگار با زنجیره متقابل، با نقدینگی نامحدود است و در ایجاد دارایی های مصنوعی (Liquids) با لغزش صفر خدمت میکند.

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال لینا Linear با نماد LINA در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

مشاهده نمودار تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، ديد بهتري از وضعيت بازار خواهد داد

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال LINA

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز LINA با شاخص Bolinger Band

شاخص RSI

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

 • يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود
 • روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
 • هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني بازار
 • ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز LINA در روند صعودي است يا نزولي؟

مثال روند نزولي و صعودي

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز LINA با شاخص MACD

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

تمام صفحه کردن شاخص

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز LINA با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

 • تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
 • معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
 • نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
 • رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
 • تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.

با توجه به موارد تحليلي مهم بالا و همچنين در نظر گرفتن خبرهاي فاندامنتال پروژه و احتمالا ساير موارد onchain و عوامل موثر ديگر بر قيمت هاي بازار کريپتو که قبلا آشنا شده ايد تصميم بگيريد و از هر گونه شتابزدگي پرهيز کنيد. مهم ترين موضوع، امنيت سرمايه گذاري است.

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.